Endelig kommer din lønstigning

Så er kommunerne klar med den første lønstigning fra den nye overenskomst. Gennemsnitslønnen for pædagoger stiger med 1.500 kroner om måneden. Lønløftet fra trepartsaftalen kommer dog først med junilønnen.
Penge
Den pløjende mand på 500-kronerssedlen kom første gang i omløb i 1910. Nu stiger gennemsnits-lønnen med tre plovmænd.

Endelig lægger kommunerne an til at udbetale den lønstigning, du skulle have haft allerede i april, hvor de nye overenskomster trådte i kraft. Men urafstemningen om de kommunale overenskomster sluttede først den 15. april, så forsinkelsen er vel lovligt undskyldt.

Med maj-lønnen, som bliver udbetalt i slutningen af måneden, er den generelle lønforbedring, som alle kommunalt ansatte pædagoger og ledere skal have, på fire procent endelig kørt igennem kommunernes lønsystemer. 

Det betyder, at gennemsnitslønnen for en pædagog stiger med 1.500 kroner om måneden i runde tal fra 39.200 kroner brutto (inklusive pension og særlig feriegodtgørelse) til 40.700 kroner om måneden brutto.

Hvis du tjener 30.000 kroner om måneden brutto, så stiger din månedsløn med 1.200 kroner brutto.

Din løn for maj burde også indeholde den lønstigning, der ikke nåede at komme med aprillønnen. Så altså brutto 3.000 ekstra, hvis altså du tjener gennemsnitslønnen for pædagoger.

Er du forudlønnet, så får du din løn med junilønnen, altså samtidig med dine bagudlønnede kollegaer, men også med lønstigningen for april og maj.

Sådan kommer lønstigningerne

Når lønstigningerne rammer, har du som kommunalt ansat pædagog eller leder således fået størstedelen af de generelle lønstigninger, som overenskomsten skal give dig. 

I alt skal din løn stige 6,51 procent de næste to år. Sådan falder lønstigningerne:

1. april 2024: generelle lønstigninger 4 procent (det er den lønstigning, du får nu)

1. oktober 2024: reguleringsordning 1,74 procent (skøn)

1. oktober 2025: generelle lønstigninger 0,24 procent

1. oktober 2025: reguleringsordning 0,33 procent (skøn)

1. november 2025: generelle lønstigninger 0,20 procent

 

BUPL’s organisationspulje på 2 procent for såvel pædagoger som ledere kommer først til udbetaling pr. 1. April 2025. 

Læs mere om udmøntningen på pædagogoverenskomsten.

Læs mere om udmøntningen på lederoverenskomsten.

Læs mere om udmøntningen af overenskomsten for PFF og særlige stillinger.

Trepartsmidler kommer senere

Desværre er kommunerne ikke klar til at udbetale lønløftet fra treparten med lønnen her i maj, lyder det fra Kommunernes Landsforening.

Her skal kommunalt ansatte pædagogers løn stige med 600 kroner om måneden (før skat og for en fuldtidsansat) allerede med januarlønnen. Som deltidsansat er du naturligvis også omfattet af trepartsaftalen, beløbet reguleres bare i forhold til dit timetal. Men overenskomsterne er endnu ikke færdigredigerede og udsendt, og derfor kommer trepartsmidlerne først med junilønnen.

Til gengæld får du så seks måneders tillæg fra lønløftet på en gang, altså 3.600 kroner ekstra på lønsedlen før skat for en fuldtidsansat.

Allerede i januar 2025 stiger trepartslønløftet til 900 kroner om måneden. Og til januar 2026 er trepartsaftalen fuldt indfaset, og pædagoger får til den tid et samlet varigt lønløft på 1.800 kroner brutto om måneden for en fuldtidsansat. Dermed er pædagogernes lønefterslæb næsten halveret.

Sådan er de private overenskomster

Er du privatansat, kan du se, hvordan din løn bliver udmøntet her:

For pædagoger, der arbejder i private dagtilbud.

For pædagoger, der arbejder på overenskomst med Frie Grundskoler.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.