Frustrerede pædagoger: Opgaver uden pædagogisk formål stjæler vores tid fra børnene

To ud af tre pædagoger bruger væsentlig tid på opgaver uden pædagogisk formål, viser ny undersøgelse. Dybt bekymrende, men der er en god løsning, mener både dagtilbudschefer og BUPL.
Ejendomsserviceteknikker

Småreparationer, havearbejde, udskiftning af papirhåndklæder og opdateringer i AULA: Hver eneste dag bruger landets pædagoger tid på gøremål, der ikke har meget at gøre med kerneopgaven.

Faktisk bruger 65 procent af landets daginstitutionspædagoger uden lederansvar og 55 procent af skolefritidspædagogerne i høj eller nogen grad tid på opgaver, som i deres øjne ikke tjener noget pædagogisk formål.

Det viser en ny undersøgelse fra BUPL (se boks).

Og listen over opgaver, som stjæler tid fra kerneopgaven kan være særdeles lang:

”Oprydning og rengøring, afspritning og vask af legetøj. Lede efter tøj, sko, bamser uden navn. Opfyldning af bleer. Samle svampe, kattelort med mere på legepladsen. Vente på internetforbindelse,” skriver en pædagog eksempelvis i undersøgelsen.

Dagtilbudschefer: Dybt bekymrende

Merete Villsen, formand for Børne- og Kulturchefforeningens dagtilbudsnetværk, kalder BUPL-undersøgelsens resultat ’dybt bekymrende.’

”Det er problematisk, når så mange pædagoger bruger en væsentlig mængde tid på eksempelvis småreparationer eller at sætte varer på plads. Det er helt lavpraktiske opgaver, som bør ligge hos medhjælperne, så opgaverne ikke stjæler af pædagogernes tid med børnene,” siger hun.

Resultatet understreger behovet for dialog i de enkelte kommuner om, hvordan man bedst mindsker tidsforbruget på opgaver uden pædagogisk formål, påpeger hun.

”Nogle steder har flere institutioner i samarbejde ansat en teknisk servicemedarbejder ligesom i skolerne. Det kan ikke nødvendigvis lade sig gøre alle steder, men kommuner og institutioner bør dele ideer og løsninger med hinanden,” siger Merete Villsen, der til daglig er dagtilbudschef i Ikast-Brande Kommune.

BUPL: Kommuners ansvar at sikre mere tid

Det bør dog være kommunerne centralt, som tager ansvar for at mindske mængden af opgaver uden pædagogisk formål, påpeger Lasse Bjerg Jørgensen, medlem af BUPL’s forretningsudvalg.

”Det billede, vi ser, er en konsekvens af de mange års kommunale besparelser på eksempelvis rengøring og teknisk service. Kommunerne har et stort ansvar for at få udviklingen vendt, så pædagogerne får mest mulig tid til det, de er uddannet til: Arbejdet med børnene,” siger han.

Merete Villsen påpeger, at en del af de opgaver, pædagogerne nævner som tidsrøvere, ikke er mulige for kommunerne at fjerne. Det gælder eksempelvis øget kontrol i forbindelse med nye regler om brandtilsyn, bygningsreglementer og søgning af byggetilladelser.

”Frisættelsen af pædagogikken er vigtig, men en stor del af bureaukratiet ligger jo uden for den pædagogiske praksis. Dagtilbudsloven giver os meget vide rammer for at tilrettelægge det pædagogiske arbejde, men der er mange tidskrævende regler udenom, som Folketinget kunne kigge på,” siger hun.

Her er de største tidsrøvere: Rengøring, koncepter og AULA

Ifølge BUPL-undersøgelsen ’Pædagoger bruger tid på opgaver, som ikke tjener noget pædagogisk formål’ er det, der især tager tid fra pædagogernes direkte arbejde med børnene:

  • praktiske opgaver (fx have- og pedelarbejde samt rengøring)
  • administrative opgaver (fx opdateringer i AULA)
  • dokumentation (fx af pædagogiske indsatser og pædagogiske koncepter)

”Rengøring af borde, stole legetøj, vask af sengetøj, hagesmækker, opvask om eftermiddagen, opdatering af it-systemer, fejl og rettelser i AULA fx komme/gå, sovetider med mere,” skriver en pædagog blandt andet.

I alt 1372 pædagoger på daginstitutions- og skolefritidsområdet har deltaget i undersøgelsen.

Pædagogerne er blandt andet blevet spurgt: ’Bruger du og dine pædagogkolleger på din arbejdsplads tid på opgaver, som i dine øjne ikke tjener noget pædagogisk formål?’

Her svarer 65 procent af daginstitutionspædagogerne og 55 procent af skolefritidspædagogerne ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’. De andre svarmuligheder var ’i mindre grad,’ ’slet ikke’ og ’ved ikke.’

Kilde: ’Pædagoger bruger tid på opgaver, som ikke tjener noget pædagogisk formål,’ BUPL, 2022

Enige om løsning: Forberedelsestid til pædagoger

Både Lasse Bjerg Jørgensen og Merete Villsen mener, at der skal afsættes tid til dokumentationsopgaverne.

”Jeg tror, en stor del af pædagogernes frustration skyldes følelsen af, at dokumentationsopgaverne stjæler tid fra børnene. Det kan man modvirke ved at afsætte tid til dem i den daglige organisering af arbejdet. Eventuelt som tid til forberedelse i pædagogernes årsnorm, som flere kommuner allerede gør. For godt pædagogisk arbejde kræver noget forberedelse,” siger Merete Villsen.

BUPL’s vilkårsundersøgelse fra efteråret 2022 viser, at pædagoger, som har tilstrækkelig tid til forberedelse, har et langt bedre arbejdsmiljø end pædagoger, som ikke har.

Og Lasse Bjerg Jørgensen mener, forberedelsestid burde være en ret for alle daginstitutionspædagoger.

”Det burde være en del af vores overenskomst, så alle pædagoger uanset arbejdskommune kunne nyde godt af forberedelsestid," siger han.

Konsekvens: Pædagoger bliver langt mere kritiske overfor dokumentation

Undersøgelsen viser også, at pædagoger, som oplever at bruge væsentlig tid på arbejdsopgaver uden pædagogisk formål, er langt mere kritiske overfor mængden af dokumentation og administration end andre pædagoger. 

  • 85 procent af pædagoger, som bruger meget tid på opgaver uden pædagogisk formål, mener, at der er behov for at lette de administrative og dokumentationsmæssige opgaver i hverdagen.
  • Det gælder kun 58 procent af de pædagoger, der ikke bruger meget tid på arbejdsopgaver uden pædagogisk formål.

”Det er helt vildt, hvad der skal sendes ind til kommunen, for at man kan komme i betragtning til støttetimer. Jeg har været med til at skulle sende op til 70 sider afsted. Ansøgning, DPU, handleplan, referater fra de møder, der er afholdt om barnet. Det er så omfattende og tager så lang tid, op til 15-20 timer,” skriver en pædagog i undersøgelsen.
 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.