Danske børn bøvler med motorikken: Pædagoger spiller en vigtig nøglerolle

27 procent af børnene har motoriske udfordringer, når de starter i skole, viser nye tal. Ifølge forskning klarer motorisk usikre børn sig på flere områder dårligere end andre børn. Vi skal alliere os med pædagogerne, mener topforskere.
Børns motorik halter, men pædagoger kan hjælpe
Det halter med børns motorik, men med de rette ressourcer har pædagoger fagligheden til at hjælpe.

Pædagoger ser det tit: Når et barn har svært ved at holde balancen eller kaste en bold, hæmmes det ofte i legen og fællesskabet med de andre børn.

Det rammer også barnets udvikling gennem skoletiden og ind i voksenlivet, dokumenterer forskningen. 

Derfor er professor i børnesundhed Bjørn Holstein langt fra tilfreds med de nyeste tal om danske børns motorik fra rapporten ’Sundhedsprofil for børn og unge’. Rapporten er fra februar og udgivet af Statens Institut for Folkesundhed (SIF) under Syddansk Universitet (SDU), hvor Holstein er professor emeritus.

De nye tal bygger på data om børn sundhed og motorik ved skolestart i skoleåret 2022/2023, hvor sundhedsplejersker har vurderet det enkelte barns evne til at udføre bevægelser inden for ni motoriske områder, blandt andet gang, gadedrengeløb, stå på ét ben og hoppe.

Så mange børn har problemer

Tallene viser, at 27 procent af børnene har vanskeligheder på mindst ét motorisk område. Og hos 4,6 procent af børnene har sundhedsplejersken fundet udfordringer på mindst tre områder.

”Det er slet ikke godt nok. Vi ved, at dårlig motorik følger børn livet igennem. De lærer ikke så hurtigt og bliver ikke så kloge. De klarer sig simpelthen ikke lige så godt som andre børn,” siger Bjørn Holstein.

Det siger forskningen

  • Børn med god motorik har et højere fagligt niveau i matematik og læsning, viser forskning fra Australien. Især drenge med dårlig motorik er ramt på deres kognitive udvikling, viser et finsk studie fra 2020.
  • Børn med dårlig motorik har oftere sociale problemer, lavere selvtillid og selvværd samt hyppigere forekomst af angst og depression, viser amerikansk forskning fra 2018. Det skyldes ifølge samme studie, at børnene kan have sværere ved at indgå i lege og sociale relationer.
  • De grovmotoriske færdigheder, som børn har ved seksårsalderen, har betydning for deres grovmotoriske færdigheder ved 13-årsalderen, viser et dansk studie fra 2017.
  • Børn med en høj grovmotorisk score ved 5-6 årsalderen klarer sig bedre ved fysiske tests målt ved 15- til 16-årsalderen end børn med en lav score, viser norsk forskning fra 2018.

Kilde: Trine Pagh Pedersen, Sofie Weber Pant & Janni Ammitzbøll: Motorisk udvikling ved indskolingsalderen – temarapport fra Databasen Børns Sundhed’, Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2020.

Langt de fleste børn kan vi hjælpe, hvis daginstitutioner arbejder mere med motorik.

Bjørn Holstein, professor emeritus

Store og vidtrækkende konsekvenser

Bjørn Holstein peger blandet andet på australsk forskning, der viser, at børn med dårlig motorik generelt har et lavere fagligt niveau i matematik og læsning end andre børn.

Et stort amerikansk studie dokumenterer dertil, at børn med motoriske vanskeligheder oftere har sociale problemer, lavere selvtillid og selvværd end andre børn, og at de oftere lider af angst og depression (Se boks ovenfor).

Og så har Statens Institut for Folkesundhed i 2020 i en dybdegående temarapport særligt om motorisk udvikling ved skolealderen dokumenteret, at langt flere børn med motoriske udfordringer også har vanskeligheder inden for sprog, skoletrivsel, relationer til andre børn og fysisk aktivitet i dagligdagen (Se boks nedenfor).

Også Jens-Ole Jensen, forskningsleder på VIA University College, ser alvorligt på børn har problemer med motorikken. Han forsker i bevægelse og idræt i institutioner, skoler og fritid og peger på, at der i disse år sker en polarisering:

”Motorisk stærke børn bevæger sig og dyrker idræt og styrker derfor deres motorik yderligere. De motorisk svage børn afholder sig ofte fra fysisk aktivitet, fordi de har sværere ved det, og de ikke finder glæde ved det. Og det forværrer de børns motorik og generelle fysik,” siger han.

Dårlig motorik medfører andre problemer: Se dem her

I 2020 udarbejdede Statens Institut for Folkesundhed en særlig temarapport om børns motoriske udvikling ved indskolingsalderen med baggrund i Databasen Børns Sundhed og tal fra skoleåret 2018/2019. Analysen dokumenterer, at børn med motoriske vanskeligheder (over 3 bemærkninger til deres motorik) klarer sig dårligere på flere områder. Se dem her:

  • Af de børn, der har sociale problemer med deres jævnaldrende, har 15,6% motoriske vanskeligheder. Af børn uden motoriske vanskeligheder har kun 5,7% problemer med de andre børn.
  • Af de børn, der har vanskeligheder omkring sprog, har 14,6% motoriske udfordringer. Af børn uden sproglige udfordringer har kun 5,4% motoriske vanskeligheder.
  • Af de børn, der har lav skoletrivsel, har 9,5% motoriske vanskeligheder. Af børn med normal skoletrivsel har kun 6% motoriske vanskeligheder.
  • Af børn, der er overvægtige eller svært overvægtige, har 10,4% motoriske udfordringer. Af børn, der ikke vejer for meget, har kun 5,6% motoriske udfordringer.
  • Andelen af børn med motoriske vanskeligheder er langt højere blandt børn, der er fysisk aktive i mindre end én time dagligt (16,1%), end blandt børn, der er fysisk aktive i mindst én time dagligt (5,6%).

Kilde: Trine Pagh Pedersen, Sofie Weber Pant & Janni Ammitzbøll: Motorisk udvikling ved indskolingsalderen – temarapport fra Databasen Børns Sundhed’, Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2020. Rapporten bygger på data fra sundhedsplejerskers indskolingsundersøgelser blandt 5.963 børn i 13 kommuner i skoleåret 2018/19.

Vi kan hjælpe mange flere børn

Andelen af motorisk usikre børn har ligget ret stabilt, siden Statens Institut for Folkesundhed og Databasen Børns Sundhed for cirka 15 år siden begyndte at offentliggøre data om motorik.

Selvom der heller ikke med de nyeste tal er tale om en stigning, er andelen af børn med motoriske udfordringer stadig unødvendig høj, mener begge forskere.  

En lille del af børnene kan lide af såkaldt Developmental Coordination Disorder, hvilket kræver en særlig motorisk indsats. Men langt de fleste børn kan få hjælp. Og her spiller pædagoger en vigtig rolle, påpeger Bjørn Holstein.

”Langt de fleste børn kan vi hjælpe, hvis daginstitutioner arbejder mere med motorik, og hvis skoler ikke kun fokuserer på bevægelse, men også på motorik. Motorik er en forudsætning for, at børn bevæger sig,” siger han.

Der er brug for dygtige pædagoger med tid og ressourcer til at skabe nogle miljøer, hvor børnene skal klatre, kravle og strække sig for at komme derhen, hvor de gerne vil. 

Jens-Ole Jensen, forsker

Pædagoger har en nøglerolle

Også Jens-Ole Jensen giver pædagoger en nøglerolle, når det gælder børns motoriske udvikling:

”Når vi taler om motorik i pædagogisk arbejde, handler det ikke om børnene skal lave bestemte motoriske øvelser. Det primære er, at pædagoger tilbyder børnene et pædagogisk og fysisk miljø, hvor børnene bruger deres krop på alle mulige måder sammen med andre børn. Fordi det giver mening for dem, fordi de har lyst og ikke kan lade være,” siger han.

Når børn i dag bøvler med motorikken, handler det blandt andet om, at vi har indrettet en verden, hvor vi fjerner alle forhindringer – især for børnene. I samfundet, i hjemmene og også i mange daginstitutioner og skoler er der en frygt for, at børn skal møde for meget modstand og komme til skade, mener Jens-Ole Jensen.

”Der er brug for dygtige pædagoger med tid og ressourcer til at skabe nogle miljøer, hvor børnene skal klatre, kravle og strække sig for at komme derhen, hvor de gerne vil. Hvor de faktisk helst skal gå uden for stierne, løbe og lege vildt. Og hvor de hele tiden kan komme lidt længere i takt med, at de øver sig, bliver større og stærkere. Her skal pædagogerne have en aktiv rolle ved at være rollemodeller, hjælpe og engagere børnene, så de hele tiden udvikler sig – også motorisk,” siger forskningslederen.

Om forskerne

Bjørn Holstein er professor emeritus på Statens Institut for Folkesundhed (SIF), der er et nationalt forskningscenter under Syddansk Universitet (SDU). Han har i mange år forsket i børns sundhed, blandt andet i samarbejde med de mange sundhedsplejersker, der samler data ved ind- og udskolingsundersøgelser i kommuner landet over.  

Jens-Ole Jensen er ph.d. og forskningsleder på Forskningscenter for pædagogik og dannelse på VIA University College, hvor han forsker i krop, idræt og bevægelse i børn og unges skole-, institutions- og fritidsliv samt underviser på pædagoguddannelsen.

Læs om de nye tal, og hent rapporten her

De seneste tal om danske børns motorik stammer fra ’Sundhedsprofil for børn og unge ind- og udskolingsundersøgt i skoleåret 2022/23’, Statens Institut for Folkesundhed, SDU, for Databasen Børns Sundhed. Rapporten bygger på data om 11.478 børn i 21 kommuner og udkom i februar 2024.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.