Diplom for pædagogfaglige ledere

De forskellige diplomuddannelser, som pædagogiske faglige ledere kan tage, giver lederfaglig udvikling. Læs om opbygning af uddannelserne, optagelseskrav og eksamen.

Der udbydes to lederuddannelser på diplomniveau

Uddannelsernes opbygning

Begge uddannelser har et omfang af 60 ECTS-point. 60 point svarer til et årsværk på et fuldtidsstudie. Uddannelserne gennemføres på bachelorniveau.

Uddannelserne består af moduler, som man kan tage enkeltvis eller stykke sammen til en fuld diplomuddannelse. Hvert enkelt fagmodul har et omfang af 5 til 10 ECTS, mens det afsluttende projekt vægter 15 ECTS.

Mange af uddannelserne har en fælles bekendtgørelse, som giver fleksible rammer for, at du kan sammensætte din uddannelse. Der er mulighed for at tage valgfag fra andre diplomuddannelser og kombinere fag fra forskellige fagområder. Kontakt uddannelsesstedet, og hør om mulighederne for at sammensætte fag og tilrettelægge dit eget forløb.

Læs mere på Uddannelsesguiden

Optagelseskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du opfylde følgende krav:

  • En uddannelse på niveau med en professionsbacheloruddannelse
  • En bacheloruddannelse
  • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
  • En videregående voksenuddannelse (VVU) taget som reguleret forløb
  • Du skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du eventuelt optages på dispensation.

Læs om Diplom i ledelse (DIL)

Læs om Den offentlige lederuddannelse (DOL)

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.