Ny overenskomst giver kæmpe lønløft: Pædagogers gennemsnitsløn stiger 5.000 kroner

Kombinationen af en ny overenskomstaftale med store lønstigninger og en trepartsaftale, der skal udmøntes, vil kunne ses på pædagogers lønseddel. I alt vil gennemsnitslønnen være steget med 5.000 kroner om to år.
Billede fra pressemøde v ok24
BUPL's formand Elisa Rimpler (til venstre) fotograferet i forreste geled sammen med Mona Striib (FOA) og chefforhandler for Kommunernes Landsforening Michael Ziegler.

Nu er de generelle dele af kommunalt ansattes overenskomst faldet på plads. Overordnet betyder den nye overenskomst, at gennemsnitslønnen for pædagoger kommer til at tage et flot hop over de næste to år. Det nye overenskomstforlig har en økonomisk ramme på 8,8 procent, og dertil skal lægges den trepartsaftale, der skal give alle kommunalt ansatte pædagoger et lønløft på 1.800 kroner om måneden for en fuldtidsansat ud over lønstigningen fra overenskomstforhandlingerne.

Til sammen vil pædagogers gennemsnitlige bruttoløn derfor stige med omkring 5.000 kroner om måneden fra de nuværende 39.200 kroner til 44.300 kroner inklusive pension.

”Det er et godt resultat, også når vi kigger på det historisk. Det er en virkelig god aftale. Men det skulle den også være, fordi købekraften har været mindre på grund af inflationen,” siger Elisa Rimpler.

Faktisk er det den bedste overenskomst i nyere BUPL-tid, bedre end de 12,8 procent over tre år, som pædagogerne fik i 2008.

Elisa Rimpler fremhæver også, at aftalen indeholder en forhandling i løbet af de to år, overenskomsten varer, så man har snor i, om den private og offentlige lønudvikling følges ad.

Overenskomstforliget på det kommunale område bliver udmøntet således

 1.4.20241.10.20241.4.20251.10.20251.11.2025 
Generelle lønstigninger4,00%  0,24%0,20%4,44%
Reguleringsordning (skøn) 1,74% 0,33% 2,07%
I alt generel løn     6,51%
Organisationspulje  2,00%   
Projekt for lavestlønnede  0,045%   
Barselskrav0,02%     
Pension til pensionister0,02%     
Resultat i alt 4,04%1,74%2,05%0,57%0,208,60%
Inclusive reststigning 0,2%     8,80%

BUPL's egne forhandlinger begynder mandag

Det er vigtigt at notere sig, at 2 af de 8,8 procent, som er den samlede økonomiske ramme, er sat af til organisationsforhandlinger. Det betyder, at BUPL og KL sammen skal finde ud af, hvordan de 2 procent skal fordeles. De forhandlinger begynder mandag, og her ender man måske blive enige om at bruge nogle af midlerne på særlige grupper af pædagoger.

Derfor er det ikke sikkert, at alle pædagoger, der har den gennemsnitlige bruttoløn på 39.200 kroner om måneden, oplever, at der står omkring 5.000 kroner mere på lønsedlen om to år.

Men sikkert er det, at alle gennemsnitspædagoger på fuld tid om to år som minimum har fået et lønløft på 4.300 kroner inklusive pension. 2.500 kroner vil komme fra de procentuelle lønstigninger, som arbejdsgivere og -tagere lige er blevet enige om, 1.800 kroner vil så være midlerne fra trepartsaftalen. Bemærk, tallene tager udgangspunkt i en fuldtidsansat pædagog, der får gennemsnitslønnen på 39.200 kroner om måneden. Tjener du mindre, for eksempel som deltidsansat, vil lønstigningen fra såvel den nye overenskomst som treparten være mindre.

Vi er kun halvt i mål

Det er en stor organisationspulje, parterne skal forhandle om, påpeger Elisa Rimpler

”Så vi er kun halvt i mål. Men nu har vi rammen. Vi vil gå benhårdt efter, at også denne overenskomst skal handle om, at det skal være mere attraktivt at blive og være pædagog. Det kræver også noget af vores egne forhandlinger. Vi ved, hvad der er vigtigt for pædagoger, blandt andet at man også kan få et løntrin, når man har mere end 10 års anciennitet. Vi vil også gerne have mulighed for at styrke fagligheden, blandt andet med mere efter/videreuddannelse. Der skal også være mulighed for tid til faglighed i hverdagen, til planlægning og udvikling af det pædagogiske arbejde. Det har vi rigtig meget fokus på,” siger hun om nogle af de emner, som BUPL vil tage med til forhandlingsbordet på mandag. 

Lederne stiger også 5.000 kroner

Pædagogiske ledere på lederoverenskomsten kan selvfølgelig se frem til de samme procentuelle lønstigninger som andre, nemlig 8,8 procent. Selv om ledere på lederoverenskomsten ikke får samme del i trepartsmidlerne som pædagoger, får de faktisk det samme ud af denne overenskomst, nemlig 5.000 kroner mere om måneden inklusive pension. For en gennemsnitsleder med en gennemsnitslederløn vil det betyde, at lønnen stiger fra 53.300 til 58.300 kroner om måneden.

Forhandlingerne om en fornyelse af lederoverenskomsten er blevet udskudt, fordi forhandlingerne om de generelle vilkår for kommunalt ansatte har trukket ud. Derfor begynder forhandlingerne først den 4. marts, hvor også PFF-overenskomsten og overenskomsten for særlige stillinger bliver forhandlet.

Det giver aftalen også

  • Mulighed for udvidet TR-dækning på institutioner med flere matrikler
  • Ret til opsparing af afspadsering og feriefridage op til 15 dage 
  • Udvidet barsel med løn til fædre, medmødre, solomødre, flerlinge-forældre og adoptanter. 
  • Ret til pensionsoptjening for pensionerede pædagoger, der genindtræder på arbejdsmarkedet 
  • Samarbejdet om flere på fuldtid videreføres og udvides til flere arbejdspladser
  • De eksisterende arbejdsmiljøindsatser videreføres og udbygges

Hvad med de private overenskomster?

Der er udvekslet krav for de privatansattes overenskomster, men forhandlingerne er ikke afsluttet endnu. Her er de næste datoer for de forhandlinger:

28. februar:  med Danske Daginstitutioner.

4. marts: med Frie Grundskoler

5. marts: med Accountor Institutionsservice A/S

6. marts: med Det Private Forhandlingsfællesskab (FOBU, DLO, SPIA og Børneringen).

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.