pædagogers omsorg for børn

BUPL's udspil til rekruttering af pædagoger

Det skal blive mere attraktivt at blive og være pædagog. Læs BUPL's bud på, hvordan vi kan få flere pædagoger og give grundlag for et godt børneliv i dag- og fritidsinstitutioner.

BUPL har i september 2021 offentliggjort et ny rekrutteringsudspil med en række bud på, hvad der kan indgå i en national rekrutteringsplan for at få flere pædagoger.

BUPL foreslår blandt andet:

  • Giv en bedre løn til pædagoger. En løn, der tilsvarer pædagogers uddannelses- og ansvarsniveau.
  • Skab bedre vilkår for pædagoger, så ansatte på deltid vil gå op i tid. BUPL estimerer, at bedre vilkår kan udløse op mod 3000 ekstra årsværk.
  • Reformér pædagoguddannelsen, så de studerende får en stærk pædagogisk grundfaglighed og styrk de kreative-æstetiske fag. Det vil gøre pædagogerne bedre rustet til at arbejde i faget i mange år.
  • Investér i pædagoguddannelsen med et øget og varigt taxameter, så de studerende får en uddannelse af høj kvalitet med mere og bedre undervisning og feedback.
  • Afsæt national finansiering til uddannelsesstillinger til pædagogiske assistenter og medhjælpere, så de får bedre muligheder for at tage en meritpædagoguddannelse.
  • Opret en rekrutteringspulje, som kommuner kan søge som led i en øget pædagogandel.
  • Skab økonomiske incitamenter for, at ledige med relevante kvalifikationer tager en (merit)pædagoguddannelse.
  • Etablér seniorordninger som led i at fastholde erfarne pædagoger.
  • Væk gymnasieelevers interesse for pædagogfaget, fx ved at indføre pædagogik som valgfag og styrke brobygningsforløb og studievejledning i gymnasiet.

Læs hele BUPL's rekrutteringsudspil: Sådan får vi flere pædagoger

 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.