Nu siger ministerens egne eksperter det: Giv pædagoger mere i løn

Pædagogers løn- og arbejdsvilkår skal styrkes her og nu, hvis vi skal sikre kvaliteten i dagtilbud. Det anbefaler Rådet For Børns Læring, hvis formål er at vejlede børne- og undervisningsministeren. BUPL efterlyser politisk handling på anbefalingerne.
Ny pædagog i job

Hvis den voksende pædagogmangel skal bekæmpes, kommer man ikke uden om højere løn til pædagogerne. Sådan har det længe lydt fra BUPL.

Og pædagogernes opråb er berettiget, hvis man skal tro Rådet for Børns Læring, et uafhængigt ekspertråd, der er sat i søen for at rådgive børne- og undervisningsministeren.

I en ny rapport om sikring af kvaliteten i daginstitutionerne anbefaler rådet nemlig direkte, at pædagogernes løn- og arbejdsvilkår forbedres ”her og nu.”

Forbedringerne skal ifølge Rådet for Børns Læring styrke fastholdelsen af pædagoger i faget og få flere til at arbejde fuld tid.

Behov for højere løn: Udviklingen går den forkerte vej

Rapporten understreger, at en høj andel af pædagoger styrker kvaliteten i daginstitutionerne, men at det i øjeblikket går den forkerte vej: Mens børnetallet stiger, falder antallet af pædagogstuderende.

Derfor anbefaler rådet, at børne- og undervisningsminister Mathias Tesfaye (S) i samarbejde med uddannelses- og forskningsministeren og andre relevante parter udarbejder en samlet national handlingsplan for rekruttering af uddannet pædagogisk personale til daginstitutioner.

Ifølge rådet bør flere pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter uddannes til pædagoger, ligesom rådet anbefaler, at ministeren styrker pædagoguddannelsen og starter initiativer for at få flere til at søge ind på den (se boks).

BUPL glæder sig over anbefalinger: Men ministeren skal handle på dem

Elisa Rimpler, formand for BUPL, glæder sig over, at rådet klart og tydeligt anbefaler bedre løn og arbejdsvilkår for pædagogerne samt en national handlingsplan, som skal styrke rekrutteringen til faget.

”Jeg er glad for, at rådet tager fat i nældens rod og peger på det helt åbenlyse: Det skal gøres langt mere attraktivt at blive og være pædagog. Og selvfølgelig hænger det sammen med, at pædagoger skal have en løn, der modsvarer vores uddannelsesniveau, og at vi skal sikres bedre tid i hverdagen til at løfte vores vigtige opgave,” siger hun.

Rådet for Børns Læring blev nedsat under den forhenværende regering, da Pernille Rosenkrantz-Theil (S) var børne- og undervisningsminister. Elisa Rimpler oplever, at også den nye børne- og undervisningsminister Mathias Tesfaye er interesseret i at sikre flere pædagoger og øge fagligheden.

”Det er et godt udgangspunkt. Men der skal selvfølgelig handling bag de gode intentioner, og her står han foran en stor opgave, fordi pædagogmanglen er så akut,” siger hun.

Råd vil styrke faglige rammer: Bedre forberedelse og efteruddannelse

Rådet for Børns Læring har også en række anbefalinger om styrkelse af de faglige rammer for pædagogernes arbejde.

Blandt andet anbefaler rådet at styrke kompetenceudvikling og efteruddannelse samt at kommunalbestyrelser sammen med dagtilbudsledere og forvaltninger sikrer en organisering, der skaber tid, rammer og ressourcer, så de enkelte daginstitutioner systematisk kan udvikle en fælles praksis og refleksion.

”Rådet sætter generelt en tyk streg under, at arbejdet med børn kræver en høj faglighed og kan gøre en kæmpe forskel for børns udvikling og de vigtige børnefællesskaber,” siger Elisa Rimpler.

Bedre løn og vilkår skal skaffe flere pædagoger: Her er anbefalingerne til ministeren

Rådet for Børns Lærings formandskab anbefaler, at børne- og undervisningsministeren laver en samlet national handlingsplan for rekruttering af uddannet pædagogisk personale til daginstitutioner i samarbejde med uddannelses- og forskningsministeren og med inddragelse af relevante parter.

Handlingsplanen skal indeholde initiativer, der på lang sigt sikrer, at flere uddanner sig til pædagog. 

Desuden skal handlingsplanen blandt andet indeholde initiativer, der her og nu:

  • Styrker kompetenceudviklingen af det eksisterende pædagogiske personale og ledere ved både individuelle efteruddannelsesforløb og fælles kompetenceudviklingsforløb i de enkelte daginstitutioner.
  • Sikrer, at flere pædagogmedhjælpere uddanner sig til pædagogiske assistenter og pædagoger, og at flere pædagogiske assistenter uddanner sig til pædagoger for at øge fagligheden og kvaliteten i daginstitutioner. Rådet anbefaler, at opkvalificeringspuljen aftalt i regi af Aftalen om Minimumsnormeringer snarest muligt udmøntes.
  • Øger fokus på fastholdelse og fuldtidsbeskæftigelse gennem bedre løn og arbejdsvilkår.

Læs hele rapporten med anbefalingerne her.

Uafhængige eksperter rådgiver ministeren: Her er Rådet for Børns Læring

Rådet for Børns Læring er et uafhængigt råd, hvis opgaver og sammensætning er fastsat i Folkeskoleloven ved §57. Rådets opgave er at følge, vurdere og rådgive børne- og undervisningsministeren om det faglige niveau, den pædagogiske udvikling og elevernes udbytte af undervisningen i folkeskolen og ungdomsskolen og om det pædagogiske arbejde med at understøtte alle børns trivsel, udvikling og læring i dagtilbud. 

Rådet for Børns Lærings formandskab består af:

Formand:

  • Else Sommer (uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet)

Øvrige medlemmer:

  • Nanna Lohman (uddannet lærer og har derudover en pædagogisk diplomuddannelse i psykologi og en fleksibel master i offentlig ledelse)
  • Helle Bjerg (uddannet cand.mag. fra Roskilde Universitetscenter og har en ph.d. i Uddannelsesvidenskab fra DPU/Aarhus Universitet)
  • Mads Meier Jæger (cand.scient.soc. og professor i sociologi på Københavns Universitet)
  • Jens-Peter Thomsen (cand.scient.soc. og ph.d. fra Roskilde Universitet)
  • Marco Damgaard (uddannet lærer og har derudover en diplomuddannelse i ledelse)
  • Anette Lykke (uddannet pædagog fra Frøbel seminariet, og har derudover en diplomuddannelse i ledelse fra 2006 samt taget grundfagene på Master of public governance)

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.