Gennembrud: Flere tusinde ekstra pædagoger kan være på vej

Landets kommuner får snart 1,5 milliarder kroner til at uddanne erfarne medhjælpere og pædagogiske assistenter til pædagoger. Et vigtigt skridt i kampen mod pædagogmanglen, vurderer kommuner og BUPL.
Glade børn

Vejen er banet for at en lang række af de omkring 3.000 medarbejdere på daginstitutionsområdet, som i øjeblikket er kvalificerede til at uddanne sig til pædagog via merit, kan gå i gang med uddannelsen – og få løn for det.

Regeringen har med den såkaldte opkvalificeringspulje afsat 1,5 milliarder kroner til blandt andet at uddanne erfarne medhjælpere og pædagogiske assistenter (PAU) til pædagog. 

Og pengene kan altså blandt andet gå til at udbetale løn under uddannelsen til pædagog.

KL om ny aftale: Ikke realistisk uden løn

Mindst 28 kommuner havde allerede lavet ordninger, hvor pædagogmedhjælpere fik løn for at uddanne sig til pædagog.

Og det mødte stor kritik, da KL kort før jul 2022 meddelte, at ordningerne ikke kunne fortsætte, da der ikke var hjemmel til dem i lovgivningen.

”KL var budbringeren, som måtte fortælle, at der ikke var hjemmel. Men siden da har vi arbejdet på at sikre den hjemmel, og vi er meget tilfredse med, at det nu er lykkedes,” siger Michael Ziegler (K), formand for KL's løn- og personaleudvalg og til daglig borgmester i Høje-Taastrup Kommune.

Dermed kan kommunerne nu igen udbetale løn til medhjælpere, der uddanner sig til pædagog – et særdeles effektivt redskab i kampen for at skaffe flere pædagoger:

”Det er derfor, så mange kommuner har brugt ordningerne. Vi måtte jo se i øjnene, at mange erfarne medhjælpere ikke så det som realistisk at uddanne sig til pædagog, hvis de skulle på SU i en længere periode,” siger Michael Ziegler.

Ingen tid at spilde

Også hos BUPL vækker det stor tilfredshed, at kommunerne nu kan bruge de 1,5 milliarder kroner i opkvalificeringspuljen til at udbetale løn til medarbejdere, der uddanner sig til pædagog med merit.

”Det er helt afgørende for at få ambitiøse pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter til at blive pædagoger. Puljen bør give kommunerne endnu mere blod på tanden, og jeg håber, rigtig mange ledere og kommuner står klar til at sætte i gang med det samme,” siger medlem af forretningsudvalget Lasse Bjerg Jørgensen.

På Danmarkskortet nederst kan du se, hvor mange penge, der er på vej til hver kommune.

Vækker glæde: Stor opgave venter 

Aarhus Kommune var blandt de første til at udbetale løn til medhjælpere, som uddannede sig til pædagog, og kommunen får nu en stor opgave med så hurtigt som muligt at få de mange medhjælpere, som havde sagt ja til at uddanne sig til pædagoger, til at gentilmelde sig.

”Vi havde en ordning, som vi følte fungerede, og som fik erfarne medhjælpere til at uddanne sig til pædagoger. Da den mulighed lukkede, så vi en stærk nedgang i antallet af meritstuderende. Derfor er jeg glad for, at lønnet merituddannelse nu igen bliver muligt, og at vi kan bruge midler fra opkvalificeringspuljen,” siger børne- og ungerådmand i Aarhus Kommune, Thomas Medom (SF).

Kommuner vil beskytte sig selv: Særlig detalje i ny lønaftale

Kommunernes mulighed for at udbetale løn under uddannelse gælder kun i forbindelse med de 1,5 milliarder kroner i opkvalificeringspuljen, understreger Michael Ziegler:

”Aftalen om hjemmel til at udbetale løn er koblet op på midlerne i puljen. Og det har været vigtigt for os. For udgifter til uddannelse ligger hos staten, og vi har i KL ikke ønsket, at de udgifter blev rykket over til kommunerne,” siger KL’s chefforhandler.

Aftalen træder i kraft den 1. december 2023 og bortfalder den 1. august 2030. Men ansvaret for at sikre, at der er pædagoger nok, udløber ikke, når puljen gør, påpeger Lasse Bjerg Jørgensen:

”Jeg er glad for, at Folketinget med opkvalificeringspuljen har anerkendt sit ansvar for at øge kvaliteten og uddanne flere pædagoger. Det er der hårdt brug for. Det afgørende for mig er, at vi sikrer pædagoger nok til børnene, og det skal både Folketinget og kommunerne tage ansvar for, også efter at den nuværende pulje udløber,” siger han.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.