5 store udfordringer: Derfor slår rekrutteringen fejl

Kommuner og institutioner kæmper om at ansætte pædagoger i ledige stillinger. Særligt 5 store udfordringer står i vejen for forsøgene på at rekruttere uddannede medarbejdere.
Barn kigger ud ad vindue
Hvert fjerde af samtlige forsøg på at rekruttere en pædagog var forgæves i perioden december 2022 til maj 2023, viser nyeste tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Det kan være svært at finde en ny pædagog, når der bliver en stilling ledig. Det ved Sisse Hansen, der er daglig leder i den integrerede institution Hotherdalen i Hårlev på Stevns, hvor omkring 60 børn har deres daglige gang.

Hun søger en pædagog, der vil arbejde fuldtids i børnehaven, og det har hun gjort nu i knap et halvt år.

”Vi har haft stillingen slået op tre gange. Vi fandt faktisk en, men hun sprang fra, fordi hun havde fået et andet drømmejob. Så nu må vi søge igen,” fortæller hun. 

Heller ikke i tredje omgang er der umiddelbart egnede kandidater til stillingen. 

”Det er meget tyndt. Vi har en masse, der ikke er uddannede, der prøver at søge, og kun et par stykker, der er pædagoger.” siger hun.

5 store udfordringer for rekruttering af pædagoger

Der er mange forklaringer på, hvorfor pædagogprofessionen står i en rekrutteringskrise, som kun ser ud til at vokse. Her er fem af de væsentligste:

Færre tager uddannelsen

Antallet af pædagogstuderende er faldet dramatisk de seneste år. I 2023 begyndte 3.968 nye studerende på landets pædagoguddannelser, hvilket er 17 procent færre end i 2021 og hele 25 procent færre end i 2016. Mens behovet for pædagoger vokser de kommende år, vil antallet af nyuddannede pædagoger samtidig skrumpe markant.

Tusindvis har forladt faget

Ifølge en kortlægning fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd arbejder flere end 11.000 pædagoger uden for det pædagogiske område. Og nye tal fra rådet viser, at hver fjerde nyuddannede pædagog har forladt faget fem år efter endt uddannelse.

Mange arbejder på deltid

59 procent af landets pædagoger arbejder på deltid. Det er marginalt lavere end i 2020, hvor det gjaldt 61 procent. Opdelt efter område arbejder 64 procent af pædagogerne på 0-6-årsområdet på deltid, mens det gælder 50 procent af pædagogerne på 6-18-årsområdet.

Lav løn skræmmer folk væk 

I foråret viste en undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut, at 52 procent af de unge, som overvejede pædagoguddannelsen, endte med at fravælge den på grund af den lave løn i pædagogfaget. Desuden viser en ny undersøgelse fra BUPL, at 53 procent af pædagogerne har overvejet at forlade faget på grund af lønnen. 

Går tidligere på pension

Mens gennemsnitsdanskeren forventer at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet som 67-årig, regner landets pædagoger i gennemsnit med at stoppe allerede i en alder af 65,6 år. Det viser en ny, stor undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Kun 33 procent af pædagogerne forventer at arbejde helt til pensionsalderen – det er det laveste tal blandt alle faggrupper i undersøgelsen.

Vi venter på den rigtige pædagog

Sisse Hansen har tænkt sig at være tålmodig i jagten på en ny pædagog.

”Vi er en fagligt stærk institution, og derfor venter vi på den rigtige. Men det tager godt nok sin tid,” siger hun. 

I mellemtiden er en medhjælper sat på som fast vikar. 

Tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) bekræfter, hvorfor det er så svært at finde en ny pædagogkollega. 25 procent af samtlige forsøg på at rekruttere en pædagog var forgæves i perioden december 2022 til maj 2023.

Læs også Nye Tal: Her er pædagogmanglen størst

Målrettet indsats skal give flere pædagoger

I Tønder Kommune mangler de også pædagoger. Det prøver kommunen nu at rette op på med en målrettet indsats, der indeholder et 32-siders inspirationskatalog og en rekrutteringsstrategi.

Rekrutteringsindsatsen begynder tidligt, fortæller Grethe H. Nielsen, direktør for Børn, Unge og Social i Tønder Kommune.

”Vi har praktikforløb for 8. klasserne, som skal være med til at vække interessen for området. Vi har også lavet et dream team af pædagoger, der kommer ud på ungdomsuddannelser og jobmesser for at fortælle om faget,” siger hun.

Vil ikke give højere løn for at tiltrække pædagoger

Samtidig har kommunen kortlagt alle de veje, der kan føre ind i pædagogfaget, blandt andet via merit eller en HF til pædagogpakke, som VUC lokalt har udformet. 

Kommunen er dog ikke gået så langt som til at tilbyde højere løn for at tiltrække pædagoger fra andre kommuner.

”Jeg tror ikke på, at det handler så meget om løn. Folk vil gerne have løn, men det vil alle gerne. Det handler om at gøre det attraktivt at være pædagog, og at man har gode faglige miljøer. Det er det allervigtigste, når vi snakker om pædagoger og pædagogstuderende,” siger Grethe H. Nielsen.

Tønders rekrutteringsindsats bliver også hjulpet af, at kommunen i år har fået en pædagoguddannelse til byen. 

”Der er lige startet 24 studerende. Det er i underkanten af, hvad vi har behov for i de kommende år, så vi skal blive ved med at kæmpe. Men det, vi gør, ser ud til at lykkes,” siger Grethe H. Nielsen. 

København drejer på alle håndtag for at finde pædagoger

I landets to største kommuner, København og Aarhus, forsøger man også at mindske pædagogmanglen. Her tog BUPL for to år siden initiativ til et spydspidsprojekt, hvor BUPL, de to kommuner, VIA University College, der uddanner pædagoger i det midtjyske, og Københavns Professionshøjskole sammen skal finde veje til rekruttering og fastholdelse af pædagoger.

København er en af de kommuner, hvor pædagogmanglen er allerstørst. Her fejler fire af ti forsøg på at ansætte en pædagog. Derfor har kommunen drejet på samtlige håndtag, fortæller Susanne Tellerup, uddannelsesdekan for pædagoguddannelserne på VIA og tovholder på spydspidsprojektet.

Sæt gang i lokale løsninger 

Susanne Tellerup nævner blandt andet fastholdelses- og rekrutteringsbonusser, uddannelse af meritpædagoger, bedre onboarding af nye medarbejdere og tid til planlægning som tiltag, der skal afhjælpe pædagogmanglen.

”Det er vigtigt at gå i gang med lokale løsninger, helst inden man får så store rekrutteringsproblemer, som København og Aarhus har,” siger Susanne Tellerup.

Pædagogmanglen lægger pres på både kommuner og institutioner, mener hun. 

”Det gælder om at være virkelig gode arbejdspladser. Det samme gælder uddannelsen. Vi skal også stå på tæer for at tiltrække studerende,” siger hun. 

Pædagogmangel går ud over kvalitet og pædagogik

Pædagogmanglen udfordrer fagligheden og kvaliteten, advarer BUPL’s formand, Elisa Rimpler.

”Betingelserne for at skabe høj kvalitet og god pædagogik forsvinder, efterhånden som det bliver sværere og sværere at finde de pædagoger, der skal løfte opgaven,” siger hun. 

Samtidig udfordrer pædagogmanglen også pædagogernes arbejdsmiljø, når de står med ansvaret for mange flere opgaver og større børnegrupper. 

”Det både presser og stresser, men det kan i værste fald også skabe omsorgstræthed og forråelse, fordi man er den eneste, der har det faglige blik på børnegruppen,” siger Elisa Rimpler.

Christiansborg skal tage ansvar for pædagogmangel

For at fastholde de pædagoger, der er på institutionerne i forvejen, gælder det om at skabe gode faglige miljøer, hvor man kan lykkes med sin pædagogiske opgave. Men det er i sidste ende ikke den enkelte institutions eller kommunens ansvar alene at få løst problemet med pædagogmanglen, påpeger Elisa Rimpler.

”Vi skal have Christiansborg i gang, hvis vi skal have vendt udviklingen. Det er de store strukturelle skruer, der skal skrues på,” siger hun og peger på en mere attraktiv uddannelse og attraktive løn- og arbejdsvilkår som afgørende greb.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.