Klart ja til ny overenskomst for Frie Grundskoler

Med en stemmeprocent på 55,51 og 96,93 procent ja-stemmer har BUPL’s medlemmer ansat på overenskomst med Frie Grundskoler godkendt en ny overenskomst med en ramme på 8,8 procent og et lønløft svarende til treparten på 1.800 kroner om måneden.
Foto af delegation, der skal forhandle private overenskomster
Der bliver highfivet på vej ind til forhandlingerne om de private overenskomster. Det kunne være på plads med endnu en high five efter et kæmpestort ja. Næstformand Birgitte Conradsen ses i midten.

Med 96,93 procent ja-stemmer har medlemmerne godkendt en ny overenskomst for de næste to år mellem BUPL og Frie Grundskoler. Stemmeprocent endte på 55,51. 

Til sammenligning var stemmeprocenten 67,4 og 91,4 procent stemte ja ved urafstemningen om de kommunale overenskomster. Læs mere om urafstemningen på det kommunale område her.

Pædagoger ansat under overenskomsten med Frie Grundskoler får også samme ramme, som blev aftalt ved de kommunale overenskomster, nemlig 8,8 procent, men udmøntningen er lidt anderledes. Se mere i boksen nedenfor.

Ligeledes får de privatansatte pædagoger det samme lønløft, som kommunalt ansatte pædagoger får med trepartsaftalen, nemlig 1.800 kroner mere om måneden for en fuldtidsansat brutto. Det første år er lønstigningen svarende til treparten 600 kroner om måneden, første gang med lønnen 1. september, men med tilbagevirkende kraft fra 1. januar. 

Det er en supergod aftale

Birgitte Conradsen, næstformand i BUPL og chefforhandler for de private overenskomster, glæder sig over det klare ja:

”Det er også en supergod aftale, som giver et stort lønløft og sikrer den samme lønudvikling som på det kommunale område.”

Mangler urafstemning for private dagtilbud

Dermed mangler der kun urafstemninger for pædagoger, der arbejder i private dagtilbud. Overenskomsterne med henholdsvis Accountor, Danske Daginstitutioner og Forhandlingsfællesskabet Private Institutioner (FOBU, DLO, SPIA og Børneringen) er sendt til urafstemning, og afstemningen slutter den 13. maj.

Hvis du er stemmeberettiget til en af de overenskomster, kan du stemme her.

Overenskomsten mellem BUPL og Frie Grundskoler

Her kan du se, hvad overenskomstforliget mellem BUPL og Frie Grundskoler indeholder.

Løn

Der er generelle lønstigninger til alle på 7,40 % i overenskomstperioden inklusive reguleringsordningen. Første udmøntning vil være fra 1. april 2024 

 

Derudover får følgende et lønløft gældende pr. 1. april 2025: 

  • Nyt lønforløb til afdelingsledere med op til 150 børn 
  • Pædagoger med 0-1 års erfaring hæves med 1 skalatrin fra 29 til 30 uden modregning. 
  • Pædagoger med mere end 15 års erfaring hæves med 1 skalatrin fra 39 til 40 uden modregning. 
  • Pædagogiske assistenter hæves med kr. 3.500 i det årlige grundbeløb til i alt kr. 5.500 (2012 niveau). 
  • Pædagogiske medhjælpere hæves med kr. 2.000 i det årlige grundbeløb til i alt kr. 4.000 ( 2012 niveau). 
  • Pædagogstuderendes løn stiger med 345 kr. pr. måned. 
  • Tillæg for at være oplæringsvejleder for PAU studerende. 

Trepart

Trepartsaftalen for pædagoger ansat på det kommunale område vil også blive gældende for pædagoger og afdelingsledere ansat på Frie Grundskoler (og tilhørende dagtilbud). 

Det betyder, at pædagoger samlet vil stige kr. 1.800 pr. måned inkl. pension og særlig feriegodtgørelse pr. 1. januar 2026, og afdelingslederne vil stige 500 kr. pr. måned inkl. pension og særlig feriegodtgørelse. 

Første gang tillægget bliver udbetalt er pr. 1. september 2024 med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2024 eller fra ansættelsesdatoen, hvis man er blevet ansat efter 1. januar 2024. Udmøntningen følger trepartsaftalen og er 600 kr. ekstra om måneden før skat i 2024.

Andet

  • Fast årsnorm fra 1. august 2025 på 1.924 timer inkl. ferie og søgnehelligdage. 
  • Adgang til, at tillidsrepræsentanten kan tale med nyansatte kolleger i arbejdstiden. 
  • Der indføres indeksering af seniordage for pædagogerne (modydelse for trepart), således at pædagoger fremover først kan få seniordage fra 10 år før gældende pensionsalder. 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.