I er afgørende medspillere: 'Betydningen af leg kan ikke overvurderes'

Hvordan oplever børn selv leg og deres muligheder for at deltage i legen? Det sætter en ny undersøgelse fra EVA fokus på, og den viser, at pædagoger spiller en central rolle i børnenes leg.
To piger klædt ud som feer
"Betydningen af leg kan ikke overvurderes," siger seniorkonsulent Laura Detlefsen om EVA's nye undersøgelse.

Leg spiller en afgørende rolle for børns trivsel og udvikling, og pædagoger er vigtige brikker i at få legen til at leve og vokse.

Det viser en ny undersøgelse af børns perspektiver på leg, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) står bag.

EVA har undersøgt, hvad der optager og udfordrer børn, når det gælder legen i daginstitutioner, og fremlægger nu resultaterne i rapporten 'Børneperspektiver på deltagelsesmuligheder i leg'.

Leg er grundlæggende måde at være i verden på

Betydningen af leg kan ikke overvurderes, lyder det fra Laura Detlefsen, seniorkonsulent ved EVA, som står bag undersøgelsen.

"Børnene viser os, at leg er en grundlæggende måde for dem at være i verden på,” siger hun.

Undersøgelsen viser også flere eksempler på, hvor det kan gå galt for legen:

”Vi ser en del lege, der bryder sammen, fordi samspillene lukker ned for deltagelsen. Fx ser vi tre børn, der leger fødselsdag, men ikke tager imod hinandens input til legens udvikling. Der opstår en stilstand i legen, og den bryder sammen, da to af børnene forlader legestedet og samtidig legen,” siger Laura Detlefsen.

Hent et hæfte med EVAs vigtigste pointer fra undersøgelsen

Pædagoger spiller afgørende rolle

EVAs undersøgelse viser også flere eksempler på, at det pædagogiske personale har en afgørende rolle i børnenes leg. Både som lege-boostere og som medlegere.

Laura Detlefsen vil ikke komme med direkte råd til pædagogisk personale på baggrund af undersøgelsen, men peger på, at det er værd at overveje, om nærhed i legen kan erstatte nogle af de andre pædagogiske aktiviteter i løbet af dagen:

”Det, vi ser, er, at pædagogisk personale har en afgørende rolle, når det kommer til at beskytte leg, der er i gang, booste leg, der er ved at gå i stå og understøtte, at der er deltagelsesmuligheder for alle børn. Det vil være løgn at sige, at det ikke kræver tid og prioritering af kræfter. For det gør det. Men det er en overvejelse værd, om de kræfter ikke er godt givet ud,” siger hun.

Læs hele rapporten 'Børneperspektiver på deltagelsesmuligheder i leg'

Tre former for leg

I EVA's rapport beskriver forfatterne tre overordnede legeformer. I praksis leger børnene dog ofte på tværs af legeformerne, eksempelvis fordi lege udvikler sig i en ny retning.

Fysiske bevægelseslege

En legeform, hvor børnenes kropslige bevægelse er i fokus. Det kan være balance- og koordinationslege som at gå på line, kaste med bold på en skydeskive, hoppe ned fra ribber, eller lege i baljer med vand. Til flere af de fysiske bevægelseslege knytter der sig bestemte strukturer, som er bestemt forud for legene, og som skal følges, for at man kan være med i legen.

Forestillingslege

Denne legeform dækker over forskellige lege, hvor børnene bruger deres fantasi til at forestille sig, at noget finder sted, eksempelvis butiksleg, zombieleg eller far, mor og børn. Disse forestillingslege gentages ofte igen og igen ud fra de samme indholdsmønstre med variationer for, hvad man kan gøre i legen, som kan være afhængige af, hvilke børn der er med i legene, og om de har leget legene før.

Konstruktionslege

I konstruktionslege bygger børn og sætter ting sammen, og ofte nedbryder de konstruktionerne igen bagefter. Børnenes konstruktionslege går i praksis ofte på tværs af de to andre legeformer, så de også indeholder elementer af forestillingsleg eller fysisk bevægelse. Legereglerne er afhængige af, hvilke børn der er med i legen, og om de har leget den før.

Kilde: 'Børneperspektiver på deltagelsesmuligheder i leg', EVA 2023

Sådan har EVA undersøgt børns leg

EVA's undersøgelse bygger på børneperspektiver fra i alt 44 børn i alderen tre til fem år fra fem forskellige børnehaver. Ud af de 44 børn er 13 børn fulgt særlig tæt. Børneperspektiverne er indsamlet gennem samtaler, tegninger, fotos og rundvisninger ud fra spørgsmål som: Hvor kan du godt lide at lege, med hvad og med hvem? Desuden har EVA observeret børnene.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.