Frygter for kvaliteten: 4 ud af 10 daginstitutioner kan ikke finde en pædagog

43 procent af landets daginstitutioner har inden for det sidste år måttet opgive at finde en pædagog til en ledig pædagogstilling. Det har store konsekvenser for både kvalitet og arbejdsmiljø.
pige i børnehavealder med god øjenkontakt

Den voksende pædagogmangel skader både arbejdsmiljøet og de pædagogfaglige indsatser.

Så klart lyder advarslen fra flere tusinde pædagoger og daginstitutionsledere i en ny vilkårsundersøgelse fra BUPL, hvor næsten 15.000 daginstitutionspædagoger, heraf omkring 1.500 ledere, har svaret.

Undersøgelsen viser blandt andet, at 43 procent af daginstitutionslederne inden for det seneste år har måttet opgive at finde en pædagog til en ledig pædagogstilling.

Værst ser det ud i Storkøbenhavn, hvor omkring 60 procent af daginstitutionerne har måttet opgive at finde en pædagog. Til sammenligning gælder det kun 20 procent af de nordjyske daginstitutioner (se boks med kommuner nederst).

For få pædagoger: 9 ud af 10 ledere frygter for kvaliteten

88 procent af de ledere, som ikke kan rekruttere pædagoger, er ’i høj grad’ bekymrede for, at det påvirker kvaliteten negativt.

Og lederne advarer om konsekvenser, der rammer både dem selv, pædagogerne på stuerne og børnene:

’Fagligheden daler drastisk, hvilket påvirker kvaliteten. Muligheden for at fastholde medarbejdere falder,’ skriver en af lederne eksempelvis i undersøgelsen.

’Det slider også på de andre pædagoger, der får større ansvar, arbejdsopgaver og mangler kollegial sparring i det daglige,’ fortæller en anden.

’Rekrutteringskrisen er enorm og faretruende for vores fag, helt ind i kernen. De pædagoger, jeg har ansat, har den pædagogiske kerne helt på plads, men vilkårene omkring dem gør, at de ikke kan udfylde den daglige ansvarsrolle som pædagogisk rollemodel. Der er grænser for, hvor mange steder en pædagog kan være på en gang og tage ansvar for indhold, konflikter og aktiviteter,' skriver en tredje.

Mindre end tre procent af lederne er kun ’i mindre grad’ eller ’slet ikke’ bekymrede for, at det vil påvirke kvaliteten negativt, hvis de ikke kan ansætte de pædagoger, der er behov for.

Pædagogmangel skader både arbejdsmiljø og indsatser

I vilkårsundersøgelsen fortæller næsten hver fjerde daginstitutionspædagog , at de er ene pædagog på stuen. Disse pædagoger ser mere negativt på både deres eget arbejdsmiljø og på rammerne for det pædagogiske arbejde end pædagoger, som har pædagogkolleger på stuen.

Tilbagemeldingerne fra både ledere og pædagoger er dybt bekymrende mener BUPL’s formand, Elisa Rimpler:

”Vi har ledere over hele landet, som er rådvilde, fordi de ikke kan finde de pædagoger, de har brug for, og hver fjerde pædagog har ikke en pædagogkollega på stuen at sparre med. Det gør det langt sværere at sikre god pædagogik og høj kvalitet,” siger hun.

BUPL: Uhyggeligt at politikerne har overset rekrutteringsproblemer

Ligesom lederne i undersøgelsen advarer Elisa Rimpler også om, at en faldende pædagogandel presser arbejdsmiljøet:

”Både ledere og pædagoger kommer til at stå alene med flere arbejdsopgaver. Den enkelte pædagog skal bruge mere tid på opgaver væk fra børnegrupperne samt bruge flere ressourcer på at instruere ufaglærte kolleger. Det giver et større pres og skader både arbejdsmiljø og arbejdsglæde,” siger BUPL-formanden.

Derfor er det afgørende, at politikerne tager pædagogmanglen alvorligt og laver en national handleplan, som skal styrke rekrutteringen til pædagogfaget over hele landet, understreger BUPL-formanden:

”Det er uhyggeligt, at politikerne har overset den voksende pædagogmangel, for vi har længe advaret om den faldende pædagogandel og de konsekvenser, udviklingen får,” siger Elisa Rimpler.

Bedre løn og vilkår skal sikre flere pædagoger

Elisa Rimpler peger på, at pædagogmanglen bør bekæmpes på tre fronter, som involverer både Folketinget og kommunerne:

”Der er behov for at styrke uddannelsen og sikre en god kobling mellem forskning og praksis. Desuden skal der sikres bedre arbejdsvilkår og en løn, som svarer til vores uddannelsesniveau,” siger hun.

En national handleplan fra Folketinget er nødt til at have fokus på alle tre ting, påpeger BUPL-formanden.

”Derudover er kommunerne nødt til at kigge på, hvad de lokalt kan gøre for at gøre de enkelte institutioner attraktive som arbejdspladser og uddanne flere pædagoger via merit,” siger hun.

Læs BUPL's udspil til rekruttering af flere pædagoger

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.