Fra torsdag kan du stemme om overenskomsten: Se, hvad du stemmer om

Så er de sidste overenskomster kommet i hus, og forligsmanden har udarbejdet et mæglingsforslag. Nu skal du tage stilling. Uanset hvad du synes om overenskomsten, opfordrer BUPL’s formand Elisa Rimpler til, at du husker at stemme.
Billede af Elisa Rimpler foran KL
BUPL's formand Elisa Rimpler kunne glæde sig over opbakning vej ind til OK-forhandlingerne. Nu bliver resultatet sendt til afstemning blandt pædagoger og ledere.

Fra torsdag den 21. marts klokken 9 kan du stemme om den overenskomst, som BUPL har forhandlet sig frem til for pædagoger og ledere ansat på en kommunal overenskomst. Du får en mail om, hvordan du stemmer. Hvis du ikke får en mail, så bør du tjekke, om BUPL har de rigtige medlemsoplysninger om dig. Det kan du gøre her.

BUPL’s formand Elisa Rimpler opfordrer alle til at stemme, uanset om de har tænkt sig at stemme ja eller nej.

”Jo flere, der stemmer, jo tydeligere bliver det for arbejdsgivere og politikere, at pædagoger og ledere interesserer sig for deres løn og vilkår,” siger hun.

BUPL’s hovedbestyrelse har enstemmigt besluttet at anbefale et ja til overenskomsten:

’Samlet set vurderer hovedbestyrelsen, at der er tale om et godt resultat, som gør det mere attraktivt at blive og være pædagog. På den baggrund anbefaler vi medlemmerne af stemme ja til resultatet,’ lyder det fra hovedbestyrelsen. 

Det kan du læse mere om her.

Du kan stemme frem til søndag den 14. april kl.12. Mandag den 15. april skal forligsmanden have stemmeopgørelserne ind, og derefter offentliggøres resultatet.

Læs mere på siden 'Det stemmer vi om'

Det skal du tage stilling til

Den overenskomst, du skal tage stilling til, indeholder følgende hovedelementer:

En generel del, som alle pædagoger og ledere på kommunal overenskomst nyder godt af. Her er hovedtrækkene.

Varighed: 2 år.

Samlet økonomisk ramme: 8,8 procent.

Generelle lønstigninger i perioden: 6,51 procent inklusive den forventede udmøntning af reguleringsordningen.

Organisationsforhandlinger: 2 procent ud af de 8,8 procent. Alt efter hvilken kommunal overenskomst, du er lønnet efter, bliver de 2 procent udmøntet forskelligt.  

 

Husk også trepartsaftalen

I forbindelse med overenskomsterne er der også aftalt en udmøntning af trepartsmidlerne. Her kan pædagoger se frem til et lønløft på 1.800 kroner om måneden før skat for en fuldtidsansat pædagog inklusive pension og feriegodtgørelse om to år, når trepartsmidlerne er fuldt indfaset. Allerede fra i år stiger lønnen med 600 kroner om måneden før skat for en fuldtidsansat pædagog inklusive pension og feriegodtgørelse.

Pædagogfaglige ledere får også del i midlerne fra treparten, men det bliver udmøntet på en anden måde end for pædagoger. Se mere nedenfor i afsnittet om lederoverenskomsten.

 

Særligt for pædagogoverenskomsten

Sådan her bliver de 2 procent til organisationsforhandlinger udmøntet på pædagogoverenskomsten:

Pensionsforbedringer. Alle pædagoger stiger 0,58 procentpoint i pension til 15 procents pension.

2 procents lønforbedring til pædagoger med 15 års anciennitet. Lønstigningen gives som fritvalg, men bliver som udgangspunkt indbetalt på pensionen, som altså vil ende på 17 procent. Man kan også vælge at få de 2 procent udbetalt som løn. 

Lønløft på 4.500 kroner om året til pædagoger på daginstitutionsområdet, svarende til 375 kroner mere om måneden for en fuldtidsansat. Beløbet falder som en såkaldt særydelse.

Mellemledere og stedfortrædere bliver fremover indplaceret mindst på løntrin 35 i stedet for 30, og alle uanset indplacering får ekstra 330 kroner om måneden før skat.

400 kroner ekstra om måneden til studerende i praktik og 8 ugers graviditetsorlov med løn + de generelle lønstigninger på 6,51 procent.

NB. ovennævnte pensions- og lønforbedringer bliver først udmøntet pr. 1. april 2025.

 

Særligt for lederoverenskomsten

Organisationsforhandlingerne for lederne er udmøntet således:

Fra trepartsaftalen

Pensionsforhøjelse på 1,2 procentpoint fra 17,04 procent til 18,24 procent pr. 1. april 2024.

Ledere på lederoverenskomsten er ikke omfattet af lønløftet fra trepartsaftalen, men de får en pulje fra treparten på 40 millioner kroner, som gives som en forhøjelse af fritvalgstillægget. Forhøjelsen indgår i den eksisterende fritvalgsordning, hvor pensionsbidrag over 16,44 procent kan udbetales som løn.

Yderligere pensionsforbedring

Pr. 1. april 2025 stiger pensionen med yderligere 3,2 procentpoint fra 18,24 procent til 21,44 procent. Beløbet indgår i fritvalgsordningen, dog hæves grænsen for fritvalg til 17,04 procent. Dermed vil ledere have en fritvalgsordning på 4,4 procent.

Et engangstillæg

Alle ledere, der er ansat pr. 1. juni 2024, får et engangstillæg på 1.357,69 kroner med førstkommende løn efter 1. juni. Deltidsansatte får en forholdsmæssig andel af tillægget.

 

Særligt for overenskomst for PFF og særlige stillinger

Sådan bliver de 2 procent udmøntet:

For særlige stillinger:

Grundlønnen hæves et trin fra grundløn 28 + 2.400 kr./årligt til grundløn 29 + 2.400 kr./årligt

Pensionen forhøjes med 0,46 procentpoint, der lægges oveni den eksisterende fritvalgsordning, så pension i alt udgør 15,96 procent. Du kan vælge fritvalg af pension over 15,10 procent.

For det forebyggende og dagbehandlende område (PFF):

Grundlønnen hæves et trin fra grundløn 31 + 1.900 kr./årligt til grundløn 32  + 1.900 kr. /årligt.

Pensionen forhøjes med 0,49 procentpoint til i alt 15,59 procent. Der etableres som noget nyt for denne gruppe en fritvalgsordning for pension over 15 procent, det vil sige, 0,59 procent i fritvalgsordning.

Sammenkædet afstemning

Afstemningen om overenskomsten er denne gang anderledes, end den plejer at være. Som et led i trepartsaftalen, som giver pædagoger og pædagogfaglige ledere på kommunal overenskomst et ekstraordinært lønløft, er alle overenskomster på det kommunale og regionale område sammenkædet under forligsinstitutionen.

En sammenkædning betyder, at ja- og nej-stemmerne fra alle de fagforeninger, der skal stemme om mæglingsforslaget, herunder altså også BUPL, bliver lagt sammen. Er et flertal af samtlige afgivne stemmer et ’ja’, har du en overenskomst for de næste to år. 

En enkelt utilfreds fagforening kan ikke forkaste mæglingsforslaget og gå i strejke, som for eksempel sygeplejerskerne gjorde det i 2021. Enten strejker alle overenskomstansatte i regioner og kommuner, eller også strejker ingen. 

Skal det være et ’nej’, skal over halvdelen af de afgivne stemmer være nej-stemmer. Er stemmeprocenten lav, bliver det dog sværere at få et nej. Hvis mindre end 40 procent af de stemmeberettigede har stemt, skal 25 procent af de stemmeberettigede have stemt nej, for at en konflikt kan komme på tale.

 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.