Opråb fra årets børneby: Børnene mangler pædagoger NU

Selv i Gladsaxe, der netop er kåret til årets børnevenlige by, mangler børn pædagoger. Kommunen skyder millioner i rekrutteringsinitiativer, men pædagoger fra Børnehuset Svanen efterlyser penge fra Christiansborg: Et lønløft skal gøre det attraktivt at blive og være pædagog, lyder opråbet.
Børnene i Svanen venter på flere pædagoger
Børn fra Børnehuset Svanen venter på en pædagog. Her bare så de kan komme til bords og få frokost, men generelt mærker børnehuset rekrutteringskrisen kradse.

Onboarding af nyansatte. Forsøg med 4-dages arbejdsuge. Og andre former for fleksibilitet i arbejdet. Det er nogle af de nye initiativer, som aktuelt afprøves i Gladsaxe Kommune for at løse aktuelle problemer med pædagogmangel i kommunens vuggestuer og børnehaver. 

Allerede fra i år har kommunen afsat fire millioner kroner årligt til særligt fem initiativer til rekruttering og fastholdelse på dagtilbudsområdet. Og de første tilbagemeldinger fra daginstitutionerne er lovende.

”Jeg skriver en hel masse løn- og ansættelsesaftaler under, og vi siger ikke farvel til så mange pædagoger i kommunen. Det kunne jo være en indikator på, at noget virker,” vurderer fællestillidsrepræsentant for Gladsaxes pædagoger Karina Marcher Holm.

Se Gladsaxes fem rekrutteringsinitiativer

Sammen med tillidsfolk på dagtilbudsområdet har Gladsaxe Kommune udviklet fem initiativer til rekruttering og fastholdelse af pædagoger:

1) Onboarding af nyansatte for at sikre en god jobstart, uanset om man er ny eller har lang anciennitet i faget.

2) Opkvalificering af og netværk for praktikvejledere for at give de pædagogstude-rende bedre praktik og lyst til at blive i faget.

3) Forsøg med 4-dages arbejdsuge.

4) Andre forsøg med fleksibilitet i arbejdet: Hvad kan få flere pædagoger op på fuldtid?

5) Fastholdelse: Hvad kan få både unge og seniorer til at blive længere?

Kilder: Karina Marcher Holm og Gladsaxe Kommune

Her kradser rekrutteringskrisen også

De fem rekrutteringstiltag er kærkomne i børnehusene i Gladsaxe, som i sommers af Unicef blev udråbt til årets børnevenlige by og kommune. For titlen til trods kradser rekrutteringskrisen i pædagogfaget også her. 

Det mærker pædagogerne i den integrerede institution Svanen, der ellers er en attraktiv arbejdsplads, som er prisbelønnet for både husets design og for bæredygtighed. 

”Vores hus er et af hele fem nye svanemærkede børnehuse i kommunen. Det er en lækker arbejdsplads, og her er lys og luft og attraktivt at arbejde. Alligevel har vi svært ved at rekruttere. Det er blevet nemmere end tidligere, men der er jo bare kamp om de samme få ansøgere til mange ledige pædagogstillinger,” siger børnehusleder i Svanen Janne Hagemann.

Leder Janne Hagemann med børn fra Børnehuset Svanen
"Det er helt afgørende for børnene, at vi er pædagoger nok,” siger institutionsleder i Svanen, Janne Hagemann, der her er fotograferet med en børnehavegruppe.

Fik kun én ansøger

Janne Hagemann har oplevet kun at få én eller ingen ansøgere til ledige pædagogstillinger. Sidst hun ansatte en pædagog, trak ansøgeren sig igen, dagen før jobstart. 

Derfor har medarbejderen Lisa Nygaard i en periode været den eneste pædagog på sin stue, hvor hun har ansvar for en pædagogstuderende og 12 børn i alderen 0-2 år.

”Da den nye kollega til Lisa hoppede fra, var Lisas gamle kollega allerede blevet flyttet til en nyåbnet stue,” fortæller Janne Hagemann, der dog hurtigt fandt en vikar til den ubesatte stilling.

Men efter den første uge skulle vikaren have ferie.

”Heldigvis er vi gode til at hjælpe hinanden og rykke sammen i bussen, når sådan noget sker. Og det er sket før: Så synes én, at der er for langt til arbejde. Så vil man hellere noget med ledelse. Eller man foretrækker at slå græs, fordi lønnen som pædagog ikke er højere. Men det er helt afgørende for børnene, at vi er pædagoger nok,” siger Janne Hagemann.

Det er hårdt ikke at kunne være den pædagog, man ved, børnene har brug for

Lisa Nygaard, pædagog i Svanen

Pressede situationer hver dag

Vuggestuepædagogen Lisa Nygaard har i perioden med en manglende kollega på stuen hver dag været ude for pressede situationer.

”Så er der en ble, der skal skiftes, og samtidig vågner et barn ude i barnevognen, som jo står et stykke væk, da vi er et stort hus. Dermed er der kun en tilbage på stuen til at lege med børnene, og det går måske fint med læsning, men stemningen kan hurtigt skifte. Og barnet med bleen skal måske også have skiftet tøj, og du kan jo ikke lade barnet i barnevognen græde, for så vågner de alle sammen derude. Det er ikke rimeligt ikke at hjælpe børnene, når de har lort i bleen eller lige er vågnet,” siger Lisa Nygaard.

Det er kun en kortere periode, hun har stået alene med en studerende som eneste kollega på stuen, men det føles som lang tid:

”Det er hårdt ikke at kunne være den pædagog, man ved, børnene har brug for,” siger Lisa Nygaard.

Pædagoger fra Svanen i Gladsaxe
Pædagog Lisa Nygaard og leder Janne Hagemann fra Børnehuset Svanen mener, at Christiansborg skal hjælpe med at bekæmpe de akutte problemer med mangel på pædagoger i landets daginstitutioner.

Løsningen ligger på Christiansborg

Pædagogerne i Svanen roser Gladsaxe Kommune for at sætte ind med initiativer og millioner af kroner til fastholdelse og rekruttering af pædagoger i kommunens daginstitutioner.

Svanen har længe selv iværksat forskellige initiativer, der betyder, at børnehuset i dag oplever langt færre problemer med rekruttering end tidligere. Og børnehusets seneste medarbejderundersøgelse viser stor tilfredshed, fremhæver Janne Hagemann.

”Men kommunen har kun den pose penge, den får fra regeringen. Så løsningen ligger på Christiansborg, som skal sikre flere penge til at løfte vores løn og vores fag, så det igen bliver attraktivt at blive og være pædagog,” siger hun.

Læs hele reportagen

I Børn&Unge nummer 9/2023

Læs tema om pædagogmangel i Børn&Unge nummer 9 / 2023

Få Svanens råd om rekruttering og fastholdelse

I 2020 forlod mange fastansatte og en tidligere leder Børnehuset Svanen, og siden har de pædagoger, som blev, og den nye leder Janne Hagemann iværksat deres egne rekrutteringstiltag. Få deres bedste råd her:

Vær offensiv i kampen om de samme få ansøgere
Få pushbeskeder på telefonen, så snart en jobansøgning tikker ind i systemet. Drop flere samtalerunder og krav om caseforberedelse. Hav hellere en kontrakt klar til en hurtig underskrift.

Vær imødekommende over for jobkandidaters særønsker
Se det som et plus, hvis de er i gang med en diplomuddannelse. Tilbyd oplæring, hvis ansøgeren har lederdrømme. Og imødekom ferieønsker.

Fleksibilitet og nærvær virker
Hav en mentorordning til nye medarbejdere. Afhold prøvetidssamtaler, og lyt til den ansattes undringer. Juster på skema eller arbejdstid, hvis det hjælper med at fastholde en medarbejder. Sørg for ledelse tæt på.

Fasthold med god ledelse og godt arbejdsmiljø
Dyrk både den faglige udvikling og det sociale fællesskab og sammenhold. Gå ud sammen som kolleger. Kan man grine sammen til fitness i fritiden, kan man og-så grine sammen på jobbet. Kollegerne skal være nogle, man glæder sig til at komme hen at være sammen med, og lederen skal være en, der altid har fem minutter, når en ansat spørger.

Kilder: Leder og pædagoger i Børnehuset Svanen.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.