Kæmpe flertal af pædagoger forventer at stoppe før tid

Pædagoger forventer i langt højere grad end andre faggrupper at gå på pension før tid, viser ny undersøgelse. Det skader både deres privatøkonomi og kampen mod pædagogmanglen. Der er dog adskillige ting, man kan gøre for at holde på de ældre pædagoger.
utilfreds barn
Børnene risikerer at mangle endnu flere pædagoger i fremtiden. To ud af tre pædagoger forventer nemlig at forlade arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen. Der er dog flere ting, der kan få dem til at blive længere, viser ny undersøgelse.

To ud af tre pædagoger regner ikke med at kunne holde i faget helt til pensionsalderen, og pædagogerne forventer i langt højere grad end andre at forlade arbejdsmarkedet før tid.

Det viser den nye undersøgelse ’Motiver, muligheder og barrierer for et længere arbejdsliv i Danmark’ fra forskningsprojektet SeniorArbejdsLiv udført af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (se grafik nederst).

Pædagogarbejdet stiller både fysisk og psykisk større krav end gennemsnitsjobbet, og netop den kombination er med til at få pædagogerne til at forlade arbejdsmarkedet tidligt, påpeger professor og arbejdsmiljøforsker, Lars Louis Andersen, som står i spidsen for undersøgelsen.

”Pædagoger har et arbejde, der kan være hårdt både fysisk og mentalt. Desuden skal de forholde sig til både børn, forældre, kolleger og en leder på én gang. Det er hver især ting, som kan være anstrengende, og pædagogernes job indeholder altså alle disse ting,” siger han.

Dårligt arbejdsmiljø får pædagoger til at stoppe

Den nye undersøgelse er deprimerende læsning for de arbejdsgivere, som kæmper for at skaffe pædagoger nok. Et af de vigtigste midler i kampen mod den voksende pædagogmangel er nemlig at få flere pædagoger til at blive længere på arbejdsmarkedet.

Og skal man tro undersøgelsen, er arbejdsgiverne nødt til at fokusere på både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, hvis de vil forebygge, at pædagogerne stopper før pensionsalderen, siger Lars Louis Andersen.

Han peger på, at 39 procent af pædagogerne i undersøgelsen ville arbejde længere, hvis arbejdet var mindre fysisk eller psykisk anstrengende.

”Vores undersøgelse viser, at der kan vindes rigtig meget arbejdskraft ved at satse på et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø,” siger han.

Læs også: Frygter for kvaliteten: 4 ud af 10 daginstitutioner kan ikke finde en pædagog

BUPL: Det kræver investeringer at få pædagoger til at holde længere

Undersøgelsens resultat er bekymrende, men ikke overraskende, mener Johnny Gaardsdal, medlem af BUPL’s forretningsudvalg med politisk ansvar for blandt andet arbejdsmiljø.

”Undersøgelsen viser endnu en gang, at arbejdsmiljøet slider pædagogerne op før pensionsalderen. Det har menneskelige og økonomiske omkostninger for de pædagoger, som er nødt til at stoppe før tid, og det har konsekvenser for samfundet, fordi vi ikke kan skaffe pædagoger nok,” siger han.

Johnny Gaardsdal peger ligesom Lars Louis Andersen på behovet for at forbedre pædagogernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø, hvis flere pædagoger skal kunne se sig selv i faget helt til pensionsalderen:

”Det kræver, at politikerne både kommunalt og nationalt vil investere og være proaktive. Det kræver fortsatte forbedringer af normeringerne, som kan mindske eksempelvis de store følelsesmæssige krav, der slider pædagogerne psykisk. Og det kræver rammer, hvor pædagogerne kan agere ud fra deres faglige dømmekraft og sparre om deres praksis med andre pædagoger,” siger han.

Få flere timer ud af de ældre pædagoger: Lad dem arbejde færre timer

Ifølge undersøgelsen er det, som kan få flest pædagoger til at forlænge arbejdslivet, mulighed for at arbejde mindre : Flere seniordage, længere ferier og kortere arbejdstid (se grafik).

Her er pædagogerne ikke alene, påpeger Lars Louis Andersen: Ønsket om bedre balance mellem job og fritid går igen på tværs af faggrupper i undersøgelsen.

Og det kan lyde selvmodsigende, men en vigtig nøgle til at få flere arbejdstimer ud af ældre pædagoger er netop den fleksibilitet, der kan være i muligheden for at arbejde færre timer efter behov, mener arbejdsmiljøforskeren.

”Arbejdsgiverne er bekymrede over, at pædagogerne går ned i tid, for så mister de arbejdskraft. Men når vi kigger på de ældre pædagoger, som i så høj grad vil forlade faget tidligt, fordi de ikke kan holde til det, så kan man jo reelt få flere arbejdstimer ud af dem, hvis de i stedet for at forlade faget helt, får mulighed for at arbejde eksempelvis en 10-20 timer om ugen. For nogle kan det forlænge arbejdslivet til langt efter folkepensionsalderen,” siger han. 

Johnny Gaardsdal fra BUPL er enig og peger på, at BUPL arbejder for netop at skaffe ældre pædagoger mere frihed via eksempelvis flere seniordage:

”Men flere kommuner og institutioner bør tage snakken med de ældre pædagoger om, hvad der skal til, for at de kan blive lidt længere i jobbet, og understrege muligheden for at fortsætte på nedsat tid,” siger han.

Læs også: Nu kan pensionerede pædagoger score ekstra lønkroner uden modregning

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.