Skadelige stoffer hvirvler rundt i klassen: Sådan undgår I farlig kemi på jobbet

Hvor mange kemiske stoffer hænger i luften i klasseværelserne, og hvad kan I gøre for at få en renere luft uden farlig kemi? Ny viden giver dig svar på 5 spørgsmål om kemi i klassen.
Pige sidder med hovedet i bog ved bord
Kemiske stoffer hænger i luften i klasseværelserne, viser ny undersøgelse, og forskerne ved endnu ikke nok om effekten af de potentielt skadelige stoffer.

Der er noget i luften i landets klasseværelser: Rester fra elevernes hårprodukter og deodoranter, fra madpakker og overtøj og fra inventar, rengøring og vægmaling bliver hængende og kan måles i lang tid.

Det vil sige, at elever, lærere og pædagoger hver dag bliver påvirket af et stort antal kemiske stoffer, uden at forskerne endnu har det samlede billede af, hvordan disse stoffer påvirker børn og voksne – alene og i sammenhæng med andre stoffer.

Det står klart i en ny kortlægning af kemien i klasselokaler, som det nationale naturfagscenter Astra har gennemført i samarbejde med Aarhus Universitet.

”Alt tyder på, at vi har en udfordring med indeklimaet i de danske folkeskoler. CO2-niveauerne er høje, og nu har vi også fundet høje koncentrationer af kemiske stoffer i luften.”

Adjunkt Kasper Vita Kristensen, Institut for Bio-og Kemiteknologi, Aarhus Universitet.

Se, hvad forskerne har fundet frem til, og læs deres anbefalinger til at komme sundhedsfarlig kemi i klasserne til livs.

 

1. Hvad er problemet?

Over 450 forskellige flygtige organiske forbindelser i luften, de såkaldte VOC’er, blev fundet i kortlægningen. I stort set alle klasseværelser var koncentrationerne af kemiske stoffer på et tidspunkt over det anbefalede maksimale niveau. Og 15 procent af de stoffer, der blev fundet hyppigst, er potentielt sundhedsskadelige.

Luften er tungest af kemi om eftermiddagen, når elever og medarbejdere har været der længe. Og stofferne forsvinder ikke nødvendigvis, når skoledagen slutter. Uden udluftning bliver mange stoffer hængende i luften helt til næste morgen.

Det betyder, at mange danske skoleelever og deres lærere og pædagoger befinder sig i en konstant påvirkning af kemi.

”Vi ved endnu forsvindende lidt om den såkaldte cocktaileffekt, det at kemiske stoffer bliver blandet sammen. Vi ved heller ikke meget om, hvordan kemien påvirker trivsel og sundhed særligt blandt børn og unge, der befinder sig i lokalerne, og ofte meget længe ad gangen.”

Adjunkt Kasper Vita Kristensen, Institut for Bio-og Kemiteknologi, Aarhus Universitet.

 

2. Hvor kommer de kemiske stoffer fra?

De kemiske stoffer kommer især fra eleverne selv. Her bidrager sved, udånding, parfume, tøj og deodoranter til udledningen, og det samme gør håndsprit og madpakker.

Også selve lokalerne giver kemi til luften fra eksempelvis inventar, byggematerialer og maling. Trafikos udefra og rester af rengøringsmidler kan også spores i indeklimaet i klasselokalerne.

 

3. Hvad kan jeg gøre?

Undersøgelsen viser tydeligt, at ventilation hjælper. Klasser med mekanisk ventilation oplever betydeligt lavere niveauer af kemiske stoffer sammenlignet med klasser med manuel udluftning. Og de klasser, som både har mekanisk ventilation og samtidig lufter ud, har mindst problemer med kemi i luften.

Derfor lyder forskernes anbefalinger:

  • Luft ud
  • Kombinationen af mekanisk og naturlig ventilation i klassen forhindrer bedst høje koncentrationer af kemi
  • Udluftning umiddelbart efter fx madpakkespisning forventes at have størst effekt, men luft også ud om morgenen og kort efter, eleverne vender tilbage fra fysisk udfoldelse i pausen
  • Hvis det er muligt, bør lokalet stå tomt i pausen

 

4. Hvor kan jeg læse mere?

 

5. Hvordan har forskerne undersøgt problemet?

Undersøgelsen er gennemført i 76 forskellige klasser på skoler over hele Danmark. Det er første gang, at det så omfattende undersøges, hvor meget og hvilken kemi i luften børn og unge bliver udsat for i danske klasselokaler.

Målingerne blev udført som del af det nationale Masseeksperiment, hvor skoleelever som en del af undervisningen bidrager til at måle eksempelvis deres eget indeklima. Eleverne har både taget luftprøver på dage med og uden ekstra udluftning, og derfor kan forskerne også bruge resultaterne til at forstå, hvordan ventilation og udluftning påvirker indholdet af kemiske stoffer i klasselokalerne.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.