Lederens rolle er afgørende: Sådan sætter vi bedst fagligheden i spil

Der er store kommunale forskelle på pædagogernes muligheder for at bruge deres faglighed i hverdagen. ’Vores ledere spiller afgørende rolle,’ lyder det fra den kommune, hvor flest pædagoger kan udnytte deres faglighed.
Legeplads

Pædagogernes mulighed for at bruge deres faglighed optimalt er vidt forskellig fra kommune til kommune, viser BUPL’s seneste vilkårsundersøgelse.

Helt i top ligger Ikast-Brande Kommune. Her siger hele 97 procent af daginstitutionspædagogerne, at de i høj eller nogen grad kan bruge deres faglighed optimalt i hverdagen.

Det er væsentligt flere end landsgennemsnittet i undersøgelsen, hvor det gælder 73 procent af daginstitutionspædagogerne (se kommuneopdelt kort nederst).

Og lederne spiller en afgørende rolle i arbejdet med at sikre de bedste rammer for pædagogfagligheden, lyder det fra Merete Villsen, dagtilbudschef i Ikast-Brande Kommune.

Netop derfor har kommunen indført tiltag, som skal sikre, at lederne kan fokusere på den pædagogfaglige opgave. 

Tæt faglig sparring: Hver matrikel har en leder

Strukturelt adskiller Ikast-Brande sig fra mange andre kommuner ved, at kommunens daginstitutionspædagoger har en leder på hver eneste matrikel.

”Hvert hus har en teamleder, som er ansat på lederoverenskomsten, men som stadig har børnetid. Vi har valgt den model for at sikre, at alle pædagoger har en diplomuddannet leder i deres eget hus, som de kan sparre med om pædagogfaglige praksis,” siger Merete Villsen.

Netop den korte afstand til lederen og de gode muligheder for sparring ser Ivan Holck Jensen, formand for BUPL Midtvestjylland, som en væsentlig årsag til Ikast-Brandes pædagogers positive syn på de faglige rammer.

”Samtidig er ledelsesspændet i Ikast-Brande mindre end i flere af nabokommunerne, hvilket styrker ledernes mulighed for at udøve god pædagogfaglig ledelse af institutionen,” siger han og fremhæver desuden kommunens stærke fokus på efter- videreuddannelse for både pædagoger og ledere.

Læs også: Se din kommune: Her kan pædagoger bruge deres faglighed bedst

Succeskommune: Sådan understøtter vores ledere stærk faglighed

For at sætte fagligheden i front har Ikast-Brande Kommune sat rammer for de pædagogfaglige diskussioner i personalegruppen, fortæller Merete Villsen.

”Vi prioriterer den pædagogfaglige dialog meget højt, og vi har opsat rammer for at sikre, at fagligheden altid går forrest, så vurderinger og beslutninger om indsatser for børnene er forankret i pædagogfaglige betragtninger og ikke i personlige synsninger,” siger hun.

Desuden opfordrer kommunen lederne til tydeligt at kategorisere og opdele møder i personalegruppen, så der er møder til at diskutere planlægning og møder til at diskutere pædagogik.

”Det har vi blandt andet gjort for at undgå, at koordinering og planlægning æder af tiden til de vigtige diskussioner af pædagogfaglige indsatser,” siger hun.

Ud med tidsrøvere: Prioriterer at skabe tid til pædagogfaglig ledelse

En af de største udfordringer for landets pædagogfaglige ledere er den lange række af tidsrøvere – administrative, tekniske og vedligeholdsmæssige opgaver – som tager tid fra den pædagogfaglige ledelse.

Læs også: 2.000 ledere: Her er de tidsrøvere, vi helst vil slippe for

Det problem har de også oplevet i Ikast-Brande Kommune, fortæller Merete Villsen. Til gengæld har de også fundet en løsning, som skal hjælpe lederne:

”For at give lederne de bedst mulige rammer for at koncentrere sig om den pædagogfaglig ledelse har vi ansat to tekniske servicemedarbejdere og to HK’ere, som overtager nogle af de tidskrævende administrative og bygningsmæssige opgaver fra lederne,” fortæller hun.

Læs også: Opgaver uden pædagogisk formål stjæler vores tid fra børnene

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.