Barndomsforsker forklarer: Derfor har børn brug for kulturoplevelser

Når vi giver børn et rigt kulturliv, giver vi dem et rigt indre liv, siger forsker Thomas Gitz-Johansen. Han har ligesom fagbladet Børn&Unge besøgt Mutter Gribs fortællehule, hvor børnehavebørn får en helt unik kulturoplevelse. Læs, hvorfor de kreative fag skal fylde mere i en ny pædagoguddannelse.
Børn har brug for kulturoplevelser
I Mutter Gribs fortællehule kan børnehavebørn både høre historier, klæde sig ud og lege rollelege i dramarummet. Se stort billedgalleri fra børnehaven Gadevang Asyls besøg nederest i artiklen.

I nu 16 år har en gruppe pensionerede pædagoger i fortællertruppen Mutter Grib givet børn en helt unik kulturoplevelse. Hvert år afholder de ni pædagoger i truppen hele 50 forestillinger for samlet set 900 besøgende børn fra børnehavers ældstegrupper eller indskolingens yngste klasser. 

Fortællertruppen holder til i kulturhuset Klaverfabrikken i Hillerød, og når børnene her har hørt pædagogerne fortælle et gammelt lokalt folkesagn om tyvekællingen Mutter Grib, får børnene selv mulighed for at klæde sig ud og gennemspille historien. Bagefter kan de lege i scenografierne og male deres indtryk fra besøget i billedværkstedet ved siden af dramarummet.

Pædagogerne fra Mutter Grib-truppen vil gerne give børn nogle af de æstetiske oplevelser, som de finder nedprioriteret i nutidens børneinstitutioner, hvor mange kreative værksteder er blevet lukket eller materialer har fået brugerbetaling.

”Børn oplever verden med alle sanser og hele kroppen. Det vil vi gerne understøtte. Hos os skal vi ikke nå noget, og børnene bliver ikke målt, vejet eller vurderet. De skal bare være her som dem, de er, og prøve sig selv af i de kreative processer, som vi sætter en ramme for,” siger en af truppens pædagoger Inge Minet Nielsen.

Læs om børnehaven Gadevang Asyls besøg hos Mutter Grib i Børn&Unge nr 3/2024, og se også billedgalleriet nederst i artiklen.

Børn besøger Mutter Gribs fortællehule

Børn kan få alle mulige oplevelser og gøre sig mange emotionelle erfaringer, når de træder ind i sådan et magisk rum.

Thomas Gitz-Johansen, barndomsforsker

Børn får følelsesmæssige erfaringer

Barndomsforsker fra Center for Daginstitutionsforskning og lektor ved Roskilde Universitet Thomas Gitz-Johansen har også besøgt Mutter Gribs fortællehule i Hillerød.

Han fik øjnene op for den særlige kulturoplevelse, de pensionerede pædagoger tilbyder børnene, da han for tre år siden begyndte at forske i de følelsesmæssige erfaringer, som børn gør sig i mødet med eventyr. 

”Det var enormt svært at finde almindelige vuggestuer og børnehaver, som profilerede sig på eventyrfortælling og kulturoplevelser,” fortæller Thomas Gitz-Johansen, der derfor som forarbejde til en forskningsartikel observerede en gruppe børnehavebørns oplevelser i fortællehulen.

Langt fra hverdagens mudder og madpakker

Mutter Grib fortællingen, som pædagogerne dengang spillede hedder ’Smør-Peter’, og i historien vil Mutter Grib hugge hovedet af Peter og koge suppe på ham. Dog lykkes det den snu dreng at slå tyvekællingen og hendes syv sønner ihjel.

”De gamle eventyr er ret grumme. Børn kan få alle mulige oplevelser og gøre sig mange emotionelle erfaringer, når de træder ind i sådan et magisk rum, som pædagogerne fra Mutter Grib har skabt. Fortællerhulen er en helt anden virkelighed end madpakker, læreplaner og mudder på støvlerne,” siger Thomas Gitz-Johansen.

"I det eventyr, jeg så, var mange børn for eksempel fascinerede af at være elverpige og danse i en smuk kjole, eller af få lov til at hugge hovedet af nogen med et drabeligt våben," siger han.

Ligner børns fantasileg

Hvis børn er gode til at lege, har de let ved at træde ind i eventyrverdenen, fordi den ligger i naturlig forlængelse af børns fantasilege, fremhæver forskeren. 

”Det er en ’som om-virkelighed’, der som børns leg har elementer af ’så sagde vi, at’ og ’så var du den’. I eventyrvirkeligheden kan børn prøve sig selv af i forskellige karakterer og situationer, der er meget sanseligt ladet,” siger Thomas Gitz-Johansen.

Børn besøger Mutter Gribs fortællehule

Får mulighed for kollektiv affektregulering

Han kobler børns oplevelser af eventyr til udviklingspsykologiske begreber som spejling, følelsesregulering og intersubjektivitet og mener, at børn har brug for præcis den slags kulturoplevelser for at lære sig selv og sine følelser bedre at kende.

Oftest foregår spejling og affektregulering i en-til-en-relationer, hvor barnet lærer at mærke og sætte ord på sin følelse, få bevidsthed om den og at affektregulere den. Men i kulturoplevelser, som vi deler med hinanden, sker der en form for kollektiv affektregulering:

”Hjulpet på vej af pædagogernes nærvær og opmærksomhed under eventyrfortællingen opstår der et intersubjektivt felt, som børn og pædagoger deler oplevelsen af. Børnene får oplevelsen af at bevæge sig igennem de følelsesmæssige dramaer i fortællingen, og min tanke er, at den slags kulturoplevelser kan hjælpe børn med at være i livets store følelser,” siger Thomas Gitz-Johansen.

Ligeså vigtigt som at spise og sove

Han påpeger, hvordan udviklingspsykologen Daniel Stern så intersubjektivitet – det at dele oplevelser med andre – som et menneskeligt behov på samme måde som behovet for at spise, sove og drikke. 

”Vi skal have større fokus på, at det at have et indre psykisk, emotionelt liv, der skal have næring af gruppen og af kultur, er vigtigt. At have et rigt kulturliv er at have et rigt indre liv. De fortællinger, som børn hører hos Mutter Grib, og som de gennemleger, rummer figurer, historier og dramaer, som kan flytte ind i børnene, og som de dannes ved,” siger Thomas Gitz-Johansen.

Bør være obligatoriske fag i pædagoguddannelsen

Han finder, at følelsesmæssig udvikling er underprioriteret og ønsker både udviklingspsykologi og obligatoriske kreative værkstedsfag tilbage på pædagoguddannelsen.

Efter års forarmelse aner han dog en begyndende sult efter mere kunst og kultur.

”For eksempel er Gert Biestas bog ’Lad kunst undervise’ netop udgivet på dansk. Og der må komme en opblomstring på pædagoguddannelsen. Jeg savner en genoplivning af de reformpædagogiske dyder: de kreative, musiske og kulturelle fag. Der er brug for, at pædagoger kan fange børnene ved at synge, danse, lave drama og fortælle eventyr. Fordi det er godt for børnene,” siger Thomas Gitz-Johansen.

Læs også BUPL's udspil 'En ny pædagoguddannelse med fokus på pædagogik, praktik og kreative fag'

Om fortælletruppen Mutter Grib

Mutter Grib-truppen består af pensionerede pædagoger, der som frivillige hos Kulturfabrikken i Hillerød tilbyder en unik fortælleoplevelse for daginstitutionsbørn (fra 4 år) to formiddage om ugen fra september til april (De yngste skolebørn fra uge 8). Truppen veksler mellem tre forskellige Mutter Grib-eventyr, der spilles for en sæson af gangen. En pris på 500 kroner dækker udgifter til scenografi, kostumer og materialer.

Læs om booking på Klaverfabrikken.dk

Børn besøger Mutter Gribs fortællehule

Mutter Gribs fortællehule tryllebinder børnene

Børn&Unge var med, da 16 børn fra ældstegruppen i børnehaven Gadevang Asyl besøgte Mutter Gribs fortællehule på Klaverfabrikken i Hillerød.

Børn besøger Mutter Gribs fortællehule

Pensioneret daginstitutionsleder Jytte Hare været en del af fortællertruppen i 10 år. Her tryllebinder hun børnene med et gammelt folkesagn om tyvekællingen Mutter Grib, der huserede i Grib skov for over 200 år siden.

Børnehave besøger Mutter Gribs fortællehule og kreative billedværksted

Jytte Hare, Britta Brandt, Jette Nielsen og Inge Minet Nielsen er værter for dagens Mutter Grib arrangement. Truppen tæller ni pensionerede pædagoger, der hver uge giver børn en særlig fortælleoplevelse.

Børnehave besøger Mutter Gribs fortællehule

Når børnene har hørt historien, skal rollerne fordeles. Nogle børn kan være tøvende, men der er tid og ro til at finde en rolle og en udklædning, så alle kan lege med, når børnene selv skal gennemspille historien.

Børn besøger Mutter Gribs fortællehule

Pædagogerne er med i legen sammen med børnene, så de kan understøtte børnenes gennemspilning af historien. Her spiller Inge Minet Nielsen mølleren i eventyret 'Mutter Grib og pandekagerne', og to piger er møllerens børn.

Børn besøger Mutter Gribs fortællehule

Børnene lever sig naturligt ind i deres roller og elsker udklædningerne. En pige har fundet en gammeldags kyse, og skal spille pigen Mette i fortællingen. Flere børn kan sagtens spille samme rolle, hvilket også gør det trygt for børnene.

Børn besøger Mutter Gribs fortællehule

Nogle har brug for lidt hjælp til at finde en udklædning, binde en kappe eller måske en sløjfe.

Børn besøger Mutter Gribs fortællehule

Særligt drengene er fascinerede af at bære våben. Her spiller en pædagog og en dreng fra Gadevang Asyl Mutter Gribs krybskyttesønner. Jette Nielsen er Mutter Grib i den slidte kjole med dyreknogler bundet i pjalterne.

Børn besøger Mutter Gribs fortællehule

"Uuuuuhh, jeg elsker pandekager," hyler Mutter Grib, da børnene i fortællingen siger, at de er på vej til mølleren efter mel til pandekager. Børnene har også et par hunde med på turen gennem skoven.

Børn besøger Mutter Gribs fortællehule

Mølleren er sammen med byens soldater på vej til Mutter Gribs hule for at fange den frygtede tyvekælling, der ifølge folkesagnet lever at at stjæle landsbyens dyr og afgrøder.

Børn besøger Mutter Gribs fortællehule

Mon det virkelig er i dag, de finder ud af, hvor Mutter Gribs hemmelige hule i Grib skov er?

Børn besøger Mutter Gribs fortællehule

I historien om 'Mutter Grib og pandekagerne' bliver Mutter Grib fanget og smidt i kachotten, som bevogtes af soldater. Men hendes sønner befrier hende ved at drikke soldaterne fulde. De gamle eventyr har ikke været underlagt Disney-censur.

Børn besøger Mutter Gribs fortællehule

En soldat, der skulle bevogte Mutter Grib, sover rusen ud, mens et barn, der har spillet hund tager en slapper - Det kan være hårdt at hoppe rundt på alle fire i forestillingen. Men børnene vælger ofte rollen, der giver dem mulighed for at være meget i deres krop, og også at holde sig lidt tilbage.

Børn besøger Mutter Gribs fortællehule

Da Mutter Grib og sønnerne er jaget på flugt fra sin hule, er der stor fest i landsbyen, som pædagogerne i dag kalder Gadevang til ære for den besøgende børnehave. Fællessang er også en stor del af oplevelsen hos Mutter Grib-truppen.

Børn besøger Mutter Gribs fortællehule

Efter at have gennemspillet historien om 'Mutter Grib og pandekagerne', får børn og pædagoger også pandekager. Det at få lidt at spise sammen, giver en sanselig oplevelse, hvor smag og lugte lagrer sig i børnenes hukommelse om turen til Klaverfabrikken.

Børnehave besøger Mutter Gribs fortællehule og kreative værksted

I billedværkstedet ved siden af dramasalen, bliver børnenes indtryk fra fortællingen til personlige udtryk. Her er Lauge igang med at tegne en soldat, kachotten og Mutter Gribs hule.

Børnehave besøger Mutter Gribs fortællehule og kreative billedværksted

"Du var min mor, du ejede mig", siger en af pigerne til Britta Nielsen, mens hun sidder og tegner med dem. Det viser, hvordan børnene lever sig ind i andre virkeligheder, og rollelegen minder meget om børns egen fantasileg.

Børnehave besøger Mutter Gribs fortællehule og kreative billedværksted

Med fedtfarvekridt farvelægger Dagmar sin tegning af møllen, Mutter Grib med sin stok og andre elementer fra historien.

Børnehave besøger Mutter Gribs fortællehule og kreative billedværksted

Børnene får instruktioner i, hvordan de kan overmale deres billede med ecoline, der er en slags blækfarvet vand. Her får Dagmars færdige tegning en mosegrøn baggrund, der lader de farvede figurer træde stærkt frem.

Børnehave besøger Mutter Gribs fortællehule og kreative billedværksted

Børnenes tegninger bliver flot indrammet, så de kan hænges op hjemme i børnehaven. Hvert år er ældstegruppen fra Gadevang Asyl afsted, og pædagogerne oplever, at børn, der har været afsted, også tager Mutter Grib rollelegene med hjem og leger dem i børnehaven.

Børnehave besøger Mutter Gribs fortællehule og kreative billedværksted

Der vinkes farvel fra trappen. I gæstebogen har pædagogerne fra Gadevang Asyl blandt andet skrevet: 'Børnene var tryllebundet og dejligt med den medindflydelse, så børnene finder modet frem'.

Børnehave besøger Mutter Gribs fortællehule og kreative billedværksted

I gangene på Klaverfabrikken, hvor vægmaleret her er fra, huserer Mutter Grib forhåbentlig længe endnu.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.