Pædagogmangel bekymrer: Flere forældre overvejer at droppe daginstitutioner

Nogle forældre er så bekymrede over pædagogmanglen, at de har overvejet at tage deres barn ud af daginstitution, viser ny undersøgelse. Forældrenes bekymring er ikke ubegrundet, understreger daginstitutionsforsker.
Barn bliver trøstet af voksen
Næsten hver tredje forælder til et daginstitutionsbarn på en stue med kun én pædagog, har overvejet at tage barnet ud af institutionen, viser nye undersøgelse af Epinion for BUPL.

Det er ikke kun pædagogerne, som bliver presset af manglen på uddannede kolleger.

Også en lang række forældre er så bekymrede over pædagogmanglen, at de har overvejet at droppe deres barns daginstitution, viser en ny undersøgelse foretaget af Epinion for BUPL.

Her svarer 16 procent af de 1.107 medvirkende forældre, at de har overvejet at tage deres barn ud af institutionen, fordi der ikke er pædagoger nok. Blandt forældre til børn på stuer med højst én pædagog gælder det hele 29 procent.

'Vildt' resultat viser seriøst problem

Signe Nielsen, formand for Forældrenes Landsorganisation (FOLA) kalder det ’vildt,’ at 16 procent af forældrene til daginstitutionsbørn har overvejet at tage deres barn ud som følge af bekymringer for kvaliteten.

”Det viser, at der er et seriøst problem med samfundskontrakten. Hvis ikke daginstitutionerne har tilstrækkelig kvalitet, vil forældre føle sig nødsaget til at gå hjemme med børnene. Og hvis forældrene gør alvor af deres bekymringer, så får regeringen et stort problem med arbejdsudbuddet,” siger hun.

Forsker: Forældre har god grund til bekymring

Det kan lyde overdrevet, at næsten hver femte familie overvejer at trække deres børn ud af daginstitution. Men Charlotte Ringsmose, psykolog og professor ved Aalborg Universitets Institut for Kultur og Læring, peger ligesom Signe Nielsen på, at mange forældre kan føle, at samfundskontrakten er blevet brudt:

”Forældrene har gennem de seneste år set en række TV-dokumentarer, som har vist, at daginstitutioner ikke kan garantere for kvaliteten. Og forældrenes opråb viser, at manges tillid til daginstitutionerne er væk. Det er en udvikling, som har været undervejs i årevis,” siger hun.

Og forældrene har desværre god grund til at være bekymrede, mener daginstitutionsforskeren:

”Flere nye og omfattende nationale undersøgelser har vist store variationer i kvaliteten i landets daginstitutioner. Vi ser, at kvaliteten ikke er høj nok alle steder, så forældrenes bekymring er ikke grebet ud af den blå luft,” siger hun. 

Kvalitetsbrist rammer familier i udsatte positioner hårdest

De steder, hvor kvaliteten er for dårlig, vil det især ramme børn i udsatte positioner, påpeger Charlotte Ringsmose.

”Børn med særlige behov og børn i udsatte positioner kan tabe mere ved at være i en daginstitution med for lav kvalitet. Børn fra ressourcestærke familier er ret resiliente, for de får meget godt med hjemmefra. Men ofte vil det netop være de mere ressourcestærke familier, som har mulighed for at trække barnet ud af en daginstitution og gå hjemme,” siger hun.

Forældre i mere ressourcestærke familier har dog også grund til bekymring, vurderer Charlotte Ringsmose:

”Det har kæmpe betydning for børnene, at der er en professionel erstatning for forældrene i de perioder, hvor de er væk fra forældrene. Og den pædagogfaglige professionalitet er bare ikke altid til stede,” siger hun.

Forældre: Luk institutioner med lav faglighed

FOLA-formand Signe Nielsen opfordrer politikerne til at lave planer for, hvordan der bedst kan skaffes flere pædagoger, så pædagogandelen kan hæves og kvaliteten styrkes.

”Men jeg mener faktisk, at der er brug for en akutplan nu og her, fordi der ikke er fagligt personale til at tage vare på vores børn. Man bør overveje at lukke stuer og institutioner uden pædagoger. Giv forældrene et bedre tilbud, som måske ligger lidt længere væk, i stedet for at lade dem aflevere børn til noget, som ikke er i orden,” siger hun.

Udenlandsk forskning dokumenterer, at uddannede medarbejdere styrker kvaliteten. Og i maj 2023 viste en dansk undersøgelse, at kvaliteten i vuggestuer var bedre, når andelen af pædagoger var høj.

Forsker: Forbedring er mulig - men hvor er politikerne?

Charlotte Ringsmose advarer dog mod at tro, at kvaliteten er god, alene fordi der er en pædagog på stuen.

”Det er mere kompliceret end det. Jeg er enig i, at det er meget bekymrende, hvis der er stuer uden uddannede. Men vi ser altså også eksempler på mangelfuld kvalitet på stuer, hvor der er pædagoger til stede," siger hun og understreger, at en lang række faktorer spiller ind:

”I forlængelse af TV-dokumentarerne for nogle år siden, har der været stort fokus på gruppestørrelser og normeringer. Og de ting er vigtige, men vi er nødt til også at forholde os til, hvad der skal til for at sikre en høj pædagogisk faglighed. Her har personalets uddannelse og kvaliteten i den faglige ledelse stor betydning,” understreger hun.

Hvis forældrenes tillid til daginstitutionerne skal genskabes, kræver det en sikring af ordentlig kvalitet, gode faglige rammer og god pædagogfaglig ledelse.

”Men jeg har faktisk svært ved at se, hvad politikernes plan er lige nu. Den ene undersøgelse efter den anden viser problemer. Men jeg ser ikke, at der gøres noget ved de kommuner, der år ud og år ind har en ringe kvalitet. Jeg savner at høre næste skridt fra politikerne,” siger Charlotte Ringsmose.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.