Enig hovedbestyrelse anbefaler ja til ok-aftale: Det er et historisk godt resultat

BUPL’s hovedbestyrelse har nu nærlæst og drøftet de kommunale overenskomster, der er landet i februar og marts. Og alle hb-medlemmer er enige om at anbefale et ja til de nye aftaler. ”Vi synes, vi har sammensat nogle gode overenskomster,” siger BUPL’s formand Elisa Rimpler.
BUPL-formand, Elisa Rimpler ved trepartsforhandlingernes sættemøde

Pædagoger og ledere på kommunale overenskomster bør stemme ja til det overenskomstresultat, som BUPL’s forhandlere har opnået. Sådan lyder opfordringen fra en enig hovedbestyrelse i BUPL. Hovedbestyrelsen var rigtig godt tilfreds med det samlede resultat, fortæller BUPL’s formand Elisa Rimpler:

”Det er også et historisk godt resultat, hvor vi ikke har set en bedre ramme og en hurtigere lønstigning før.”

Allerede pr. 1. april i år stiger lønnen således med 4 procent for alle pædagoger og ledere på kommunal overenskomst.

Stort indhug i lønefterslæbet

Rammen er i alt på 8,8 procent, men oveni det skal lægges lønløftet fra trepartsaftalen, som vil betyde et lønløft på 1.800 kroner om måneden før skat for en fuldtidsansat pædagog inklusive pension og feriegodtgørelse. Samlet betyder det, at gennemsnitslønnen for en fuldtidsansat pædagog vil være 5.000 kroner om måneden højere (inklusive pension og særlig feriegodtgørelse), når overenskomsten udløber om to år.

”Treparten betyder rigtig meget, for den er med til at indhente 46 procent af pædagogernes lønefterslæb. På den måde er det et godt indhug i den uretfærdige løn, vi har kæmpet så hårdt mod i lang tid,” siger Elisa Rimpler.

Det gør faget mere attraktivt

Forhandlingerne har trukket ud, og arbejdsgiverne har da heller ikke været lige imødekommende overfor alle krav, fortæller Elisa Rimpler.

”Men selv om vi ikke har fået alt, hvad vi drømte om, for det har vi bestemt ikke, så er vi i hovedbestyrelsen enige om, at det er et godt resultat, som er med til at gøre det mere attraktivt at blive og være pædagog. Og det har været hele formålet med OK24,” siger hun. 

Sådan er hovedbestyrelsens anbefaling

BUPL’s hovedbestyrelse anbefaler enstemmigt et ja til resultatet af overenskomstforhandlingerne på det kommunale område

BUPL har afsluttet forhandlingerne om en ny overenskomst for pædagoger og ledere på det kommunale område. Resultatet giver både pædagoger og ledere et markant lønløft over den to-årige overenskomstperiode. Aftalen sikrer samtidig udmøntningen af de ekstra lønmidler fra trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. 

Det er vurderingen, at overenskomstfornyelsen giver pædagoger og ledere en solid reallønsfremgang i perioden. I tillæg er det aftalt, at hovedparten af de generelle lønstigninger bliver udmøntet allerede i overenskomstperiodens første år, lige som den indeholder en ekstra forhandling i slutningen af perioden for at sikre, at lønudviklingen for pædagoger og andre ansatte i kommunerne følger den private lønudvikling.

Overenskomstfornyelsen indeholder også en række andre forbedringer på blandt andet pension, barsel og adgangen til tillidsrepræsentanter. Samlet set vurderer hovedbestyrelsen, at der er tale om et godt resultat, som gør det mere attraktivt at blive og være pædagog. På den baggrund anbefaler vi medlemmerne af stemme ja til resultatet.

Afstemning venter på de sidste overenskomster

Nu er BUPL’s hovedbestyrelse så kommet med en anbefaling om at stemme ja til overenskomstresultatet. Men uanset om du vil stemme ja eller nej, så er det endnu ikke afgjort, hvornår du skal stemme. Alle overenskomster på det kommunale og regionale område skal nemlig være i hus, derefter skal de samles hos forligsmanden, inden de bliver sendt til afstemning.

På det kommunale og regionale område vil det kræve et generelt flertal, der stemmer nej til de nye overenskomster, for at der kan blive tale om en eventuel strejke.

Den her del gælder alle kommunalt ansatte pædagoger og ledere

Overenskomstforliget indeholder en generel del, som alle pædagoger og ledere på kommunal overenskomst nyder godt af. Her er hovedtrækkene.

Varighed: 2 år.

Samlet økonomisk ramme: 8,8 procent.

Generelle lønstigninger i perioden: 6,51 procent inklusive den forventede udmøntning af reguleringsordningen.

Organisationsforhandlinger: 2 procent ud af de 8,8 procent. Alt efter hvilken kommunal overenskomst, du er lønnet efter, bliver de 2 procent udmøntet forskelligt. Det kan du læse mere om nedenfor.

Du kan læse mere om det generelle forlig her.

Pædagogoverenskomsten

Sådan her bliver de 2 procent til organisationsforhandlinger udmøntet på pædagogoverenskomsten:

  • Pensionsforbedringer. Alle pædagoger stiger 0,58 procent i pension til 15 procents pension.
  • 2 procents lønforbedring til pædagoger med 15 års anciennitet. Lønstigningen gives som fritvalg, men bliver som udgangspunkt indbetalt på pensionen, som altså vil ende på 17 procent. Man kan også vælge at få de 2 procent udbetalt som løn. 
  • Lønløft på 4.500 kroner om året til pædagoger på daginstitutionsområdet, svarende til 375 kroner mere om måneden for en fuldtidsansat. Beløbet falder som en såkaldt særydelse.
  • Mellemledere og stedfortrædere bliver fremover indplaceret mindst på løntrin 35 i stedet for 30, og alle uanset indplacering får ekstra 330 kroner om måneden før skat.
  • 400 kroner ekstra om måneden til studerende i praktik og 8 ugers graviditetsorlov med løn + generelle lønstigninger på 6,51 procent.

NB. ovennævnte pensions- og lønforbedringer bliver først udmøntet pr. 1. april 2025.

Også lønløft fra treparten

Pædagogoverenskomsten er også omfattet af trepartsaftalen. Det betyder et ekstraordinært lønløft på omkring 1.800 kroner om måneden før skat og inklusive pension og særlig feriegodtgørelse for en fuldtidsansat. Deltidsansatte er naturligvis også omfattet, men vil få et lønløft afstemt efter deres timetal.

Trepartspengene er først fuldt indfaset i 2026, men allerede i år stiger månedslønnen for en fuldtidsansat ca. 600 kroner brutto ud over lønstigningerne fra overenskomsten. 

Læs mere her om forliget om pædagogoverenskomsten.

Klik her, hvis du vil se, hvor meget pædagogoverenskomsten vil betyde for din løn.

Lederoverenskomsten

Organisationsforhandlingerne for lederne er udmøntet således:

Fra trepartsaftalen

Pensionsforhøjelse på 1,2 procentpoint fra 17,04 procent til 18,24 procent pr. 1. april 2024.

Ledere på lederoverenskomsten er ikke omfattet af lønløftet fra trepartsaftalen, men de får en pulje fra treparten på 40 millioner kroner, som gives som en forhøjelse af fritvalgstillægget. Forhøjelsen indgår i den eksisterende fritvalgsordning, hvor pensionsbidrag over 16,44 procent kan udbetales som løn.

Yderligere pensionsforbedring

Pr. 1. april 2025 stiger pensionen med yderligere 3,2 procentpoint fra 18,24 procent til 21,44 procent. Beløbet indgår i fritvalgsordningen, dog hæves grænsen for fritvalg til 17,04 procent. Dermed vil ledere have en fritvalgsordning på 4,4 procent.

Et engangstillæg

Alle ledere, der er ansat pr. 1. juni 2024, får et engangstillæg på 1.357,69 kroner med førstkommende løn efter 1. juni. Deltidsansatte får en forholdsmæssig andel af tillægget.

Du kan læse mere om forliget om lederoverenskomsten her.

Overenskomst for PFF og særlige stillinger

Sådan bliver de 2 procent udmøntet:

For særlige stillinger:

  • Grundlønnen hæves et trin fra grundløn 28 + 2.400 kr./årligt til grundløn 29 + 2.400 kr./årligt. 
  • Pensionen forhøjes med 0,46 procent, der lægges oveni den eksisterende fritvalgsordning, så pension i alt udgør 15,96 procent. Du kan vælge fritvalg af pension over 15,10 procent.

For det forebyggende og dagbehandlende område:

  • Grundlønnen hæves et trin fra grundløn 31 + 1.900 kr./årligt til grundløn 32  + 1.900 kr. /årligt.
  • Pensionen forhøjes med 0,49 procent til i alt 15,59 procent. Der etableres som noget nyt for denne gruppe en fritvalgsordning for pension over 15 procent, det vil sige, 0,59 procent i fritvalgsordning. 

Også lønløft fra treparten

Pædagoger på begge overenskomster er også omfattet af den trepartsaftale, som skal give alle kommunalt ansatte pædagoger et lønløft. Det betyder et ekstraordinært lønløft på omkring 1.800 kroner om måneden før skat og inklusive pension og særlig feriegodtgørelse for en fuldtidsansat. Deltidsansatte er naturligvis også omfattet, men vil få et lønløft afstemt efter deres timetal.

Trepartspengene er først fuldt indfaset i 2026, men allerede i år stiger månedslønnen for en fuldtidsansat ca. 600 kroner brutto ud over lønstigningerne fra overenskomsten. 

Læs mere om de to overenskomster her.

Hold dig opdateret på pædagogernes overenskomstforhandlinger på BUPL.dk/OK24

Har du lyst til at fordybe dig i den præcise tekst for de enkelte forlig, kan du finde det, du leder efter, her.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.