Katastrofalt: Optaget på pædagoguddannelsen styrtdykker

Nye tal viser et fald i optaget på pædagoguddannelsen på 13 procent i forhold til sidste års optag. Faldet svarer til at miste over 600 studerende, og i en tid med pædagogmangel kalder BUPL udviklingen katastrofal: ’Vi har talt nok. Nu skal der handling til,’ siger formand Elisa Rimpler.
pædagogstuderende med rygsæk og bøger

Der er allerede i dag langt mellem de pædagoguddannede medarbejdere på grøn og gul stue, og nu viser årets sommeroptag på pædagoguddannelsen, at afstanden fremover kun bliver større.

4.155 nye studerende er netop blevet optaget på pædagoguddannelsen, men tallet svarer til et fald på 13 procent eller til at miste 626 studerende sammenlignet med sidste års optagelsestal.

”Det er et uhyggeligt fald, vi ser lige nu på uddannelsen, og i lyset af den pædagogmangel, vi allerede i dag oplever i vores institutioner, så er vi på katastrofekurs,” siger BUPL’s formand Elisa Rimpler.

I en tid, hvor institutionsledere allerede har svært ved at besætte pædagogstillinger, og hvor prognoser viser, at der frem mod 2030 vil blive brug for 14.000 flere pædagoger til cirka 55.000 flere 0-5-årige, er katastrofen ikke svær at få øje på, mener Elisa Rimpler. 

Hun oplever længe at have råbt højt om udviklingen og om behovet for at uddanne flere pædagoger.

”Der har været fald på fald i optaget, og vi har kaldt på en løsning i årevis. Men vi oplever, at politikerne sidder på hænderne. Det er dybt frustrerende,” siger Elisa Rimpler.

Minister er bekymret

Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen har dog udtrykt stor bekymring for årets store fald i optaget på flere store uddannelser på velfærdsområdet - herunder også pædagoguddannelsen.

”De her meget vigtige fag er rygraden i vores velfærdssamfund, og vi kommer i år til at have mange ledige studiepladser. Jeg vil indkalde de faglige organisationer og uddannelser til en alvorlig drøftelse af, hvad vi i fællesskab kan gøre for at vende udviklingen,” siger han i ministeriets pressemeddelelse om optagelsestallene.

Elisa Rimpler ser positivt på ordene og tager gerne imod den udstrakte hånd om at mødes. Men hun kræver også handling.

Den seneste evaluering har for eksempel peget på svagheder i uddannelsen som for lidt feedback, for få undervisningstimer og for lidt uddannelsesfokus i praktikken. BUPL har anslået, at det kræver et trecifret millionbeløb at foretage de nødvendige forbedringer.

”Vi ved, hvad der skal til, men regeringen har endnu ikke leveret de penge, det kræver at rette op. Vi er mange, som er utålmodige, og som synes, at nu har vi talt nok. Nu skal der handling til,” siger Elisa Rimpler.

Skru ned for stress og op for lønnen

Men der skal ikke bare handles i forhold til uddannelsen. Også de arbejdsforhold, som de studerende kommer ud til, skal forbedres, for at få flere unge til at vælge pædagoguddannelsen, pointerer Elisa Rimpler.

”Der skal skrues på alle de store skruer. Minimumsnormeringerne skal ud og virke, så der reelt opleves en forskel for børn, forældre og pædagoger. Arbejdsmiljøet er for hårdt og skal forbedres. Vi kan se i nationale undersøgelser, at pædagoger oplever en meget høj grad af stress og store følelsesmæssige krav. Og så skal det kunne betale sig at uddanne sig til pædagog,” siger Elisa Rimpler. 

Pædagoger tjener over et liv omkring tre millioner kroner mindre end andre faggrupper med samme uddannelsesniveau. Og livsindkomsten ligger ikke meget højere, end hvis pædagogen var forblevet ufaglært, viser en analyse fra AE-rådet.

En anden ny analyse fra tænketanken DEA peger også på, at unge i dag skæver meget til lønnen, når de skal vælge uddannelse.

"Pædagogers alt for lave løn skræmmer væk,” siger Elisa Rimpler. 

Pædagoger vil gøre en forskel

Kritiske røster blandt politikere har pointeret, at fagforeninger som lærernes, sygeplejerskernes og pædagogernes selv skræmmer de studerende væk ved at sætte spot på ringe løn- og arbejdsvilkår i fagene.

Men kritikken preller af på BUPL-formanden. 

”Det er at skyde budbringeren. Vi videregiver selvfølgelig de vilkår og den oplevelse, som vores medlemmer møder. Og jeg benytter enhver lejlighed til at sige, hvor fantastisk vores fag er. Det er også derfor, jeg kæmper så indædt for faget og for, at vi pædagoger har langt bedre vilkår at udøve vores profession i. Det skylder vi både pædagogerne og de børn og unge og familier, vi arbejder med,” siger Elisa Rimpler.

I det store samfundsmæssige perspektiv handler det for BUPL-formanden om, at politikerne ikke bare kan slippe afsted med at rose den velfærdsopgave, som pædagogerne hver dag kæmper for at løse. Politikerne skal også gøre deres del af arbejdet og sikre pædagogerne både de kompetencer og de arbejdsvilkår, som opgaven kræver.

”Tag for eksempel stigende mistrivsel blandt børn og unge. Hvis vi skal vende den dybt foruroligende udvikling i samfundet, så har vi brug for alt det, som pædagoger gør og kan med deres faglighed. Som profession brænder vi for at gøre en forskel, men det kræver, at vi er mange flere pædagoger. Både på uddannelsen og i vores institutioner. Og det er desværre det modsatte, vi ser ske nu. Det er vi nødt til at råbe op om, og det er politikerne nødt til at handle på,” siger Elisa Rimpler.

Vidste du..

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.