Mange ledere mangler mulighed for at fastholde erfarne pædagoger

Senioraftaler kan fastholde ældre pædagoger i faget, men mange har aldrig talt med deres leder om de ordninger, der er. Ofte mangler lederne reel mulighed for at skåne ældre pædagoger, lyder kritikken.
Selvstændig virksomhed på efterløn
Mange ældre pædagoger har aldrig talt med deres ledere om senioraftaler som middel til at holde længere i jobbet. Ofte mangler lederne opbakning fra forvaltningen til at lave disse ordninger, lyder kritikken.

I en ny undersøgelse fra BUPL blandt flere end 2.500 pædagoger i alderen 58 år og ældre, fortæller halvdelen, at de har lavet en senioraftale med deres leder om fx nedsat tid, mindre belastende opgaver eller kompetenceudvikling med henblik på at kunne holde længere i faget.

35 procent pædagogerne med senioraftaler forventer, at det hjælper dem til at udskyde deres pensionsalder.

Den anden halvdel af har ingen senioraftaler. Og blandt dem har langt hovedparten - hele 60 procent - aldrig talt med deres leder om muligheden for at lave sådanne aftaler.

Resultatet er bemærkelsesværdigt, fordi kommunalt ansatte har ret til såkaldte seniorsamtaler uanset alder.

Økonomi presser ordninger: Kommuner ’har ikke råd’ 

16 procent af de pædagoger i undersøgelsen, der mener, de har behov for en senioraftale, fortæller endda, at de direkte har oplevet forhindringer for at få en.

'I vores kommune ønsker man kun i begrænset omfang at indgå senioraftaler, ex med indbetaling af fuld pension.  man betaler ikke for noget man ikke får - der er sket en stramning her,' skriver en 60-årig pædagog eksempelvis.

Ifølge formand for Lederforeningen i BUPL Eva Munck Immertreu savner mange ledere opbakning fra kommunen til ordninger, som kan understøtte, at ældre pædagoger holder længere på arbejdspladsen.

”Mange ledere får simpelthen at vide af forvaltningen, at ’de her ordninger har vi ikke råd til.’ Jeg mener, kommunerne i langt højere grad skal ind i kampen og stille de her muligheder til rådighed,” siger hun.

Undersøgelsen viser da også stort udsving i forhold til, hvor stor en del af pædagogerne i hver kommune, der har senioraftaler (se Danmarkskort nederst).

Trods ’god’ seniorpolitik’: Vidt forskellige muligheder

Også Pædagogernes Pension (PBU) ser gerne, at kommunerne i højere grad støttede lederne i at indgå aftaler, der kan holde pædagogerne længere i jobbet. Aftalerne styrker nemlig også pædagogernes pensionsøkonomi.

”Kommunernes Landsforening har en god seniorpolitik og et partnerskab med en hjemmeside, hvor ledere og kommuner kan få inspiration og overblik over mulighederne. Alligevel er er stor forskel på, hvad kommunerne rent faktisk gør. Vi så gerne, at langt flere kommuner udnyttede de muligheder, der er,” siger Connie Madsen, rådgiver hos PBU.

Brug BUPL til at åbne dialog med arbejdsgiver

Eva Munck Immertreu har et klart råd til ledere, som ønsker at gøre brug af værktøjerne fra KL’s seniorpartnerskab, men oplever modstand i forvaltningen:

”Hvis man løber panden mod en mur i kommunen, er det vigtigt at man tager fat i sin LTR eller den lokale BUPL-afdeling. For de her rekrutteringsudfordringer spreder sig, og hvis man som institution og kommune vil være attraktiv, så skal man gøre noget. BUPL kan hjælpe til at få åbnet samtalen med forvaltningen om, hvordan vi bedst løser de udfordringer, vi står med på lige præcis denne arbejdsplads eller lige præcis denne kommune,” siger hun.

KL om manglende senioraftaler: Brug for fælles indsats, så flere kan blive længere

Børn&Unge har bedt Michael Ziegler, formand for Løn- og Personaleudvalget i Kommunernes Landsforening (KL) svare på, om KL vil anbefale kommunerne at styrke brugen af senioraftaler. I et skriftligt svar fra Michael Ziegler lyder det:

’Vi er særligt optaget af, at vi kan rekruttere og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Det skal vores aftaler afspejle. Derfor er der brug for en fælles indsats, for at vi kan skabe den nødvendige forandring, så flere medarbejdere har lyst til og mulighed for at blive længere i arbejdet. Vi er allerede i fuld gang. Med Seniorpartnerskabet er kommuner og medarbejdere gået sammen om at udvikle konkrete værktøjer, som arbejdspladserne let kan tage i brug, så flere medarbejdere bliver i arbejdet lidt længere. Det er lokalt på den enkelte arbejdsplads, at forandringen skal starte, for det er meget forskelligt, hvad der motiverer og hvilke behov den enkelte har.’

Læs mere om Seniorpartnerskabets konkrete værktøjer her.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.