Forskning: Her er nøglen til at holde mange år i jobbet

Et ’positivt psykosocialt arbejdsmiljø’ er afgørende for at få ældre medarbejdere til at blive på arbejdsmarkedet, viser undersøgelse. Netop en styrkelse af arbejdsmiljøet bliver afgørende i kampen mod pædagogmangel, mener BUPL.
Kvinde med grønne øjne

Har du gode udviklingsmuligheder, stor indflydelse på dit arbejde, lavt arbejdstempo og tid nok på dit job? I så fald er chancen for, at du bliver i jobbet til efter folkepensionsalderen 80 procent højere, end hvis du ikke har.

Det viser en ny analyse fra Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Disse muligheder – der samlet omtales som ’et positivt psykosocialt arbejdsmiljø’ – nævnes som den mest afgørende af alle faktorer for at få ældre medarbejdere til at blive på jobbet.

Tid til faglighed afgør, om pædagoger bliver

Mere end hver anden pædagog går i øjeblikket på pension, før de fylder 65 år. Og ser man på BUPL’s egen vilkårsundersøgelse fra efteråret 2021, spiller netop det psykosociale arbejdsmiljø en afgørende rolle for, om pædagogerne forventer at gå tidligt på pension eller ej:

57 procent af de pædagoger, som ’i høj grad’ oplever at have tid til at sikre høj faglighed i det pædagogiske arbejde, forventer at blive i pædagogjobbet frem til pensionsalderen. Det gælder kun 21 procent af de pædagoger, som ’i mindre grad’ oplever at have tid nok til høj faglighed (se boks).

På trods af, at mange pædagoger under den aktuelle coronakrise næppe har kunnet nikke genkendende til de ting, som udgør et ’et positivt psykosocialt arbejdsmiljø’, kan NFA-studiet altså være interessant nyt for både pædagoger og for de arbejdsgivere, som oplever en stadig større pædagogmangel.

BUPL: Der er pres på kommunerne

Resultaterne af BUPL’s vilkårsundersøgelse og NFA’s nye analyse bør være et wake up-call for arbejdsgiverne. Især i lyset af den nu to år lange coronapandemi, mener Bitten Persson, medlem af BUPL’s forretningsudvalg.

”Vi er forhåbentlig på vej ud af krisen, men der kan komme nye smittebølger i fremtiden. For at fastholde ældre pædagoger er kommunerne nødt til at igangsætte tiltag, som også kan virke, selvom der kommer nye coronabølger. Der skal i høj grad en anerkendelse til fra arbejdsgivers side, særligt i forhold til den indsats, pædagogernes har leveret under pandemien,” siger hun.

Bitten Persson peger blandt andet på, at rammerne for at lave pædagogfagligt arbejde – en helt afgørende faktor for at fastholde pædagoger i faget – har været for dårlige under store dele af coronapandemien og især gennem de seneste måneder:

”Erfarne pædagoger tæt på pensionsalderen kan jo lige så godt sige: ’Hvis jeg skal igennem det her en gang til, så vil jeg hellere på pension.’ Men det vil forværre den pædagogmangel, som mange kommuner allerede nu mærker. Så der ligger et stort pres på kommunerne i forhold til at fastholde flere på jobbet. Især forlængelse af coronakrisen,” siger hun.

Spørg pædagogerne selv

Bitten Persson nævner både løn, normeringer, pædagogandel og tid til at lave stærkt pædagogfagligt arbejde som afgørende områder, hvor kommuner over en bred kam bør sætte ind for at få flere ældre pædagoger til at blive i faget.

”Men arbejdsgiverne og de pædagogiske ledere bør også gå i dialog med pædagoger, som nærmer sig pensionsalderen for at høre, hvad der skal til for at få dem til at blive længere,” siger hun.

Den dialog kan eksempelvis foregå via trio-samarbejdet mellem leder, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

”Hvis man har mulighed for at gå på pension, og der ikke er noget ved arbejdslivet, som lokker, jamen så stopper man. Og det giver både pædagogmangel og tab af viden og faglighed, hvilket kan forværre det psykosociale arbejdsmiljø. Hvis vi vil modvirke det, er arbejdsgiverne nødt til at lytte til den enkelte medarbejders behov,” siger Bitten Persson.

Læs mere om analysen på NFA's hjemmeside.

Pædagoger: Tid til faglighed giver os mod på mange år i faget

Især tid til at sikre høj faglighed i det pædagogiske arbejde er afgørende for, om pædagoger har tænkt sig at blive i faget frem til folkepensionsalderen. Her kan du se sammenhængen mellem tid til faglighed og ønsket om at arbejde til folkepensionsalderen:

  • Jeg har i høj grad tid til min faglighed: 57 % vil arbejde til pensionsalderen
  • Jeg har kun i nogen grad tid til min faglighed: 37 % vil arbejde til pensionsalderen
  • Jeg har i mindre grad tid til min faglighed: 21% vil arbejde til pensionsalderen
  • Jeg har slet ikke tid til min faglighed: 11 % vil arbejde til pensionsalderen

Kilde: BUPL’s vilkårsundersøgelse, efteråret 2021

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.