Valget er afgjort: Her er de valgløfter, som er til gavn for børn, unge og pædagoger

Under valgkampen har politikerne lovet blandt andet bedre normeringer og højere løn til pædagoger. De løfter skal politikerne holdes op på, understreger BUPL’s formand. Få overblik over partiernes valgløfter til børn og pædagoger her.
Børn ligger i efterårsblade
Politikerne brugte valgkampen på løfter, som vil komme børn og pædagoger til gode, hvis de bliver til virkelighed. BUPL vil holde politikerne fast på det, de lovede.

Valgnatten blev en gyser, men nu tegner der sig et folketingsflertal, som peger på Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen som regeringsleder.

Nu, hvor mandatsammensætningen af det nye Folketing er kendt, er det også tid til at gøre status på de løfter, partierne har givet til børn og pædagoger før og under valgkampen.

Og pædagogerne skal ikke være i tvivl om, at BUPL vil gøre sit for at holde politikerne op på deres valgløfter, understreger BUPL-formand Elisa Rimpler:

”Vi har knoklet hårdt før og under valgkampen for, at der kom så mange løfter som muligt til børn og pædagoger, og de løfter vil vi gøre alt, hvad vi kan for at holde politikerne op på,” siger hun.

Se partiernes valgløfter til børn, unge og pædagoger nederst i artiklen.

Har givet pædagogerne store sejre: Fortsat udsigt til rødt flertal

Mette Frederiksen har udtalt, at hun ønsker en regering hen over midten i dansk politik. Elisa Rimpler noterer sig dog, at det røde flertal i Folketinget består. Det kan få indflydelse på, hvilke af valgløfterne til børn og pædagoger, som kan gennemføres politisk. 

”Eksempelvis er en styrket indsats mod børn og unges stigende mistrivsel en dagsorden, som det primært er de røde partier, som har slået sig op på - i hvert fald når det kommer til mere forebyggelse med bedre normeringer og højere faglighed,” siger Elisa Rimpler.

Hun understreger, at BUPL samarbejder med alle Folketingets partier, men hun er ikke blind for, at det var et rødt flertal i folketinget, som vedtog loven om minimumsnormeringer og åbnede for et opgør med pædagogernes lønefterslæb.

”Vi så i sidste regeringsperiode flere åbninger, mens dagsordenen om at slanke den offentlige sektor under den forhenværende borgerlige regering var en udfordring. Så valgaftenen var en gyser, og udsigten til 90 mandater til rød blok giver umiddelbart bedre forudsætninger for pædagogernes dagsordener, end hvis der havde været et rent blåt flertal,” siger hun.

Støttepartier kan blive afgørende for pædagogers løn

Elisa Rimpler noterer sig dog, at der er opbakning til en række af pædagogernes dagsordener på tværs af Folketingssalen.

”Også de blå partier bakker op om behovet for at styrke pædagoguddannelsen, og så er en styrkelse af rekrutteringen til pædagogfaget en bunden opgave uanset regeringens farve,” siger hun.

Her lægger BUPL-formanden vægt på, at Mette Frederiksen i sidste time før valget understregede, at en socialdemokratisk ledet regering ville afsætte tre milliarder kroner til en trepartsforhandling om at hæve lønnen til offentligt ansatte grupper med rekrutteringsproblemer.

”Den udmelding er selvfølgelig enormt vigtig. Men lønefterslæbet er stadig et sted, hvor det kan blive afgørende, hvem Socialdemokraterne indgår samarbejde med. Her vil vi kæmpe for at fastholde presset,” siger Elisa Rimpler.

Vil i dialog med nye ordførere: Hvad vil Løkke og Støjbergs partier på børneområdet?

Valget betyder også udsigt til en række nye ordførere og ministre, som BUPL skal i dialog med.

”Vi skal skabe relationer og vise de nye ordførere, hvordan pædagogernes fagforening er en synlig og vigtig spiller, der hjælper til at løse nogle af de store udfordringer, vi som samfund står med. Det er vigtigt for, at vi også fremover kan få politikerne til at give og indfri løfter til børn og pædagoger,” siger Elisa Rimpler.

Hun peger på, at Moderaterne og Danmarksdemokraterne, som nu er blandt Folketingets største partier, endnu ikke har meldt meget ud om deres politik på børneområdet.

”Her har vi en stor opgave i at gå i dialog med dem om, hvorfor indsatsen mod mistrivsel, en styrket pædagoguddannelse og højere løn som et led i indsatsen for at styrke rekrutteringen af pædagoger, er vigtige dagsordener,” siger Elisa Rimpler.

Tre partier vil give milliarder til at rette op på lønefterslæb

Tre partier har lovet at bruge milliarder på at løse det rekrutterings- og ligelønsproblem, som blandt andet rammer pædagogfaget.

Socialdemokraterne vil give 3 milliarder kroner fuldt indfaset i 2030 til rekruttering og ligeløn. Pengene skal fordeles i en trepartsforhandling, hvor arbejdstagere, arbejdsgivere og regeringen sætter sig sammen og finder ud af, hvordan pengene skal fordeles. Trepartsaftalen skal i vides muligt omfang baseres på resultaterne af lønkommissionen.

SF vil give tre milliarder om året til rekruttering og ligeløn allerede fra 2024. 

Enhedslisten vil afsætte 5 milliarder til en lavt- og ligelønspulje ved overenskomstforhandlingerne i 2024. 
For fuldstændighedens skyld: Enhedslistens 5 milliarder svarer til 2,5 milliarder kroner, hvis man regner på samme måde som S og SF. Enhedslisten har også lovet, at lavt- og ligelønsramte fag i alt skal løftes med 20 milliarder kroner.

Under BUPL’s valgdebat den 25. oktober sagde radikales folketingskandidat Ruben Kidde, at der vil være brug for et stort milliardbeløb til at rette op på visse faggruppers lønefterslæb.

Venstre vil diskutere løndannelsen i det offentlige, når lønstrukturkomiteen har fremlagt sine resultater. Venstre har dog ikke lovet en pulje penge til at hjælpe med at løse problemet

Læs mere her: Nu vil de løfte lønnen: Regeringen lover milliarder til offentligt ansatte

Fortsat bred opbakning til minimumsnormeringer

Langt hovedparten af de partier, som er blevet stemt ind i Folketinget – Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Dansk Folkeparti, Venstre, Danmarksdemokraterne, Enhedslisten og Alternativet – gik til valg på at bevare loven om minimumsnormeringer.  

Læs mere her: Stor uenighed: Sådan siger partierne om minimumsnormeringer

SF og Enhedslisten og Alternativet har desuden meldt ud, at partierne ønsker minimumsnormeringer helt ned på institutionsniveau i stedet for som i øjeblikket på kommuneniveau.

Læs mere her: Nye tal viser markante forbedringer: Nu vil parti styrke minimumsnormeringer yderligere

Flertal vil styrke pædagoguddannelsen som 'noget af det første'

Socialdemokraternes Pernille Rosenkrantz-Theil, der i seneste valgperiode var børne- og undervisningsminister, samt Enhedslistens Rosa Lund og SF’s Jacob Mark sagde under BUPL’s valgdebat på Arbejdermuseet 25. oktober, at de som noget af det første efter valget ville sende flere penge til pædagoguddannelsen.

Se valgdebatten her.

Også Venstre, Konservative og Radikale Venstre har meldt ud, at partierne ønsker at løfte pædagoguddannelsen hurtigt efter valget. Partierne har givet løfter om ekstra finansiering af videregående uddannelser, men de har ikke lovet at øremærke specifikke beløb til pædagoguddannelsen.

Læs mere her: Enige uddannelsesordførere: Pædagoguddannelsen bliver det første efter valget

Partier vil have børnehavenormeringer i forårs-SFO

Før valget ville seks partier have ændret loven om minimumsnormeringer, så børnehavenormeringer skal gælde, helt ind til børnene begynder i skolen. Forslaget skal stoppe sparefinten med forårs-SFO, hvor kommuner sparer penge ved at sende store børnehavebørn i SFO før skolestarten.
Radikale Venstre, Alternativet, Enhedslisten, Frie Grønne, SF og Kristendemokraterne bakkede op om forslaget. Men hverken Frie Grønne eller Kristendemokraterne kom over spærregrænsen ved valget. 

Også børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) bakkede op om forslaget, hvis der ellers kunne findes penge til at realisere det.

Læs mere her: Rød blok vil stoppe sparefinte: Vil have børnehavenormeringer i forårs-SFO

SFO’erne skal adskilles fra skolerne

Under BUPL’s valgdebat den 25. oktober lovede SF’s Jacob Mark at arbejde for at forsøge at adskille SFO’erne fra skolerne. Både radikale og Enhedslisten bakkede op om det forslag. 

Den siddende børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) var bekymret for, om forslaget kunne gøre det svært at beholde pædagogstillinger, som både er i skole og SFO.

”Jeg vil gerne være med til det, hvis vi kan gøre det, så vi beholder pædagogerne i skolen,” sagde hun. 

Se BUPL's valgdebat her.
 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.