Skadelige stoffer hærger dagtilbud: Se, hvad I kan gøre ved CO2 og farlig kemi

Der er alt for høje koncentrationer af CO2, sundhedsskadelige kemikalier og farlige partikler i dagtilbud, konkluderer en ny undersøgelse fra Rådet for Grøn Omstilling. Se, hvad I selv kan gøre for at forbedre den alarmerende dårlige luft.
Pige holder sig for munden
Farlige partikler, for høje CO2-tal og skadelig kemi forværrer indeklimaet i daginstitutioner, slår Rådet for Grøn Omstilling fast i ny rapport.

Skadelige kemikalier fra skummøbler og importeret legetøj. Alt for høje CO2-målinger på grund af forældede eller manglende ventilationsanlæg. Farlige partikler fra bålsteder og madlavning.

Det er nogle af de resultater, Rådet for Grøn Omstilling kan fremlægge efter at have undersøgt udvalgte daginstitutioner i syv kommuner.

Se, hvad rådet har fundet, og få gode råd til, hvordan I kan bekæmpe farlig kemi, skadelige partikler og for højt CO2-indhold i denne oversigt.

 

Hvorfor er undersøgelsen vigtig for mig som pædagog?

Rådet for Grøn Omstilling har undersøgt indeklimaet i 30 daginstitutioner i 7 kommuner og har fundet ud af, at der er alt for mange skadelige stoffer blandt børnene i danske dagtilbud. Undersøgelsen viser samtidig, at der er en sammenhæng mellem indeklimaet og kvaliteten af institutionernes ventilationssystem. På den baggrund giver rådet en række konkrete anbefalinger, som kan hjælpe jer til at undgå de skadelige stoffer, som i værste tilfælde kan være hormonforstyrrende, kræftfremkaldende eller på andre måder sundhedsfarlige.

Se rådets anbefalinger

 

Hvad viser undersøgelsen?

I samtlige af de institutioner, Rådet for Grøn Omstilling har undersøgt, var der bekymrende koncentrationer af sundhedsskadelige kemikalier som fx ftalater og flammehæmmere. Det er stoffer, der er forbudt i legetøj og andre produkter til børn, men som stadig må bruges i andre ting.

Undersøgelsen viser også, at der er store problemer med CO2-indholdet i luften i de institutioner, der ikke har et ventilationsanlæg. Faktisk er indholdet målt til at være op mod tre gange så stort som i Arbejdstilsynets anbefalinger, og det kan have store konsekvenser for børns koncentrationsevne, trivsel, søvn med mere. I institutioner med et moderne ventilationsanlæg er CO2-indholdet fint, mens dagtilbud med ældre anlæg har problemer med luftkvaliteten, når der er mange børn samlet på stuerne.

Mange af de undersøgte dagtilbud har aktiviteter med bål, og undersøgelsen viser, at luften omkring bålstederne er meget forurenet. Den luft, børnene indånder omkring et bål, indeholder op mod 20 gange så mange partikler som luften ved landets mest forurenede veje i myldretiden.

På den baggrund anbefaler rådet, at I kun sjældent laver bål, og at I aldrig bruger bålhytte, da den fastholder og koncentrerer den skadelige luft omkring børnene.

 

Hvordan havner den skadelige kemi i institutionerne?

Ftalater er stoffer, der bruges til at gøre plastik blødt og bøjeligt. Selvom ftalater er forbudt i legetøj og andre produkter til børn, kan de blandt andet komme ind i daginstitutionerne via byggematerialer, vinylgulve, plastbetræk til skummøbler, plastfodbolde, ledninger og andre bløde forbrugerprodukter af plast. De kan også komme via importerede varer fra lande udenfor EU, hvor de stadig er lovlige.

Flammehæmmere anvendes typisk i elektronik og skum i møbler og lignende for at hæmme brandudvikling. De findes også i et bredt udvalg af forbrugerprodukter på grund af deres blødgørende effekt.

 

Hvad kan vi gøre for at få de skadelige stoffer væk?

Rådet for Grøn Omstilling opfordrer alle institutioner til at prioritere rengøring højt, eftersom de skadelige kemikalier bindes til støv. Det er samtidig en god idé at opbevare legetøj i kasser, der kan lukkes og stilles væk, samt sætte hjul på møblerne, så det bliver lettere at gøre rent bag dem.

Desuden kan I spørge ind til, om der er en indkøbspolitik i kommunen, som sikrer børn mod de farligste kemikalier.

Hvis der ikke er ventilationsanlæg i institutionen, eller hvis anlægget er forældet, er der brug for, at personalet er med til at opretholde et godt indeklima. Det sker blandt andet gennem udluftning – altså ved at åbne vinduer og døre i korte perioder i løbet af dagen. Gennemtræk er mest effektivt.

Læs flere gode råd til indeklima og udluftning i denne guide fra Børn&Unge

 

Hvor kan jeg få mere at vide?

Se undersøgelsen fra Rådet for Grøn Omstilling

Læs artiklen 'Skadelige stoffer hvirvler rundt i klassen: Sådan undgår I farlig kemi på jobbet'

Læs artiklen 'Vi kan reducere sygefraværet: Renere luft slår sygdomme ned'

Læs tema i Børn&Unge om indeklima, ventilation og smittebekæmpelse

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.