Nye skræktal forværrer buldrende faglighedskrise

Nyt stort dyk i søgningen til pædagoguddannelsen betyder endnu færre pædagoger til børnene og ringere kvalitet i institutionerne, advarer BUPL, som efterlyser en akut styrkelse af pædagoguddannelsen. Minister lover reformudspil dette forår.
Børn har brug for pædagoger, men faglighedskrisen bliver kun værre.
Det rammer børnene og de pædagogiske arbejdspladser, når færre vil læse til pædagog. Se BUPL's forslag til, hvad der kan gøre uddannelsen mere attraktiv for flere i boksen nederst i artiklen.

Allerede i dag er pædagogmanglen mærkbar på de pædagogiske arbejdspladser. Mange steder påvirker et lavt uddannelsesniveau uundgåeligt kvaliteten af det pædagogiske arbejde.

Sammenhængen er blandt andet dokumenteret i en national kvalitetsundersøgelse fra sidste år, og nu advarer BUPL om eskalering af både rekrutterings- og faglighedskrisen, idet søgningen til pædagoguddannelsen styrtdykker igen.

Over halvdelen af ansøgerne er væk

Sammenlignet med sidste år har 13 procent færre i år søgt pædagoguddannelsen som 1. prioritet gennem kvote 2 - svarende til 2.171 ansøgere. I 2015 var tallet 5.002, så fra dengang til i dag er antallet af kvote 2 ansøgere til pædagoguddannelsen faldet med 57 procent og dermed mere end halveret.

”Rekrutteringskrisen buldrer afsted, og børnene mærker allerede konsekvenserne af det alarmerende underskud af faglighed, den har affødt i vores daginstitutioner. Hver fjerde pædagog er den eneste med en uddannelse på sin stue, og mange steder er der stuer helt uden pædagoger. At politikerne ikke for længst har sikret en bedre pædagoguddannelse, er mig ganske enkelt en gåde”, siger BUPL-formand Elisa Rimpler.

Forstå kvote 2 her

 • Kvote 2-ansøgere vurderes på andet end karaktergennemsnittet fra en gymnasial uddannelse alene. Uddannelsesinstitutionerne tildeler pladserne efter konkret vurdering af ansøgeren og ud fra forskellige udvælgelseskriterier, der varierer fra uddannelse til uddannelse.
 • Ansøgere uden et dansk gymnasialt karaktergennemsnit kan kun søge optagelse i kvote 2.
 • De fleste kommende pædagogstuderende søger som regel uddannelsen via kvote 2, og derfor er ansøgertallene en stærk indikator for, hvor stor søgningen og dermed optaget på uddannelsen bliver i år.

  Se Uddannelses- og Forskningsministeriets notat om kvote 2-søgningen 15. marts 2024

Fristen er for længst overskredet

BUPL-formanden er bekymret for den fortsatte negative udvikling i søgningen til pædagoguddannelsen og efterlyser akut handling. 

”Fristen for en reform af pædagoguddannelsen er for længst overskredet,” pointerer hun med henvisning til en evaluering, der allerede i 2021 konkluderede, at uddannelsen ikke var god nok.

”Vi venter nu på tredje år på en ny og styrket pædagoguddannelse. Hvis vi skal have pædagoger nok i de kommende år, kræver det en uddannelse med længde og tyngde, som nyder større prestige og er et attraktiv valg for flere, også dem der i dag vælger universitetsuddannelser,” siger Elisa Rimpler.

Uddannelsesministeren vil vende udviklingen

Mens antallet af studerende til en videregående uddannelse i kvote 2 generelt er steget med 4 procent, viser tallene fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, at de fire store professionsuddannelser pædagog, sygeplejerske, lærer og socialrådgiver samlet set er faldet med 5 procent, hvoraf det største fald ses på pædagoguddannelsen.

Det bekymrer også uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M).

”Det kalder på handling, og det er en udvikling, vi skal have vendt,” fastslår ministeren i en pressemeddelelse.

Stigning i frafald bekymrer også

Samtidig er Christina Egelund bekymret for et stort frafald på velfærdsområdets største professionsuddannelser.

På pædagoguddannelsen steg frafaldet på første studieår fra 10 procent i 2016 til 15 procent i 2022, viser ministeriets analyse

”Jeg kan frygte, at vi er på vej ind i en perfekt storm, som, hvis vi ikke gør noget, får store konsekvenser i forhold til, om vi i de kommende årtier har tilstrækkeligt uddannet arbejdskraft inden for centrale velfærdsområder,” erkender Christina Egelund, der samtidig varsler en omfattende reform dette forår af både de erhvervsrettede og professionsrettede uddannelser, herunder pædagoguddannelsen.

Det ønsker BUPL i en styrket pædagoguddannelse

BUPL mener, der er brug for en pædagoguddannelse med et højt fagligt niveau, der uddanner, motiverer og kvalificerer de studerende til at håndtere de stadig mere komplekse pædagogiske udfordringer, de møder i deres arbejde med børn, unge og voksne.

Derfor ønsker BUPL en pædagoguddannelse:

 • Hvor faget pædagogik er på skemaet i alle semestre 
 • Hvor alle studerende fordyber sig i kreative fag
 • Hvor praktikken er et reelt læringsrum
 • Hvor alle praktikvejledere har en praktikvejlederuddannelse
 • Hvor undervisningen er differentieret, så alle studerende udfordres og trives
 • Hvor nyuddannede pædagoger får en mentor i det første år på arbejdsmarkedet
 • Hvor der er tydelige og attraktive karriereveje

Læs BUPL-udspillet 'En ny pædagoguddannelse med fokus på pædagogik, praktik og kreative fag' (pdf) 

Se BUPL's model til en ny pædagoguddannelse

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.