Hjælp børnene med at falde ned: Sådan giver du børnene mere ro i et hektisk institutionsliv

For at modvirke stress, jag og larm i børns hverdag har pædagogerne i Vivaldi indført en række arousalsænkende tiltag. Når vi tilbyder børnene rolige læringsmiljøer, så hjælper vi dem med at finde roen selv, siger pædagogerne.
Foto af børn i sanserum
Madrasser, tæpper, teltet og dæmpet lys er ydre rammer, der hjælper børnene med at finde indre ro i børnehaven Vivaldi.

Børn, der blev kede af det eller voldsomt vrede, når der blev stillet krav eller skift, fyldte for meget i hverdagen i børnehaven Vivaldi i Aalborgforstaden Frejlev. Men en målrettet pædagogisk indsats for at sænke børnenes arousalniveau har givet meget mere ro.

Både børn og voksne har brug for at kunne regulere sig selv til ro, fortæller pædagog Anne Kvist.

”Men især børn har behov for hjælp til at lære det. Børn er meget impulsstyrede, og de spejler sig både i os pædagoger og i deres omgivelser. Når vi tilbyder børnene rolige læringsmiljøer, rolige aktiviteter og selv signalerer at være i ro, kan vi hjælpe dem med at finde roen,” siger hun.

Hvilepauser og kropsmassage giver ro

Institutionen har indført afslapningsmusik og en hvilepause før frokost. Der er indkøbt små håndkoste til kropsmassage. Ofte er der børneyoga. Dæmpet lys i garderoben skaber ro om morgenmodtagelsen. Senest har børnehaven etableret et sanserum, hvor børnene selv kan opsøge ro, når de føler behov for det.

Med tiltagene håber pædagogerne at modvirke noget af al den stress, jag og larm, som mange børns hverdag er præget af, og som ifølge flere nyere undersøgelser medvirker til den stigende mistrivsel.

Low arousal hjælper børnene

”Når vi har haft ergoterapeuter inde over nogle børn, ser vi ofte, at det især er selvregulering, som mange børn har svært ved. De kommer hurtigt meget højt op i arousal, der er et udtryk for hjernens aktivitetsniveau. Når man er højt oppe i arousal, stiger pulsen, blodtilførslen øges, musklerne spændes, og hjernen kører på højtryk. Og det er også vigtigt for at vække hjernen, men det er en stress­tilstand, så man skal kunne komme ned igen. Der kan vi se, at low arousal-aktiviteter hjælper børnene,” fortæller leder Trine Rom-Jensen. 

Læs hele reportagen fra børnehaven Vivaldi her.
 

Hvad er low og high arousal?

 • Begrebet arousal er hentet fra neuropsykologien og bruges som udtryk for hjernens aktivitetsniveau, vågenhed og parathed til at respondere på stimuli. 
 • Arousal påvirkes af både ydre og indre sansestimuli, og barnets arousalniveau har både betydning for barnets adfærd og læringsparathed.
 • I high arousal kører hjernen på højeste blus, og barnet kan opleves glad og opstemt, men tilstanden er i mange sammenhænge også synonymt med tilstanden stress. 
 • Barnet i low arousal opleves afslappet og roligt, men kan også opleves så søvnigt, at det skal ’vækkes’.
 • Det er en forudsætning for læring og refleksion, at arousal hverken er for højt eller for lavt, men er afstemt efter den givne situation. 
 • Børn lærer at arousalregulere gennem sanseintegration i samspil med deres primære voksne. Arousal­reguleringen kan også understøttes gennem lege, aktiviteter og fysiske rammer, der henholdsvis øger eller dæmper arousal.

Sådan kan I arbejde med arousalregulering

Øg arousal med…

 • løb og gynger 
 • frisk luft 
 • stærkt lys 
 • vibrationer 
 • høj latter og sjov 
 • store grovmotoriske bevægelser 
 • hurtige rytmiske bevægelser 
 • høj fart 
 • leg med balloner 
 • høj musik med hurtig takt 

Dæmp arousal med…

 • massage og børneyoga
 • fast berøring og tryk 
 • rolige monotone bevægelser 
 • dæmpet belysning 
 • rolig musik 
 • tæppe rullet om kroppen 
 • leg med ler, dej, sand, fingermaling 
 • kreative sysler 
 • knus og kram
 • afskærmning, hyggekrog eller sanserum 

5 fordele for børnene
Nogle børn har særlige, ofte medfødte sansebearbejdningsforstyrrelser, der kræver en specialpædagogisk indsats. Men de fleste børn vil, når de lærer arousalregulering, få lettere ved at …

 1. imødekomme skift og krav og omstille sig fra én kontekst til en anden 
 2. indgå i forskellige lege med mange forskellige børn 
 3. begå sig socialt, fordi de forstår at tilpasse sig situationen 
 4. lære, da arousal har betydning for vores læringsparathed 
 5. finde ro og få en roligere søvn med færre opvågninger.

Kilder: Pædagoger i børnehaven Vivaldi i Frejlev, rapporten ’Low Arousal – et lærings­miljø for alle’ af pædagogerne Anne Kvist og Lotte Andersen.
 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.