Ordblind pædagog: Jeg blev kaldt dum og doven

Den 32-årige pædagog Cecilie Lang kæmpede sig igennem misforståelser og mobning i skolen. Først som voksen blev det klarlagt, at hun er stærkt ordblind. Læs mere og se, hvordan ordblinde kan få støtte i pædagogjobbet.
Foto af Cecilie Lang
”Jeg har aldrig været udfordret af min ordblindhed som pædagog. Jeg laver dialogisk læsning med børnene på min stue, og når vi skal læse noget til et personalemøde, får jeg teksten i god tid,” siger pædagog Cecilie Lang.

Få teksten læst op ved at klikke i afspilleren nedenfor.

”Puh, det var hårdt at vokse op,” udbryder Cecilie Lang. 

I dag anser hun det hverken som et handicap eller en hæmsko, at hun er stærkt ordblind, men vejen dertil har været fuld af mobning, fornedrelse og manglende støtte.

Det begyndte tidligt. Lille Cecilie kunne ikke sidde stille i skolen. Hun forstyrrede og blev tit smidt uden for døren. Under højtlæsning læste hun forkert, og hele klassen grinede.

”Lærerne grinede med og tvang mig til at fortsætte. Da jeg blev ældre og skulle fremlægge, besvimede jeg foran klassen. Det var en stressreaktion, som jeg siden har gået til psykolog for. Jeg blev kaldt for dum og doven og også stædig og drama queen, for når jeg blev mobbet, udtrykte jeg min vrede ved at slås i skolegården,” fortæller 32-årige Cecilie Lang, som er pædagog i vuggestuen i Frederiksværk Børnehus.

Lærerne overså læsevanskeligheder

I 2. klasse fik hun ekstraundervisning i dansk og engelsk. Her lærte hun sig at genkalde ord. I dag skelner hun for eksempel mellem arrangement og engagement ved at huske det som henholdsvis ar og en enkrone. Men fordi hendes visuelle evne hjalp hende til at stave godt, overså lærerne hendes vanskeligheder med lydord og læsning. 

Efter 9. klasse søgte klassekammeraterne i Fredensborg mod Helsingør og Espergærde, så Cecilie Lang valgte at tage 10. klasse i Hillerød. Det var en omvæltning, for lærerne kunne godt se, at hun havde svært ved at læse.

”Jeg blev sat sammen med elever, som læste højt for mig, og til eksamen fik jeg ekstra tid, så jeg kunne nå at læse den tekst, jeg skulle analysere. Det hjalp på mine karakterer,” fortæller Cecilie Lang, som siden har fundet ud af, at hun læser 82 ord i minuttet, hvor en normal læser når 400.

Læs også: Pædagoger skjuler læseproblemer: Få hjælp, hvis du er ordblind

Lærer: Drop ud af HF

I den første uge på hf fik eleverne testet deres boglige niveau, hvorefter studievejlederen bad Cecilie Lang droppe ud.

”Jeg blev rasende over at blive mødt med så lidt empati. Dernæst blev jeg stædig. Jeg skulle nok vise dem,” husker Cecilie Lang, som stilede efter at blive socialrådgiver.

Hun kalder sin stædighed medfødt. Det samme er hendes evne til at huske stof, som interesserer hende, så i psykologi klarede hun sig ved at være aktiv i undervisningen. Men læreren havde svært ved at forlige sig en elev, som ikke læste lektier, og beskyldte blandt andet Cecilie Lang for at have lavet et plagiat i en større skriftlig opgave.

”Hun mente ikke, at jeg kunne skrive en så udførlig opgave. Jeg følte mig magtesløs, for hvad nyttede det, at jeg gjorde mig så umage, når jeg blev beskyldt for at snyde?”

Cecilie Lang fik 02 for opgaven. Læreren kunne ganske vist ikke bevise, at den var plagieret, men mente i stedet, at indholdet ikke var til en bedre karakter.

”Jeg endte med et snit på 3,9. For at forbedre det tog jeg enkeltfag på VUC, mens jeg var pædagogmedhjælper. Her fik jeg 12 i psykologi. I samme pensum som på hf.”

Læs også: Ordblind pædagog: Jeg kan ikke stave til institution

Smidt ud af studiegruppen

Studievejlederen på VUC vurderede, at Cecilie Lang var ordblind, så da hun begyndte at læse til socialrådgiver, bad Cecilie om at blive indstillet til en test. Først da hun efter nogen tid fik en socialrådgiver i kommunen til at tage fat i skolen, kom der skub i sagen, men da var det for sent. 

”Mine klassekammerater bad mig forlade vores studiegruppe, fordi de mente, jeg var doven. Jeg valgte at tage orlov, og imens testede en ordblindeskole mig til at være stærkt ordblind. Det kom som en lettelse. Men det var også frustrerende, at mine lærere i folkeskolen ikke var bedre oplyst om ordblindhed. I stedet fik jeg traumer med i bagagen.”

Klarede pædagogstudiet uden e-bøger

Cecilie Lang skiftede til pædagogstudiet, hvor ordblindetesten resulterede i en it-rygsæk, timer til at lære funktionerne at kende og adgang til elektroniske undervisningsbøger, som computeren kunne læse op.

”Jeg brugte ikke rigtigt e-bøger, for jeg klarede mig fint med at deltage aktivt i undervisningen. Jeg kunne selvfølgelig ikke helt undgå at læse, men jeg spurgte lærerne, hvilke sider der var vigtigst.”

Ordblindhed ikke problem som pædagog

Efter endt uddannelse fik Cecilie Lang job i Frederiksværk Børnehus. Hun skrev ikke i ansøgningen, at hun er ordblind, men fortalte det til samtalen.

”Jeg har aldrig været udfordret af min ordblindhed som pædagog. Jeg laver dialogisk læsning med børnene på min stue, og når vi skal læse noget til et personalemøde, får jeg teksten i god tid. Udviklingsprofiler skriver jeg derhjemme, så jeg kan få ro til at koncentrere mig. Jeg er god til at formulere mig på skrift, når bare tempoet er sat ned, men jeg får nu alligevel ressourcepædagogen eller min leder til at løbe teksterne igennem.”

Cecilie Lang er ikke i tvivl om, at hun er landet på rette hylde.

”Vi har en åben tilgang til, at børnene ikke er ens. Det gælder også os ansatte. Vi er ikke anderledes, fordi vi er voksne.”

Læs også: Pædagoger skjuler læseproblemer: Få hjælp, hvis du er ordblind  

Ordblind: Sådan får du støtte på jobbet og hjemme

Hvem kan få støtte?

Er du ordblind, og har du dokumentation for det, har du ret til at få stillet læse- og skrivestøttende hjælpemidler gratis til rådighed på jobbet og hjemme. Du har også ret til gratis ordblindeundervisning.
Er du i tvivl om, hvorvidt du er i ordblind, eller har du bare ikke dokumentation, kan du tage en ordblindetest.

Hvor kan man tage en ordblindetest?

Der findes en officiel national ordblindetest, som du blandt andet kan tage på VUC og hos AOF. Det er gratis at tage testen, og testresultatet er typisk dokumentation, hvis du skal have støtte. Samtidig giver den et billede af, hvilken støtte du kan have brug for, og hvilken undervisning der kan være relevant.

Har du allerede taget en ordblindetest, gælder den som udgangspunkt i 15 år, også hvis du skifter job eller uddannelse.

Hvordan får man støtte?

Er du i arbejde, er det jobcentret i din bopælskommune, som bevilger støtte. Jobcentret afgør også, hvilken dokumentation der er nødvendig.
Derfor er det en god idé at begynde med at kontakte jobcentret. Alternativt kan det sted, der tilbyder undervisning, hjælpe dig.

Undervisning er gratis

Er du ordblind, har du ret til gratis ordblindeundervisning, hvor du kan udvikle dine læse-,
stave- og skrivefærdigheder og lære at bruge kompenserende læse- og skriveteknologi.

Det foregår på hold med højst seks kursister. Undervisningen er individuelt tilrettelagt, så den tilgodeser både dine faglige behov, og hvad du selv ønsker at arbejde med.

Du kan blive undervist i dansk og engelsk, og undervisningen kan fokusere på at bruge it-hjælpemidler.
Med de små hold er der mulighed for at oprette temahold med forskelligt fokus. Du har mulighed for selv at påvirke det.

Hvad er læse- og skrivestøttende hjælpemidler?

Uanset hvor du bor, har du som ordblind krav på at få stillet læse- og skrivestøttende hjælpemidler til rådighed. Mange kommuner sørger også for, at du bliver instrueret i at bruge hjælpemidlerne. Det er
dog ikke et lovkrav.

Hjælpemidlerne har bl.a. disse funktioner:

● Ordforslag: Når du skriver, giver ordforslagsfunktionen forslag til stavemåder.

● Oplæsning: Du kan få oplæst tekst eller indstille programmet til at læse bogstavnavne, bogstavlyde, ord eller sætninger op, mens du skriver.

● Tale til tekst: Du kan indtale ord eller sætninger, som bliver til skrevet tekst.

● OCR-behandling: OCR står for 'optical character recognition'. Programmerne kan omdanne billedfiler til tekst,
som kan oplæses af andre programmer. De kan bruges, hvis du har tekst på papir.

Særligt bibliotet målrettet ordblinde

Som ordblind kan du blive medlem af Biblioteket Nota, hvor du finder flere end 50.000 bogtitler inden for
skønlitteratur, studiebøger, erhvervsbøger og tegneserier.

Du kan afspille, downloade eller bestille en bog som lydbog, e-bog eller punktbog.

Kilder: Ordblindhed.dk, Marie Wolter Bertelsen, Charlotte Eriksen Winding

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.