Ledere i opråb til politikerne: Vi har brug for flere pædagoger NU

Flere hundrede pædagogfaglige ledere protesterer nu åbent mod den voksende pædagogmangel. Der er brug for højere løn nu, så flere vælger faget, siger leder, som har været med til at starte opråbet.
Fællestillidsrepræsentant

Hvis landets pædagoger og ledere også i fremtiden skal kunne se forældrene i øjnene og sige 'dit barn har haft en god dag, igen i dag,' kræver det flere pædagoger.

Og hvis det mål skal nås, skal den samfundsmæssige værdi af den pædagogiske faglighed anerkendes. Også via højere løn.

Det opråb har flere end 600 pædagogfaglige ledere skrevet under på i form af et åbent brev til landets politikere og arbejdsgivere (se brevet nederst).

’Vi oplever de her problemer hver dag’

En af de ledere, som har taget initiativ til det åbne brev, er Merete Liechti, leder af Vuggestuen Skottegården i Tårnby Kommune.

Hun er glad for, at så mange ledere nu tager del i opråbet. Men det overrasker hende ikke, at budskabet vækker genklang blandt pædagogfaglige ledere:

”En af grundene til, at vi valgte at skrive brevet var, at vi i stigende grad hørte fra ledere, som kæmpede for at skaffe pædagoger nok til at opretholde den nødvendige kvalitet. Det fylder mere og mere i vores pædagogfaglige netværk. Og det er jo også det, vi hører, når vi tilbyder andre ledere at underskrive: ’Vi oplever de her problemer hver dag.’ Rekrutteringsproblemerne er virkelighed for enormt mange ledere både på 0-6-årsområdet og skolefritidsområdet,” siger hun.

Op med lønnen og fagligheden

Merete Liechti påpeger, at det stigende antal børn med særlige behov og manglen på ressourcer til arbejdet med dem, presser både de børn, som har behov for noget særligt, pædagogerne og de øvrige børn.

”Pædagoger og ledere hænger i med neglene i forsøget på at sikre en ordentlig pædagogisk kvalitet. Mange af de ledere, som skriver under, siger jo også ’kan vi ikke gøre endnu mere for at skabe opmærksomhed?’ Netop fordi så mange er enormt presset af manglen på pædagoger,” siger hun.

Opfordringen i det åbne brev til politikere og arbejdsgivere er klar:

  • Styrk de pædagogfaglige lederes mulighed for at lade erfarne pædagogmedhjælpere merituddanne sig til pædagoger med løn.
  • Styrk de faglige rammer og arbejdsmiljøet, så erfarne pædagoger fastholdes i faget.
  • Hæv pædagoglønnen, så flere unge vælger uddannelsen til:

”Der er behov for, at politikerne ved den igangværende trepartsforhandling afsætter penge til højere pædagogløn. Vi mærker konsekvenserne af det lønefterslæb, pædagogerne har lidt under siden tjenestemandsreformen fra 1969. Den skævvridning er der behov for at gøre op med, hvis rekrutteringen til pædagogfaget skal styrkes,” siger Merete Liechti.

Opråb til politikere og arbejdsgivere: Her er brevet

Det åbne brev, som flere end 600 pædagogfaglige ledere har skrevet under på, er oprindeligt skrevet af Kristine Schroll fra Aarhus Kommune, Carsten Ditlev Stokholm Lunn fra Frederikssund Kommune, Merete Liechti fra Tårnby Kommune og Jan Holten Rubæk, privat leder i Fredericia Kommune.

Åbent brev: Flere pædagoger – NU!

Vi ledere går på arbejde hver dag for at fremme børnenes trivsel, udvikling og dannelse. 

Vi er rigtig glade for vores arbejde. Men den akutte pædagogmangel, vi allerede nu ser mange steder, er en alvorlig trussel mod kvaliteten. Det går ud over børnene. Derfor er vi nu som ledere nødt til at tage bladet fra munden. 

Alt for ofte må vi i dag overlade børnegrupper til vikarer og ufaglærte pædagogmedhjælpere. De gør deres allerbedste. Men det kan ikke være deres ansvar at sikre en ordentlig kvalitet for børnene. Der skal uddannet personale til. 

Kvalitetsundersøgelsen af dagtilbud understreger vigtigheden af pædagogernes arbejde. Her fremgår det, at der på stuer, hvor læringsmiljøet er af god kvalitet, i højere grad er en pædagog til stede, sammenlignet med stuer der vurderes af utilstrækkelige eller ringe kvalitet. Pædagogerne har med deres faglighed nemlig et særligt blik for børns og unges udvikling og plads i fællesskabet.

Desværre er vores virkelighed, at hver tredje ledige pædagogstilling ikke kan besættes med uddannede pædagoger. Pædagogandelen rasler ned. På landsplan er det nu under halvdelen af vores pædagogiske personale, der har en pædagoguddannelse i dagtilbud. Vi har stuer, hvor der ikke er en eneste fast pædagog. Simpelthen fordi, der ikke er nogen at få. Samtidig har søgningen til pædagoguddannelsen nået et katastrofalt lavt niveau. Som ledere bruger vi selv uforholdsmæssigt meget tid på at forsøge at få personaledækket alle åbningstimer.  

Når vi ikke har tilstrækkeligt med pædagoger, kan vi ikke sikre, at vores dag- og fritidstilbud hver dag har en kvalitet, vi som samfund kan være børn og unge bekendt, og som lovgivningen byder os at leve op til.

Vi forstår derfor de forældre, der er bekymrede, når de afleverer deres lille barn på en stue uden pædagoger. Eller ved at deres store barn sidder hjemme bag skærmen hver eftermiddag i stedet for at tage på fritidshjem eller i klub. 

Hvis vi også i fremtiden skal kunne se forældrene i øjnene, når arbejdsdagen er omme, og sige ”dit barn har haft en god dag, igen i dag” må og skal vi have pædagogerne tilbage på stuerne. Det får vi kun, hvis den samfundsmæssige værdi af den pædagogiske faglighed anerkendes og værdsættes – også når der lægges budgetter i stat og kommuner. 

Kære politikere og kommunale arbejdsgivere: I skal vende udviklingen. Det haster. Manglen på pædagoger gør allerede ondt mange steder. Den ensomme teenager og børnehavebarnet mærker det allerede.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.