Vild effekt af forsøg med forberedelsestid til pædagoger

Nyt forsøg med forberedelsestid til pædagoger har opsigtsvækkende resultater. Se, hvor meget bedre hverdagen bliver, og hvorfor borgmester nu vil have forberedelsestid i pædagogernes overenskomst.
kvindelig pædagog barn øvelser

Mere nærvær med børnene, højere fagligt niveau, et mere kvalificeret arbejde med læreplanstemaerne, mindre arbejdspres og øget arbejdsglæde.

Det er resultaterne af et forsøg fra Køge Kommune, hvor pædagogerne i 18 af kommunens daginstitutioner fik op til to timers arbejdstid om ugen sikret til forberedelse og planlægning af det pædagogiske arbejde.

Forsøget blev sat i værk i foråret 2023 som en del af Køge Kommunes indsats for at styrke rekrutteringen af pædagoger. Og ordningen har allerede skaffet flere pædagogtimer: Sikringen af forberedelsestid har nemlig fået flere deltidsansatte pædagoger til at gå op i tid.

Erfaringerne fra Køge Kommune ligger i tråd med resultaterne i BUPL’s landsdækkende vilkårsundersøgelse fra efteråret 2022, som også viste store positive effekter, når pædagoger havde ordentlig tid til at planlægge det pædagogiske arbejde (se grafik nederst).

Pædagog er gået op i tid: Uden forberedelse havde det drænet mig

En af de Køge-pædagoger, som har øget sin arbejdstid, er Trine Stampe fra Børnehuset Hop-La.

”Jeg er gået tre timer op i tid, og det var ikke sket, hvis ikke vi havde fået forberedelsestid. Det ville have drænet mig både personligt og professionelt. Det, jeg elsker ved pædagogjobbet, er netop muligheden for at nørde med pædagogikken og diskutere, hvordan vi gør det bedst fagligt, og det kan vi virkelig gøre nu,” siger hun.

Før i tiden skulle hun og kollegerne ’stjæle’ tiden til forberedelse fra børnene, og i nogle tilfælde brugte pædagogerne deres fritid til at forberede det pædagogiske arbejde, simpelthen fordi de ikke følte, de kunne gå fra børnene.

BUPL om resultater: Kommuner skal ind i kampen nu

BUPL har i øjeblikket indgået lokale aftaler med blandt andre kommuner som Fredericia, Gentofte, Holbæk, Hjørring, Morsø, Odsherred, Vesthimmerland og Aarhus, der sikrer pædagoger børnefri arbejdstid til forberedelse.

Men de gode effekter af planlagt tid til forberedelse, hvor man alene eller sammen med kollegerne planlægger, evaluerer og udvikler det pædagogiske arbejde, bør få langt flere kommuner til sikre pædagogerne arbejdstid, der ikke er sammen med børnene, men om børnene, mener BUPL-formand Elisa Rimpler.

”Høj faglighed skal næres – blandt andet ved at give tid til sparring, til at forberede pædagogiske aktiviteter og til at tale med PPR eller forældre,” siger hun og påpeger, at forberedelsestid først og fremmest er en vigtig investering i den pædagogiske kvalitet.

”Samtidig ved vi, at pædagoger, der oplever at have gode betingelser for deres arbejde, føler de har bedre mulighed for at lykkes med deres arbejde og derfor trives bedre. Og så er de tilmed mere tilbøjelige til at ville arbejde på fuld tid. Så forberedelsestid er ikke mindst et afgørende værktøj til at skaffe flere pædagogtimer i en tid, hvor pædagogmanglen mange steder truer kvaliteten”, siger BUPL-formanden. 

”Kæmpe hjælp” med forberedelsestid i overenskomsten 

I Køge Kommune understreger borgmester Marie Stærke (S), at pædagogernes positive tilbagemeldinger har gjort stort indtryk på byrådets børneudvalg.

Byrådet har er endnu ikke truffet formel beslutning om ordningens fremtid, men forvaltningen undersøger i øjeblikket, hvad det kommer til at koste, hvis ordningen eksempelvis skal udvides til samtlige institutioner i kommunen.
Marie Stærke håber, at landets kommuner får en hjælpende hånd til at sikre pædagogerne tid til at forberede og planlægge det pædagogiske arbejde:

”Det ville være en kæmpe hjælp, hvis forberedelsestid kom ind i overenskomsten, eller kommunerne fik statslige midler til forberedelsestid fra eksempelvis bloktilskuddet. For det bliver en stor investering for os, hvis ordningen skal udvides. Men rent fagligt giver det enormt god mening. Ikke bare i daginstitutionerne med også på skolefritidsområdet,” siger borgmesteren.

Læs også: Deltidsansatte pædagoger fortæller: Sådan får I os til at gå op i tid

Pædagog: Vildt, at så lidt har gjort så meget

Ordningen med sikring af forberedelsestid har gjort det muligt for pædagogerne i Børnehuset Hop-La at prioritere indsatser for børn i udsatte positioner, og det har gjort en kæmpe forskel, fortæller Trine Stampe:

”De børn, som ofte har det svært, er mere i ro og trives bedre. Vi har bedre greb om børnegruppen, og vi har fået bedre mulighed for tidligt at få øje på børn i begyndende mistrivsel.”

Det skyldes ikke mindst, at de faglige indsatser har fået et kæmpe boost:

”På personalemøderne kommer vi langt hurtigere frem til gode, faglige løsninger, og der er opbakning fra kollegerne til at gennemføre de handleplaner, som vi fremlægger,” siger Trine Stampe, som er overrasket over, hvor stor effekt, indførelsen af forberedelsestid har haft:

”Vi stræber virkelig efter at gøre endnu mere og blive endnu bedre. Jeg synes, det er vildt, at så lidt har gjort så meget,” siger hun.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.