Kan ikke finde pædagoger nok: To ud af tre ledere er utilfredse med deres kommune

Knap to ud af tre ledere mener, at deres kommune gør for lidt for at tiltrække pædagoger, viser undersøgelse. Store udsving fra kommune til kommune skævvrider ledernes muligheder og presser arbejdsmiljøet, advarer BUPL.
BUPL og resten af fagbevægelsen vender tommelfingeren ned og opfordrer regeringen til at droppe forslaget om at afskaffe store bededag

Stadig flere pædagogfaglige ledere må opgive at finde pædagoger til ledige stillinger. De seneste tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) viser, at hver tredje opslåede pædagogstilling i øjeblikket ikke bliver besat. 

En stor del af lederne retter deres frustration mod kommunens indsats for at tiltrække og fastholde pædagoger, viser BUPL’s vilkårsundersøgelse fra efteråret 2022. Her svarer hele 63 procent af lederne, at deres kommune gør for lidt på den front.

”Jeg har længe råbt op til kommunen om, at de må promovere vores fag og kommune noget bedre,” skriver en leder, som mangler kvalificerede ansøgere hver gang, institutionen slår en stilling op.

”Det er i den grad problematisk, at pædagogstillinger i lange perioder må besættes af medhjælpere på grund af rekrutteringsvanskeligheder,” lyder det fra en anden leder, som heller ikke er tilfreds med sin kommunes indsats for at skaffe pædagoger nok.

Enorme lokale udsving: ’Lederne ved godt, om kommunen gør en indsats’

Kigger man på kommuneniveau, er der enorme forskelle i ledernes tilfredshed. I de kommuner, hvor det står værst til, er kun 0-10 procent af lederne tilfredse med kommunens rekrutteringsindsats. Omvendt gælder det 60-75 procent i de kommuner, hvor det ser bedst ud (se kort nederst).

Og ledertilfredsheden er ikke altid lav i kommuner med stor pædagogmangel: Lederne i kommuner som Aarhus, Vejle, Silkeborg og Høje-Taastrup, der ellers oplever stor pædagogmangel, er nemlig mere tilfredse end landsgennemsnittet.

Formand for Lederforeningen i BUPL, Eva Munck Immertreu, peger på, at lederne udmærket er klar over, om deres kommune har strukturelle udfordringer i forhold til at skaffe pædagoger nok, og om kommunen gør en indsats for at komme problemerne til livs.

”Tallene viser, at der er alt for mange kommuner, hvor lederne står alene med ansvaret for at sikre den pædagogiske kvalitet i en kompleks hverdag. De store udsving understreger betydningen af, at lederne kan se, at forvaltningen gør, hvad man kan for at tiltrække flere pædagoger,” siger hun.

Kommuner skævvrider ledernes vilkår: Det presser arbejdsmiljøet

Vilkårsundersøgelsen har flere eksempler på nabokommuner med vidt forskellig ledertilfredshed. Det kan give problemer for lederne, hvis deres kommunes rekrutteringsindsats halter efter nabokommunerne, advarer Eva Munck Immertreu:

”Det betyder, at lederne har vidt forskellige vilkår for at kunne tiltrække pædagoger. I de kommuner, hvor det er svært at rekruttere, bliver ledernes vilkår presset, og det er både ledelsesfagligt og arbejdsmiljømæssigt et problem,” siger hun.

Undersøgelsen viser da også, at ledere, som er tilfredse med deres kommunes rekrutteringsindsats, i gennemsnit giver deres eget psykiske arbejdsmiljø højere karakter end ledere, som mener, at deres kommune gør for lidt. Andelen af ledere, som overvejer at stoppe i jobbet, er næsten dobbelt så høj blandt ledere, der er utilfredse med kommunens rekrutteringsindsats.

Læs også: Ledernes klare svar: Sådan kan I styrke vores psykiske arbejdsmiljø

Kommune med lavest tilfredshed: Vi er på sagen

Især i en række fynske kommuner er der stor utilfredshed blandt lederne. Værst ser det ud i Assens Kommune, hvor samtlige 11 ledere, der har besvaret vilkårsundersøgelsen, erklærer sig utilfredse med kommunens indsats.

Kommunen er opmærksom på rekrutteringsudfordringerne og arbejder allerede på at forbedre situationen, fortæller Simone de Lemos, leder af Skole og Dagtilbud i Assens Kommune.

”Siden efteråret har vi blandt andet arbejdet med at styrke vores onboarding og introforløb. Samtidig er vi blevet mere opmærksomme på at vise, hvad vi kan tilbyde som arbejdsgiver, når vi slår et job op,” siger hun.

Assens Kommune har også lavet procedurer, der skal sikre indsamling af feedback fra pædagoger, som forlader kommunen for at arbejde et andet sted. 

”Desuden opfordrer vi kandidater, som har søgt en stilling, der ender med at gå til en anden, til at søge andre stillinger i kommunen. Vi har sat flere tiltag i gang, og jeg tror, at hvis BUPL spurgte vores ledere i dag, ville billedet være et andet,” siger Simone de Lemos.

Afviser at bruge løn som middel: Men BUPL kalder på det tunge skyts

Flere kommuner bruger løntillæg til at lokke pædagoger til. Det værktøj har Assens Kommune dog ikke umiddelbart planer om at tage frem, lyder det fra Simone de Lemos.

”Vi mener, at vi ligger der, hvor vi skal, lønniveaumæssigt. Vi er en arealmæssigt stor kommune, som grænser op til Odense, og jeg oplever afstanden som en større barriere end lønnen i forhold til at tiltrække pædagoger fra Odense,” siger hun.

Læs også: Vil stoppe pædagogmangel: Her får pædagoger 15.000 kroner i bonus

Spørger man Eva Munck Immertreu fra Lederforeningen i BUPL, er langt flere kommunerne dog nødt til at tage de tunge værktøjer op fra skuffen:

”Kommunerne er nødt til at kigge på, hvordan de skaber et arbejdsmiljø og faglige rammer, så institutionerne lettere kan tiltrække pædagoger eller få flere op i tid. Her er øget indflydelse på arbejdstiden samt øremærket forberedelsestid midler, som både kan styrke rekruttering af nye medarbejdere samt fastholdelsen og trivsel blandt de pædagoger, som allerede er i kommunen,” siger hun.

Læs også: Store udsving: Her har flest pædagoger et godt arbejdsmiljø

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.