De sidste private overenskomster godkendt med klart ja

Pædagoger og ledere i private dagtilbud har med 95,4 procents ja-stemmer godkendt tre nye overenskomster. Fælles for alle tre er samme ramme som hos de offentligt ansatte kollegaer, men udmøntningen er lidt anderledes.
Foto af BUPL's næstformand Birgitte Conradsen
Så er de sidste tre private overenskomster godkendt, og Birgitte Conradsen, næstformand i BUPL og hovedforhandler for de private overenskomster, glæder sig over det klare ja.

Så er de sidste urafstemninger endelig overstået. Pædagoger og ledere i private dagtilbud har nu godkendt de tre overenskomster, der har været sendt til urafstemning. Samlet er det blevet til et overvældende ja med 95,74 procent ja-stemmer, mens stemmeprocenten endte på 52,18.

Ja-procenten og stemmeprocenten for de tre overenskomster endte således:

Accountor:

Ja-procent: 93,94

Stemmeprocent: 44,59

 

Danske Daginstitutioner:

Ja-procent: 96,73

Stemmeprocent: 54,78

 

Forhandlingsfællesskabet Private Institutioner (FOBU, DLO, SPIA og Børneringen) fordelt på de fire organisationer:

SPIA:

Ja-procent: 100

Stemmeprocent: 43,28

DLO:

Ja-procent: 95,37

Stemmeprocent: 48

FOBU:

Ja-procent: 94,83

Stemmeprocent: 56,31

Børneringen:

Ja-procent: 90,57

Stemmeprocent: 57,61

Samme ramme til alle

Fælles for alle tre overenskomster er, at de har samme ramme som de kommunalt ansatte pædagoger har fået, nemlig 8,8 procent over to år, men udmøntningen er forskellig for de tre overenskomster. Du kan se de nærmere detaljer nedenfor.

Ligeledes får pædagogerne et lønløft svarende til lønløftet fra treparten, nemlig 1.800 kroner mere om måneden brutto (det vil sige inklusive pension og særlig feriegodtgørelse) for en fuldtidsansat, når lønløftet er fuldt indfaset i 2026. Udmøntningen kommer dog senere end for de offentligt ansatte. Hvornår er forskelligt for de tre overenskomster, men fremgår også nedenfor.

Birgitte Conradsen, næstformand i BUPL og hovedforhandler for de private overenskomster, glæder sig over det, at overenskomsterne nu er godkendt.

”Det er dejligt, at nu har vi afsluttet alle overenskomster. Det er gode overenskomster med gode lønløft, hvor alle har fået de samme lønstigninger. Og midler svarende til treparten kommer oveni, så jeg er godt tilfreds,” siger hun. 

Overenskomsten med Forhandlingsfællesskabet Private Institutioner

Her kan du læse, hvad forliget med Forhandlingsfællesskabet Private Institutioner (FOBU, DLO, SPIA og Børneringen) indeholder: 

Løn

Der er aftalt generelle lønstigninger til alle på 6,51 % inkl. reguleringsordningen i overenskomstperioden. Første udmøntning vil være fra 1. april 2024.

Derudover er der med virkning pr. 1. april 2025 aftalt: 

Pædagoger:

 • Frit valg mellem løn og pension for pædagoger for 1,2 % af bruttolønnen. Foretages intet aktivt tilvalg, udbetales beløbet som løn. 
 • Pensionen hæves med 0,58 % til i alt 15 %
 • Tillæg for pædagogisk diplomuddannelse hæves til 10.500 kr. i årligt grundbeløb.
 • Tillæg for erfaring: Erfarne pædagoger med 10 års anciennitet får pr. 1. april 2025 et årligt tillæg på 2.500 kroner. Det svarer til 329 kr. om måneden.

Ledere:

 • 0 – 9 ansatte indplaceres på løntrin 41 + 10.000 kr. forhøjes med 4.000 kr. 
 • 0-10 ansatte indplaceres på løntrin 42 + 10.000 kr. forhøjes med 2.000 kr.
 • Frit valg mellem løn og pension for ledere for 1,2 % af bruttolønnen. Foretages intet aktivt tilvalg, udbetales beløbet som løn.

Pædagogstuderende:

 • Pædagogstuderendes løn stiger med 400 kr. pr. måned i årligt grundbeløb.
 • Arbejdstidstillæg
 • Tillægget for arbejde på forskudte tidspunkter, lørdag og weekend, omlagt og delt tjeneste samt tilfældigt, ikke beordret / planlagt overarbejde hæves fra 2.200 kr. til 2.400 kr.

Trepart

Trepartsaftalen for pædagoger ansat på det kommunale område vil også blive gældende for pædagoger og ledere ansat på overenskomsterne med Forhandlingsfællesskabet Private Institutioner. 

Det betyder, at pædagoger samlet vil stige kr. 1.800 pr. måned inkl. pension og særlig feriegodtgørelse pr. 1. januar 2026. Lederne får forhøjet deres pension med 1,2 % fra 17,04 % til 18,24 % samt ydes et éngangsbeløb på 895 kr, (31.03.2000-niveau).

Første gang tillægget bliver udbetalt og pensionen bliver reguleret er pr. 1. 10. 2024 med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2024.

Andet

Pædagogfaglige specialister

Med virkning fra 1. april 2025 kan pædagoger jf. § 16 ansættes som »pædagogfaglig specialist«. Stillingerne kan oprettes for allerede ansatte eller ved nyansættelser. 

Pædagogfaglige specialister aflønnes efter løntrin 34 + 12.900, 36 + 12.900, 38 + 12.900 kr. 

Tillægget er angivet som årligt pensionsgivende tillæg (31.03.2000-niveau). Oprykning til højere løntrin sker efter to års beskæftigelse som pædagogfaglig specialist. Indplacering på grundlønnen sker således, at alle centralt og lokalt aftalte trin / tillæg bevares. 

Tillidsrepræsentant

Adgang til, at tillidsrepræsentanten kan tale med nyansatte kolleger i arbejdstiden. 

Indeksering af seniordage

Der indføres indeksering af seniordage for pædagogerne. Aftalen sikrer, at medarbejderne, der i dag har en 58-års ordning for seniordage, fortsat har 10 år med seniordage inden folkepensionsalderen, Da folkepensionsalderen forhøjes med ét år i 2035, kræver en fastholdelse af en 10-årig periode med seniordage, at ordningen reguleres i 2025, så aldersgrænsen for seniordage hæves med ét år. Der aftales dog en indfasning, så ordningerne første gang reguleres i 2026.

Overenskomsten med Danske Daginstitutioner

Læs her, hvad forliget med Danske Daginstitutioner (LDD) indeholder:

Løn

Der er aftalt generelle lønstigninger til alle på 6,51 % inkl. reguleringsordningen i overenskomstperioden. Første udmøntning vil være fra 1. april 2024 

Derudover er der med virkning pr. 1. april 2025 aftalt: 

Pædagoger:

Lønnen for pædagoger hæves med fuldt gennemslag, således at grundlønnen jf. § 16 stk. 1 hæves fra løntrin 28 + 3.180 kr., 30 + 3.180 kr., 32 + 3.180 kr., 34 + 3.180 kr., 36 + 3.960 kr. til løntrin 29, 31, 33, 35, 37 + 1.500 kr.

Frit valg mellem løn og pension for pædagoger for 1 % af bruttolønnen. Foretages intet aktivt tilvalg, udbetales beløbet som løn. 

Pensionen hæves med 0,58 % til i alt 15 %

Til pædagoger, stedfortrædere, afdelingsledere mm., som har gennemført LDD’s aspirantuddannelse, ydes et pensionsgivende tillæg på 1.600 kr. (31/3 2000 niveau).

Til souschefer, som har gennemført LDD’s aspirantuddannelse, ydes et pensionsgivende tillæg på 2.400 kr. (31/3 2000 niveau).

Ledere:

Fastsættelse af mindstelønnen for ledere sker på baggrund af antal fastansatte medarbejdere i institutionen (uden lederen) ændres til  0-19 ansatte indplaceres på løntrin 42 + 5.000 kr. 20 + ansatte indplaceres på løntrin 44 + 5.000 kr.

Frit valg mellem løn og pension for ledere for 1, % af bruttolønnen. Foretages intet aktivt tilvalg udbetales beløbet som løn. 

Tillæg for diplom i ledelse jf. § 15 stk. 2 forhøjes med 200 kr. til 6.600 kr. med virkning fra 1. april 2025.

Til ledere som har gennemført LDD’s lederuddannelse forhøjes det pensionsgivende tillæg med 400 kr. til 3.200 kr. (31/3 2000 niveau).

Pædagogstuderende:

Pædagogstuderendes løn stiger med 400 kr. pr. måned i årligt grundbeløb.

Arbejdstidstillæg

Tillægget for arbejde på forskudte tidspunkter, lørdag og weekend, omlagt og delt tjeneste samt tilfældigt, ikke beordret / planlagt overarbejde hæves fra 2.096,27 kr. til 2.400 kr.

Trepart

Trepartsaftalen for pædagoger ansat på det kommunale område vil også blive gældende for pædagoger og ledere ansat på overenskomsten med Danske Daginstitutioner (LDD).

Det betyder, at pædagoger samlet vil stige kr. 1.800 pr. måned inkl. pension og særlig feriegodtgørelse pr. 1. januar 2026. Lederne får forhøjet deres pension med 1,2 % fra 17,04 % til 18,24 % samt ydes et éngangsbeløb på 895 kr. (31.03.2000-niveau).

Første gang tillægget bliver udbetalt, og pensionen bliver reguleret er pr. 1. 10. 2024 med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2024.

Andet

Tillidsrepræsentant

Adgang til, at tillidsrepræsentanten kan tale med nyansatte kolleger i arbejdstiden. 

Indeksering af seniordage

Der indføres indeksering af seniordage for pædagogerne. Aftalen sikrer, at medarbejderne, der i dag har en 58-års ordning for seniordage, fortsat har 10 år med seniordage inden folkepensi-onsalderen, Da folkepensionsalderen forhøjes med ét år i 2035, kræver en fastholdelse af en 10-årig periode med seniordage, at ordningen reguleres i 2025, så aldersgrænsen for seniordage hæves med ét år. Der aftales dog en indfasning, så ordningerne første gang reguleres i 2026.

Overenskomsten med Accountor

Her kan du se, hvad overenskomstforliget mellem BUPL og Accountor Institutionsservice A/S indeholder.

Løn
Der er aftalt generelle lønstigninger til alle på 6,51 procent i overenskomstperioden inklusive reguleringsordningen. Første udmøntning vil være fra 1. april 2024 

Derudover er der med virkning pr. 1. april 2025 aftalt: 

Pædagoger:

 • Frit valg mellem løn og pension for pædagoger for 1,7 % af bruttolønnen. Foretages intet aktivt tilvalg udbetales beløbet som løn. 
 • Pensionen hæves med 0,50 % til i alt 15 %
 • Tillæg for pædagogisk diplomuddannelse hæves til 10.400 kr. i årligt grundbeløb.
  Tillæg for TR hæves til 8.400 kr. i årligt grundbeløb

Ledere:

 • Frit valg mellem løn og pension for ledere for 1,4 % af bruttolønnen. Foretages intet aktivt tilvalg udbetales beløbet som løn. 
 • Mindstelønnen ændres så løntrin 41 for 0 – 9 ansatte bliver til løntrin 42 + 3500 kr. i årligt grundbeløb for 0 – 19 ansatte. Løntrin 41 udgår dermed af overenskomsten.

Pædagogstuderende:

 • Pædagogstuderendes løn stiger med 400 kr. pr. måned i årligt grundbeløb.

Trepart

Trepartsaftalen for pædagoger ansat på det kommunale område vil også blive gældende for pædagoger og ledere ansat på overenskomsten med Accountor. 

Det betyder, at pædagoger samlet vil stige kr. 1.800 pr. måned inkl. pension og særlig feriegodtgørelse pr. 1. januar 2026. Lederne får forhøjet deres pension fra 17,11 % til 18,31 % samt ydes et éngangsbeløb på 895 kr, (31.03.2000-niveau).

Første gang tillægget bliver udbetalt og pensionen bliver reguleret er pr. 1. 10. 2024 med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2024. Udmøntningen følger trepartsaftalen og er 600 kr. ekstra om måneden før skat i 2024.

Andet

 • Der er aftalt lønindplacering for udviklingspædagoger med udgangspunkt i løntrin 37 + 12.900 kr. i årligt grundbeløb. Derudover forpligter arbejdspladsen sig til at udarbejde en skriftlig uddannelsesaftale. Finansiering af aftalt uddannelse sker med udgangspunkt i overenskomstens uddannelsesfond. 
 • Adgang til, at tillidsrepræsentanten kan tale med nyansatte kolleger i arbejdstiden. 
 • Der indføres ikke indeksering af seniordage for pædagogerne. De fem seniordage med sædvanlig løn fra og med det kalenderår, hvor den ansatte fylder 58 år, fastholdes.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.