Lederes dårlige arbejdsmiljø er bombe under medarbejdernes trivsel

I en ny undersøgelse kritiserer et stort flertal af stressfyrede pædagoger deres ledere. Flere af dem påpeger, at hårdt pres på lederne havde konsekvenser for medarbejdernes trivsel. Tendensen stiller nye krav, advarer stressforsker.
pædagoger i samtale

Hver tiende pædagogfaglige leder har et decideret dårligt psykisk arbejdsmiljø, og langt hovedparten af dem overvejer at stoppe i lederjobbet.

Det viste BUPL’s vilkårsundersøgelse fra efteråret 2022. Men ledernes dårlige arbejdsmiljø har tilsyneladende ikke kun konsekvenser for dem selv.

En ny BUPL-undersøgelse foretaget i foråret 2023 blandt 260 pædagoger, som er blevet afskediget på grund af sygemeldinger med stress, depression eller angst, indikerer, at ledernes pressede arbejdsmiljø i en række tilfælde også får store negative følger for medarbejderne.

Stressfyrede pædagoger: Vores ledere var presset i bund

67 procent af de stressfyrede pædagoger føler ikke, at konflikter på arbejdspladsen blev løst på en retfærdig måde. Adskillige af dem fortæller, at deres leder selv var stresset og i nogle tilfælde endte med selv at blive sygemeldt.

”Også min leder viste store tegn på stress, og jeg blev flere gange overfuset med diverse skældsord,” skriver en pædagog, som desuden var arbejdsmiljørepræsentant i den vuggestue, hun blev afskediget fra.

”Leder blev sygemeldt med stress og fyret et halvt år før mig,” skriver en anden pædagog.

60 procent fortæller, at de er utilfredse med den støtte, de fik undervejs fra deres nærmeste leder. 

”Jeg blev kørt helt ned efter mere end et år som ene pædagog på stuen. Min leder erkendte selv, at min arbejdsbyrde havde været alt for stor i alt for lang tid, men der var ikke plads i huset til mere personale, som ikke kunne yde 100 procent,” skriver en af dem.

Stressforsker: Pres på lederne kan skade medarbejdernes trivsel

Psykolog og stressforsker Malene Friis Andersen hæfter sig ved, at flere af de stressfyrede pædagoger på eget initiativ fortæller, at deres ledere – som de savnede bedre opbakning og konfliktløsning fra – var presset i bund.

”Det er i tråd med de undersøgelser, som er lavet på området. Vi ved, at der er en sammenhæng mellem lederes stress og medarbejderes stress. Hvis lederen selv er presset, kan det være vanskeligt for lederen at have det nødvendige overskud til at tage hånd om en presset medarbejdergruppe eller gennemføre den ret krævende lederopgave at få en stresssygemeldt tilbage til arbejdet igen,” siger hun.

Dermed peger Malene Friis Andersen på, at pædagogfaglige ledere kan opleve samme problem, som de stressfyrede pædagoger fortæller om i undersøgelsen:

”Nogle ledere kan selv stå i en situation, hvor deres overordnede heller ikke har de rette rammer til at forebygge stress og dårligt arbejdsmiljø,” siger hun.

Løsning kræver særlig opmærksomhed

Skal problemerne løses, kræver det inddragelse af langt flere parter end bare de pædagogfaglige ledere, påpeger Malene Friis Andersen:

”Arbejdsgiverne er nødt til at være opmærksomme på, at de følelsesmæssige krav i jobbet som pædagogfaglig leder kan være højere end i lederstillinger inden for eksempelvis produktion eller vidensarbejde. Derfor er det nødvendigt at sikre de pædagogfaglige ledere rammerne til at kunne håndtere de krav. Ellers kan det få konsekvenser for både lederne og deres medarbejdere,” siger hun.

Selv når det ender med en afskedigelse, har opbakning fra lederen betydning, fortæller flere pædagoger i undersøgelsen:

”Min leder var virkelig sød og forstående, selvom lederen stod i en ærgerlig situation med en nyansat. Jeg er i arbejde igen i en institution, og selvom jeg har det godt, så er presset enormt stort med for få medarbejdere og for mange børn på ét sted. Det lægger pres på psyken, og jeg gør alt hvad jeg kan for at passe på mig selv og trække vejret dybt,” skriver en af dem.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.