Se, hvor meget den nye overenskomst betyder for din løn

Gennemsnitslønnen stiger 5.000 kroner med den nye overenskomst, BUPL og arbejdsgiverne i KL er blevet enige om. Men hvor meget giver det så, hvis man ikke lige får gennemsnitslønnen på 39.200 kroner? Det kan du blive klogere på her.
Billede af Elisa Rimpler foran KL
BUPL's formand Elisa Rimpler (til venstre) smiler på vej ind til overenskomstforhandlingerne. Smilet kan godt blive siddende, for pædagoger kan se frem til et stort lønløft.

Hvad indeholder den nye overenskomst til mig som pædagog? Det er der mange pædagoger, der har spurgt sig selv (og på BUPL’s Facebookside). Nogle har svært ved at se sig selv i en gennemsnitsløn på 39.200 kroner inklusive pension og en lønstigning på 5.000 kroner om måneden for en fuldtidspædagog, og kan derfor heller ikke lige se, hvor mange penge der er mere på lønsedlen om to år. 

Derfor har Børn&Unge bedt BUPL Analyse beregne, hvad overenskomsten giver for pædagoger på forskellige områder – og med forskelligt timetal. Kan du ikke lige finde dig selv i beregningerne? Så kig på den løn, der kommer tættest på dit eget arbejdsliv som pædagog i daginstitution eller på skole/fritidsområdet. Det giver om ikke andet et godt fingerpeg om, hvor meget din løn stiger. Find beregningerne længere nede i artiklen.

Sådan er den generelle aftale

Men inden vi kommer dertil, er det på sin plads at repetere, hvad der er kommet ud af forhandlingerne om pædagogoverenskomsten i store træk:

Varighed: 2 år.

Samlet økonomisk ramme: 8,8 procent.

Generelle lønstigninger i perioden: 6,51 procent inklusive den forventede udmøntning af reguleringsordningen.

Organisationsforhandlinger: 2 procent (dem vender vi tilbage til). 

Hvad med lønløftet fra trepartsaftalen?

Det kommer her: 1.800 kroner mere om måneden inklusive pension for en fuldtidsstilling, fuldt indfaset i 2026. Arbejder du fx 30 timer om ugen, så lander lønløftet på lidt under 1.500 kroner om måneden inklusive pension.

Hvor meget giver det så mig?

Alene de generelle lønstigninger plus lønløftet fra treparten giver en lønstigning på 4.300 kroner om måneden inklusive pension, hvis altså du arbejder fuldtid og får gennemsnitslønnen på 39.200 kroner. 

Hvordan bliver det så 5.000 kroner?

Fordi de 2 procent, der blev sat af til organisationsforhandlinger, også skal udmøntes. Når de tælles med, stiger gennemsnitslønnen med 5.000 kroner. Det er dog ikke alle, der får det fulde udbytte af organisationspuljen. 

Læs mere om udmøntningen af den generelle ramme på 8,8 procent her.

Sådan udmøntes organisationspuljen:

Pensionsforbedringer: Alle pædagoger stiger 0,58 procent i pension til 15 procents pension.

2 procents lønforbedring til pædagoger med 15 års anciennitet. Lønstigningen gives som fritvalg, men bliver som udgangspunkt indbetalt på pensionen, som altså vil ende på 17 procent. Man kan også vælge at få de 2 procent udbetalt som løn. 

Lønløft på 4.500 kroner om året til pædagoger på daginstitutionsområdet, svarende til 375 kroner mere om måneden for en fuldtidsansat. Beløbet falder som en såkaldt særydelse.

Mellemledere og stedfortrædere bliver fremover indplaceret mindst på løntrin 35 i stedet for 30, og alle uanset indplacering får ekstra 330 kroner om måneden før skat.

400 kroner ekstra om måneden til studerende i praktik ud over de generelle lønstigninger og 8 ugers graviditetsorlov med løn.

NB: ovennævnte pensions- og lønforbedringer bliver først udmøntet pr. 1. april 2025.

Læs mere om BUPL’s egne forhandlinger her.

Hvad med afstemningen?

Hvornår overenskomstresultatet skal til afstemning blandt medlemmerne, er ikke klart endnu. Alle overenskomster på det kommunale og regionale område skal nemlig være i hus, derefter skal de samles hos forligsmanden, inden de bliver sendt til afstemning. 

BUPL mangler i skrivende stund stadig at lande en lederoverenskomst, PFF-overenskomsten, overenskomsten for særlige stillinger. De forhandlinger begynder den 4. marts. De private overenskomster, der skal på plads nu, forhandles således: 28. februar med Danske Daginstitutioner, 4. marts med Frie Grundskoler, 5. marts med Accountor Institutionsservice A/S og 6. marts: med Det Private Forhandlingsfællesskab (FOBU, DLO, SPIA og Børneringen).

På det kommunale og regionale område vil det kræve et generelt flertal, der stemmer nej til de nye overenskomster, for at der kan blive tale om en eventuel strejke. Derfor forudsætter alle tal og beregninger, at overenskomsterne faktisk bliver godkendt af medlemmerne.

 Sådan stiger lønnen

Her kommer nogle beregninger af, hvordan lønnen for pædagoger vil udvikle sig de næste to år, når lønløftet fra treparten og den nye overenskomst bliver lagt sammen. Bemærk, alle beregningerne bygger på gennemsnitslønninger, og bruttolønnen indeholder såvel pension som særlig feriegodtgørelse. 

Måske rammer beregningerne ikke lige det, der står på din lønseddel. Men kig på det beløb, der er tættest på din egen løn, det er et meget godt fingerpeg om, hvor din egen løn ender om to år. 

Jeg er daginstitutionspædagog på fuld tid og tjener

Som nyuddannet:

 • 29.500 kroner om måneden før skat
 • Bruttoløn med pension: 34.500 kroner
 • Samlet månedlig stigning: 4.560 kroner
 • Månedsløn pr. oktober 2026 inklusive pension: 39.060 kroner

Med 10 års anciennitet:

 • 34.400 kroner om måneden før skat
 • Bruttoløn med pension: 40.200 kroner
 • Samlet månedlig stigning: 4.960 kroner
 • Månedsløn pr. oktober 2026 inklusive pension: 45.160 kroner

Med 15 års anciennitet:

 • 35.200 kroner om måneden før skat
 • Bruttoløn med pension: 41.100 kroner
 • Samlet månedlig stigning: 5.720 kroner
 • Månedsløn pr. oktober 2026 inklusive pension: 46.820 kroner

Som mellemleder:

 • 37.300 kroner om måneden før skat
 • Bruttoløn med pension: 43.900 kroner
 • Samlet månedlig stigning: 4.810 kroner
 • Månedsløn pr. oktober 2026 inklusive pension: 48.710 kroner

Jeg er daginstitutionspædagog på 32 timer om ugen og tjener

Som nyuddannet: 

 • 25.514 kroner om måneden før skat
 • Bruttoløn med pension: 29.838 kroner
 • Samlet månedlig stigning: 3.944 kroner
 • Månedsløn pr. oktober 2026 inklusive pension: 33.782 kroner

Med 10 års anciennitet:

 • 29.751 kroner om måneden før skat
 • Bruttoløn med pension: 34.768 kroner
 • Samlet månedlig stigning: 4.290 kroner
 • Månedsløn pr. oktober 2026 inklusive pension: 39.057 kroner

Med 15 års anciennitet:

 • 30.443 kroner om måneden før skat
 • Bruttoløn med pension: 35.546 kroner
 • Samlet månedlig stigning: 4.947 kroner
 • Månedsløn pr. oktober 2026 inklusive pension: 40.493 kroner

Som mellemleder:

 • 32.259 kroner om måneden før skat
 • Bruttoløn med pension: 37.968 kroner
 • Samlet månedlig stigning: 4.160 kroner
 • Månedsløn pr. oktober 2026 inklusive pension: 42.128 kroner

Jeg er daginstitutionspædagog på 28 timer om ugen og tjener

Som nyuddannet: 

 • 22.324 kroner om måneden før skat
 • Bruttoløn med pension: 26.108 kroner
 • Samlet månedlig stigning: 3.451 kroner
 • Månedsløn pr. oktober 2026 inklusive pension: 29.559 kroner

Med 10 års anciennitet:

 • 26.032 kroner om måneden før skat
 • Bruttoløn med pension: 30.422 kroner
 • Samlet månedlig stigning: 3.754 kroner
 • Månedsløn pr. oktober 2026 inklusive pension: 34.175 kroner

Med 15 års anciennitet:

 • 26.638 kroner om måneden før skat
 • Bruttoløn med pension: 31.103 kroner
 • Samlet månedlig stigning: 4.329 kroner
 • Månedsløn pr. oktober 2026 inklusive pension: 35.431 kroner

Som mellemleder:

 • 28.227 kroner om måneden før skat
 • Bruttoløn med pension: 33.222 kroner
 • Samlet månedlig stigning: 3.640 kroner
 • Månedsløn pr. oktober 2026 inklusive pension: 36.862 kroner

Jeg er pædagog på skole/fritidsområdet på fuld tid og tjener

Som nyuddannet:

 • 30.100 kroner om måneden før skat
 • Bruttoløn med pension: 35.300 kroner
 • Samlet månedlig stigning: 4.230 kroner
 • Månedsløn pr. oktober 2026 inklusive pension: 39.530 kroner

Med 10 års anciennitet:

 • 35.100 kroner om måneden før skat
 • Bruttoløn med pension: 41.100 kroner
 • Samlet månedlig stigning: 4.640 kroner
 • Månedsløn pr. oktober 2026 inklusive pension: 45.740 kroner

Med 15 års anciennitet:

 • 35.900 kroner om måneden før skat
 • Bruttoløn med pension: 42.000 kroner
 • Samlet månedlig stigning: 5.420 kroner
 • Månedsløn pr. oktober 2026 inklusive pension: 47.420 kroner

Som mellemleder:

 • 38.200 kroner om måneden før skat
 • Bruttoløn med pension: 44.900 kroner
 • Samlet månedlig stigning: 4.890 kroner
 • Månedsløn pr. oktober 2026 inklusive pension: 49.790 kroner

Jeg er pædagog på skole/fritidsområdet på 32 timer om ugen og tjener

Som nyuddannet:

 • 26.032 kroner om måneden før skat
 • Bruttoløn med pension: 30.530 kroner
 • Samlet månedlig stigning: 3.658 kroner
 • Månedsløn pr. oktober 2026 inklusive pension: 34.188 kroner

Med 10 års anciennitet:

 • 30.357 kroner om måneden før skat
 • Bruttoløn med pension: 35.546 kroner
 • Samlet månedlig stigning: 4.013 kroner
 • Månedsløn pr. oktober 2026 inklusive pension: 39.559 kroner

Med 15 års anciennitet:

 • 31.049 kroner om måneden før skat
 • Bruttoløn med pension: 36.324 kroner
 • Samlet månedlig stigning: 4.688 kroner
 • Månedsløn pr. oktober 2026 inklusive pension: 41.012 kroner

Som mellemleder:

 • 33.038 kroner om måneden før skat
 • Bruttoløn med pension: 38.832 kroner
 • Samlet månedlig stigning: 4.229 kroner
 • Månedsløn pr. oktober 2026 inklusive pension: 43.062 kroner

Jeg er pædagog på skole/fritidsområdet på 28 timer om ugen og tjener

Som nyuddannet:

 • 22.778 kroner om måneden før skat
 • Bruttoløn med pension: 26.714 kroner
 • Samlet månedlig stigning: 3.201 kroner
 • Månedsløn pr. oktober 2026 inklusive pension: 29.915 kroner

Med 10 års anciennitet:

 • 26.562 kroner om måneden før skat
 • Bruttoløn med pension: 31.103 kroner
 • Samlet månedlig stigning: 3.511 kroner
 • Månedsløn pr. oktober 2026 inklusive pension: 34.614 kroner

Med 15 års anciennitet:

 • 27.168 kroner om måneden før skat
 • Bruttoløn med pension: 31.784 kroner
 • Samlet månedlig stigning: 4.102 kroner
 • Månedsløn pr. oktober 2026 inklusive pension: 35.885 kroner

Som mellemleder:

 • 28.908 kroner om måneden før skat
 • Bruttoløn med pension: 33.978 kroner
 • Samlet månedlig stigning: 3.701 kroner
 • Månedsløn pr. oktober 2026 inklusive pension: 37.679 kroner

Jeg er studerende og tjener

 • 11.500 kroner om måneden før skat
 • Bruttoløn inklusive særlig feriegodtgørelse: 13.000
 • Samlet månedlig stigning: 1.250 kroner
 • Månedsløn pr. oktober 2026 inklusive feriegodtgørelse: 14.250 kroner

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.