Forsker om effekt af minimumsnormeringer: Mindre alenetid er godt nyt for børnenes udvikling

Pædagoger, som har minimumsnormeringer på deres arbejdsplads, har markant mindre risiko for at stå alene med store børnegrupper. Det er godt for børnenes udvikling, påpeger daginstitutionsforsker.
barn på pædagogs arm

I BUPL’s nye vilkårsundersøgelse fra september 2022 fortæller 61 procent af landets daginstitutionspædagoger, at de var alene med den samlede børnegruppe sidst, de var på arbejde.

Det er en forbedring sammenlignet med året før, hvor det gjaldt 68 procent af daginstitutionspædagogerne.

Og pædagoger, som ofte eller altid oplever at have minimumsnormeringer på deres stue, har langt mindre risiko for at stå alene med store børnegrupper, viser undersøgelsen.

Læs også: Minimumsnormeringer mindsker risiko for alenetid markant

Forsker: Godt nyt for børnenes udvikling.

Det, at minimumsnormeringer ser ud til at mindske alenetid markant er ikke bare godt nyt for pædagogerne. Det er også godt nyt for daginstitutionsbørnene og deres udvikling, lyder det fra Thomas Gitz-Johansen, ph.d. og lektor fra Roskilde Universitets Center for Daginstitutionsforskning.

”Vi ved, at børns sociale, emotionelle og kognitive udvikling ikke sker automatisk. Den sker som følge af den omsorg, de modtager. Og den omsorg har selvfølgelig bedre vilkår, hvis man er alene med tre børn end hvis man er alene med ni børn,” siger han.

Han påpeger, at daginstitutionsbørns oplevelser af ikke at få den nødvendige omsorg sætter sig i dem resten af livet.

”Hvis børn ofte oplever ikke at få hjælp eller omsorg, så lærer de kort fortalt, at man må klare sig selv, og det er ikke altid den bedste læring, når man er lille. Små børn skal have hjælp til at trives og udvikle sig. Så det er godt, hvis de situationer opstår sjældnere,” siger Thomas Gitz-Johansen, som blandt andet har forsket i normeringers betydning for omsorgen til vuggestuebørn.

Kvalificeret omsorg: Flere hænder er ikke nok

Thomas Gitz-Johansen understreger, at kvaliteten af omsorgen ikke kun handler om antallet af ansatte pr. barn:
”Der er brug for voksne, som er engagerede og kvalificerede, og hvis andelen af ikke-uddannet personale stiger i institutionerne, så øger det kravene til den institutionskultur, der skal sikre, at børnene får omsorg af den nødvendige kvalitet,” siger han.

Også BUPL-formand Elisa Rimpler opfordrer politikerne til at igangsætte tiltag, som skal skaffe flere pædagoger og mindske de store udsving i pædagogandel fra kommune til kommune.

Se eller gense Børn&Unges interview med daginstitutionsforsker Thomas Gitz-Johansen, hvor han beskriver vigtigheden af pædagogers følelsesmæssige omsorg for vuggestuebørn.  

 

Læs også BUPL's udspil til rekruttering af flere pædagoger

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.