Kommune tilbød bedre vilkår: 8 ud af 10 pædagoger gik op i tid

Betalt planlægningstid og mere fleksibilitet kan blive en vigtig vej til at skaffe flere pædagogtimer, viser nyt kommunalt forsøg. 8 ud af 10 pædagoger er gået op i tid, og der udsigt til, at ordningen nu bliver udvidet.
Dagpengemodtager
En ny ordning har sikret pædagoger i Furesø Kommune en ugentlig time til eksempelvis at gå i dybden med de skriftlige opgaver i jobbet. Det har styrket både trivslen og de faglige rammer - og fået pædagoger til at gå op i tid.


Hvad siger du til at få en times arbejdstid hver uge, som du eksempelvis kan bruge til at tage forældresamtaler eller forberede det pædagogiske arbejde?

Hvad siger du til at kunne lægge denne arbejdstime stort set, hvor og hvornår du har lyst? For eksempel om aftenen efter børnene er lagt i seng? Eller i weekenden, hvor du har god tid? Eller direkte efter arbejde i din institutions krea-rum, hvor du har alle de redskaber, du skal bruge til morgendagens pædagogiske aktivitet?

Hvis du fik den mulighed, ville du så gå op i tid?

Det spørgsmål har Furesø Kommune stillet til pædagogerne i tre institutioner, og indtil videre har en stor del af pædagogerne sagt ja til at gå op i tid mod at få forbedret de faglige rammer for arbejdet.

Mindre tid på gulvet til fuldtidsansatte

Furesø Kommunes forsøg med såkaldte 'fleksible timer' begyndte i Børnehuset Nørreskoven. Her fik pædagogerne allerede i starten af 2023 tilbud om at gå op i tid mod, at de fik en times arbejdstid uden børn om ugen. Siden er to andre institutioner blevet tilføjet.

”Vores leder understregede, at det var frivilligt, men han opfordrede alle til at tage imod tilbuddet. Den ekstra ugentlige time ligger uden for skemaet, og vi råder selv over den. Vi kan i et vist omfang spare timer op og pulje dem sammen,” fortæller pædagog Marianne Møller Dietrichsen fra Børnehuset Nørreskoven.

De fleksible rammer har blandt andet åbnet for, at pædagogerne sammen kan forberede fælles projekter.

Mindre stress, mere ro og bedre styr på hverdagen

Samtlige ti pædagoger i Børnehuset Nørreskoven sagde ja til tilbuddet, og ordningen har skaffet 21 ekstra ugentlige pædagogtimer i institutionen.

”Det er enormt dejligt, at jeg kan lægge timen, når det passer mig. Det giver utrolig meget fleksibilitet, men det giver også et stort ansvar. Når jeg har fået den lettelse, som forberedelsestiden er, så skal jeg også bruge tiden ordentligt,” siger Marianne Møller Dietrichsen.

Otte pædagoger er gået op i tid. De to sidste pædagoger var i forvejen på fuld tid. De har fået taget en ugentlig time ud af skemaet, som i stedet er blevet til fleksibel tid. Det har ifølge Marianne Møller Dietrichsen, som er skemaansvarlig, ikke givet anledning til udfordringer.

Til gengæld oplever hun, at indførelsen af betalt planlægningstid tid har mindsket stressniveauet i institutionen og givet mere ro på.

”Vi har en del børn, som kræver lidt ekstra, og der hjælper det, at jeg ved, at jeg har afsat lønnet tid til at sætte mig og lave det nødvendige skriftlige arbejde, eller til at holde et vigtigt møde om et barn, hvor der er behov,” siger pædagogen.

Læs også: Vild effekt af forsøg med forberedelsestid til pædagoger

Kommune: Institutioner finansierer selv ordninger

Ideen til Furesø Kommunes forsøg med fleksible timer er opstået i kommunens HovedMED. Her har forvaltningen sammen med pædagogernes repræsentanter diskuteret, hvordan man bedst gjorde kommunens daginstitutioner attraktive og styrkede trivsel og faglighed. Blandt andet med mål om at få flere pædagoger op i tid.

Udgangspunktet er, at daginstitutionerne selv skal finde pengene til de fleksible timer. Det har betydet, at institutionernes udgangspunkter har været forskellige, fortæller Sara Torstensen, Udviklingskonsulent i Furesø Kommunes Center for Økonomi og Ressourcer, som er tovholder på projektet.

”Men det har også åbnet for, at daginstitutionerne har kunnet lave forskellige løsninger. Eksempelvis har et dagtilbud finansieret timerne med ubrugte lønmidler grundet rekrutteringsudfordringer på pædagogområdet samt fra minimumsnormeringerne,” siger hun.

Opfordring til institutioner: Lav tydelige retningslinjer

Erfaringerne fra Furesø-institutionernes ordninger skal formelt evalueres fra slutningen af november 2023.

”Men de foreløbige resultater er utroligt positive. Der er allerede tegn på, at pædagogerne oplever en øget arbejdsglæde, idet pædagogerne får mere tid til at fordybe sig fagligt, og som i sidste ende sikrer gode rammer for børnene. Så umiddelbart er det oplagt at fortsætte og udvide ordningen,” siger Sara Torstensen.

Ifølge de foreløbige tilbagemeldinger er netop fleksibiliteten og frivilligheden helt afgørende for, at så mange pædagoger har taget imod tilbuddet om at gå op i tid mod at få en times arbejde om ugen til planlægning.

”Pædagogerne har turdet at springe ud i det her, fordi det har været tydeligt, at de kunne springe fra igen, hvis det ikke fungerede. Så vi kommer ikke i kommunen til at sige, at fremover skal alle pædagoger op i tid eller på fuld tid, hvis ordningen bliver udvidet,” understreger Sara Torstensen.

Pædagog Marianne Møller Dietrichsen håber, samtlige daginstitutioner i Furesø Kommune får de rammer, som hun og kollegerne i Børnehuset Nørreskoven i øjeblikket nyder godt af.

”Men jeg vil anbefale, at der er god vejledning til, hvad pædagogerne kan bruge tiden til. Både nogle tydelige forventninger og retningslinjer samt nogle eksempler, som kan inspirere. For det kan understøtte, at pædagogerne kan udnytte tiden optimalt helt fra start,” siger hun.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.