Kommuner har nøglen til flere pædagoger: 3.000 kan få merit

3.000 medhjælpere og pædagogiske assistenter lever ifølge ny undersøgelse op til kravene for at blive uddannet til meritpædagoger. Dermed står kommunerne med en oplagt mulighed for selv at uddanne flere pædagoger, mener BUPL.
mandlig pædagogstuderende
Ny undersøgelse viser, at 3.000 medhjælpere og pædagogiske assistenter opfylder kravene for at blive uddannet til meritpædagog.

Kommunerne behøver ikke at lede længe for at finde flere uddannede pædagoger til landets institutioner. 3.000 medarbejdere på daginstitutionsområdet opfylder nemlig kriterierne for at tage en merituddannelse som pædagog.

Det viser en ny undersøgelse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har foretaget for BUPL.

For at begynde på uddannelsen til meritpædagog skal man leve op til krav om både relevant erhvervserfaring og grunduddannelse. Undersøgelsen viser, at knap 1.900 pædagogiske assistenter samt godt 1.100 pædagogmedhjælpere, der i forvejen arbejder i daginstitutioner, har de nødvendige kvalifikationer. Samlet set er der altså 3.000 medarbejdere, der kunne starte på merituddannelsen til pædagog nu og her – og endnu flere, hvis man også kigger på andre områder end dagtilbud.

En helt oplagt mulighed

Manglen på pædagoger er allerede udtalt i danske institutioner og bliver kun værre i de kommende år, hvor børnetallet stiger og loven om minimumsnormeringer træder i kraft, samtidig med at ansøgertallet til pædagoguddannelsen falder.

Ifølge Elisa Rimpler, formand for BUPL, ligger kommunernes mulighed for at merituddanne eksisterende medarbejdere til pædagoger derfor lige for:

”Det er helt oplagt, at arbejdsgiverne i kommunerne tager fat i de rutinerede pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter, som allerede er i faget, og tilbyder dem en merituddannelse, så vi får løftet uddannelsesniveauet og øget pædagogandelen og dermed kvaliteten i vores daginstitutioner og fritidsinstitutioner,” lyder det fra hende.

Uddanner sig med løn

De pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter, der vælger at læse til meritpædagog, sparer et halvt års undervisning i forhold til den almindelige pædagoguddannelse.

Rent praktisk kan merituddannelsen lade sig gøre ved, at kommunerne opretter uddannelsespladser, så medarbejderne for eksempel får mulighed for at følge undervisning to dage om ugen, hvor de dækkes ind af vikarer. Resten af tiden kan de passe deres job i institutionen. Og de får fuld løn, mens de får undervisning.

”Det er en win-win-situation. Medarbejderne bliver dygtigere, og kommunerne får flere pædagoger, som de så desperat mangler,” mener Elisa Rimpler.

Sådan uddanner man sig til meritpædagog

Det kræver både relevant erhvervserfaring og uddannelse at starte uddannelsen som meritpædagog:

  • Erhvervserfaring: Her tæller beskæftigelse i en pædagogisk arbejdsfunktion. For at opfylde kriteriet om erhvervserfaring skal man have mindst to års relevant erhvervserfaring, hvis man er over 25 år, eller mindst fem års erfaring uanset alder.
  • Uddannelse: For at opfylde uddannelseskriteriet skal man enten have en gymnasial uddannelse eller bestemte gymnasiale enkeltfag på særlige niveauer, have en pædagogisk assistentuddannelse (PAU) eller pædagogisk grunduddannelse (PGU) eller have en SOSU-assistentuddannelse. For både PAU, PGU og SOSU-uddannelserne er der krav til niveauerne i bestemte fag.
  • Læs mere om uddannelsen til meritpædagog hos professionshøjskolerne eller i Børne- og Undervisningsministeriets Uddannelsesguide.

Institutioner opgiver at ansætte pædagoger

Der er masser af ledige pædagogstillinger, men institutionerne har store problemer med at ansætte kvalificerede pædagoger til stillingerne, viser nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Fra juni til november 2021 blev 3.500 stillinger som pædagog og 1.300 skolepædagogstillinger slået op forgæves. I stedet ansætter arbejdspladserne medhjælpere, som ikke har de samme kompetencer til at sikre børnenes udvikling og trivsel som uddannede pædagoger.

”I forvejen er det mange steder under halvdelen af de ansatte på stuerne i landets daginstitutioner, som er pædagoger. Vi kan ikke undgå, at det går ud over kvaliteten, når andelen af pædagoger bliver ved med at falde. Det er bekymrende tal, som kalder på handling her og nu,” siger BUPL-formand Elisa Rimpler.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.