Pædagoger løfter sløret: Disse ting afgør, om vi er glade for vores arbejdsplads

I en ny undersøgelse peger pædagoger på, hvad de er glade for – og utilfredse med – ved deres nuværende arbejdsplads. Svarene kan blive en gamechanger i kampen for at skaffe pædagoger nok.
Mulighed for at arbejde i små grupper og nærvær med børnene, er blandt de ting, der giver pædagoger arbejdsglæde.
Muligheden for at have tid i små grupper og bruge sin pædagogfaglighed med børnene er vigtigt for pædagogers tilfredshed med arbejdspladsen. Det fremgår af ny BUPL-undersøgelse.

Ikke overraskende er gode faglige rammer helt afgørende for pædagogernes tilfredshed med deres arbejdsplads. Det har flere tidligere undersøgelser vist, og det slår en ny BUPL-undersøgelse endnu en gang fast. 

Til gengæld sætter den nye undersøgelse også helt specifikke tal på, hvilken betydning en lang række forskellige faktorer har for pædagogers jobtilfredshed.

Den viden er værdifuld for BUPL’s kamp for at styrke pædagogernes vilkår og arbejdsglæde. Men den kan blive endnu vigtigere for arbejdsgivernes indsatser for at tiltrække og fastholde dygtige og engagerede pædagoger.

Tilfredse pædagoger: Disse ting er vi glade for

Godt 1.000 pædagoger medvirker i den nye BUPL-undersøgelse. Langt de fleste af dem – 75 procent – er tilfredse med deres nuværende arbejdsplads.

I undersøgelsen peger pædagogerne på tre ting ved deres arbejdsplads, som de er særligt glade for. Topscorerne blandt de pædagoger, som er tilfredse med deres arbejdsplads er: 

 

1

Gode muligheder for at bruge pædagogfagligheden

Hele 69 procent af de pædagoger, som er tilfredse med deres nuværende arbejdsplads, peger på gode muligheder for at bruge deres pædagogfaglighed som en ting, de er glade for.

 

’Vi har et meget højt fagligt niveau. Arbejder målbevidst og struktureret og får det bedste ud af de ressourcer, vi har,’ fortæller en daginstitutionspædagog, der er ’meget tilfreds’ med sin nuværende arbejdsplads, i undersøgelsen.

2

Faglig ledelse tæt på

Herefter kommer faglig ledelse tæt på, hvilket 44 procent af de tilfredse pædagoger fremhæver.

 

’Har en fantastisk ledelse, som prioriterer deres personale og arbejdsmiljøet højt,’ fortæller en daginstitutionspædagog.

 

’Har en dygtig leder og fantastiske kolleger. Vi er meget forskellige og forstår at understøtte og udvikle vores pædagogiske praksis. Det er ikke kun børnene, der bliver mødt anerkendende,’ skriver en anden.

3

Gode muligheder for at arbejde med børnene i mindre grupper

41 procent af de tilfredse pædagoger peger på gode muligheder for at arbejde med børnene i mindre grupper som en ting, de er glade for ved deres nuværende arbejdsplads.

 

’Det er en lille institution med høj faglighed, god trivsel for både børn og voksne. God og meget engageret leder. Rigtig god normering,’ fortæller en daginstitutionspædagog, der netop fremhæver mulighederne for at arbejde med børnene i mindre grupper. 

 

Blandt øvrige ting, som de tilfredse pædagoger fremhæver, er skemalagt tid til planlægning, evaluering og refleksion af det pædagogiske arbejde (33 procent) samt god tid til faglig sparring med andre pædagoger (28 procent).


 

Utilfredse pædagoger: Disse ting savner vi mest på jobbet

25 procent af pædagogerne i undersøgelsen svarer til gengæld, at de ikke er tilfredse med deres nuværende arbejdsplads.

I undersøgelsen fremhæver de, hvad de savner i hverdagen:

 

1

Tid til planlægning, evaluering og refleksion af det pædagogiske arbejde

Hele 53 procent af de pædagoger, som ikke er tilfredse med deres nuværende arbejdsplads, savner tid til planlægning, evaluering og refleksion af det pædagogiske arbejde.

 

’Ingen mulighed for forberedelse - kun blandt børnene. Det er børn, der lever i hårde kår og mistrives,’ skriver en daginstitutionspædagog, der er utilfreds med sin nuværende arbejdsplads.

 

’Meget tit alene. Får sjældent tid til fx sprogarbejde, kun lidt tid til planlægning,’ fortæller en anden.

2

Faglig ledelse tæt på

46 procent af de pædagoger, som er utilfredse med deres nuværende arbejdsplads, savner mere faglig ledelse tæt på.

 

’Ledelse har ikke fungeret. Leder er nu stoppet og efter fem måneder er der stadig ikke ansat en ny leder. Vi låner en leder fra naboinstitutionen. Kommunen ved ikke, om der skal søges, eller om der skal rokeres rundt på leder, da børnetallet falder i området,’ skriver en utilfreds daginstitutionspædagog.

3

Tid til at arbejde med børnene i mindre grupper

41 procent af de utilfredse pædagoger savner bedre tid i hverdagen til at arbejde med børnene i små grupper.

 

’Jeg elsker mine kollegaer, ledelse og de børn og forældre, der er i min institution. Men jeg er utilfreds med de arbejdsforhold vi har, som kommer fra forvaltningen. For mange børn på for lidt plads til for få voksne. For få uddannede kollegaer, og for lidt tid til sparring med dem,’ skriver en utilfreds daginstitutionspædagog.


 

Klare svar fra pædagoger gør arbejdsgiverne mere lydhøre

Pædagogernes tilbagemeldinger overrasker ikke Johnny Gaardsdal, medlem af BUPL’s forretningsudvalg med politisk ansvar for blandt andet arbejdsmiljø:

”Den nye undersøgelse bekræfter det billede, vi allerede har set i andre undersøgelser, nemlig, at pædagogerne mest af alt ønsker at gøre et godt stykke arbejde - og lykkes med opgaven. Og det kræver både gode normeringer, tid til faglighed og ordentlige fysiske rammer,” siger han.

De tydelige svar fra pædagogerne giver vigtig ammunition til det arbejde, BUPL både lokalt og nationalt er i gang med for netop at styrke de vilkår, pædagogerne efterlyser.

”Det sender et klart signal til arbejdsgiverne, der må i gang med at gøre deres arbejdspladser attraktive for pædagogerne. For hvis de først kommer bagud - og får for få pædagoger - bliver det svært at overhovedet at tiltrække nye pædagoger i fremtiden,” siger Johnny Gaardsdal.

Han peger på, at i takt med at pædagogmanglen stiger, så stiger viljen også til at gøre pædagogernes arbejdspladser mere attraktive.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.