KL stopper ordninger, der skal skaffe flere pædagoger: Sådan kan det ramme jer

Kommunernes Landsforening har stoppet kommunernes brug af ordninger, hvor erfarne medhjælpere får løn for at merituddanne sig til pædagog. Det får konsekvenser for en lang række pædagogfaglige ledere og deres medarbejdere.
Gennemlæsning af ansættelseskontrakt

Kommunernes Landsforening (KL) har pålagt kommunerne at stoppe ordninger, hvor erfarne pædagogmedhjælpere kan få udbetalt løn, mens de merituddanner sig til pædagog. Mindst 28 kommuner benytter sig af meritordninger.

Ordren fra KL sætter en stopper for et af kommunernes mest effektive midler i kampen mod den voksende pædagogmangel. Både BUPL, en række folketingsordførere og de kommuner, som har benyttet lønordningerne, advarer om, at det kan forværre pædagogmanglen yderligere.

Læs her, hvad KL-udmeldingen betyder for pædagogfaglige ledere og deres medarbejdere i målgruppen for merituddannelsen til pædagog.

Hvad er problemet?

Kommunernes Landsforening (KL) har pålagt kommunerne at standse ordningerne, da der ifølge KL ikke er hjemmel i overenskomsterne til at udbetale løn til medarbejdere, der er på uddannelse i længere tid.

Hvad bliver konsekvenserne?

Antallet af studerende på merituddannelsen til pædagog er mangedoblet i takt med, at flere og flere kommuner har indført ordningerne med løn under uddannelse. Umiddelbart har mindst 28 kommuner sådanne ordninger.

Forventningen fra både kommuner, uddannelsessteder og BUPL er, at optaget på merituddannelsen vil falde dramatisk, når ordningerne sløjfes. Dermed ser landets daginstitutioner ud til at gå glip af hundredvis af ekstra pædagoger i de kommende år. I forvejen fortæller næsten hver anden pædagogfaglige leder, at de har måttet opgive at finde en pædagog til en ledig pædagogstilling.

Hvad med dem, der er i gang med at uddanne sig med løn?

Kommunerne har fået dispensation til fortsat at udbetale løn til de medarbejdere, som allerede er begyndt på merituddannelsen, samt til medarbejdere, der inden 1. december 2022 har fået bekræftelse på, at de skal starte på uddannelsen. Muligheden forsvinder dog for alle andre.

Hvad siger kommunerne til KL-udmeldingen?

Landets seks største kommuner har sendt et brev til KL, hvor de protesterer over beslutningen og appellerer til, at der findes en løsning.

”Vi kommuner har brug for flere redskaber til at skaffe pædagoger, ikke færre, som vi får nu,” siger Thomas Medom (SF), rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune, til Børn&Unge.

Hos KL afviser direktør Kristian Heunicke dog, at udmeldingen om manglende hjemmel til at udbetale løn skal ses som et forsøg på at stoppe kommunernes brug af merituddannelsen.

’Men den skal tages på samme vilkår som alle andre merituddannelser, hvor uddannelsen tages i fritiden, typisk ved siden af at den ansatte arbejder,’ lyder det fra KL-direktøren i et skriftligt svar til Børn&Unge.

Hvad vil Folketingspolitikerne gøre ved problemet?

Børne- og undervisningsminister Mathias Tesfaye (S) kalder forløbet ’helt skævt,’ og siger til Børn&Unge, at han håber, KL og kommunerne finder en løsning.

Flere ordførere i Folketinget går dog væsentligt længere i deres kritik, og Lotte Rod(R) vil tage sagen op med ministeren og kræve, at han sammen med KL finder en løsning hurtigst muligt

”Det er hen i vejret at lukke for kommunernes muligheder for at give pædagogmedhjælperne en uddannelse. Vi har i årevis kæmpet for, at børn ikke bare skal have flere voksne, men også skal have uddannede pædagoger i deres hverdag i institutionerne. Det skal vi ikke hindre,” siger hun til Politiken.

Hvad mener BUPL, der bør gøres?

BUPL presser på for at få både KL og regeringen til hurtigst muligt at finde en løsning, så de enkelte kommuner ikke skal stå alene med ansvaret. 

”Lederne knokler hver eneste dag for at sætte holdene, der sikrer den pædagogiske kvalitet i den komplekse hverdag i landets dag- og fritidstilbud. Her er det en kæmpestor udfordring, at der er mangel på pædagoger, og meritordningen er et vigtigt værktøj til at løse det problem. Kort og godt: Alle har et ansvar for, at meritordningen bare fungerer,” siger Eva Munck Immertreu, formand for Lederforeningen i BUPL.
 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.