2.000 ledere: Her er de tidsrøvere, vi helst vil slippe for

Det er langt fra kun IT-opgaver, der unødvendigt stjæler de pædagogfaglige lederes tid, viser en ny undersøgelse. Se, hvilke administrative opgaver, flest ledere mener, at de ikke bør bruge tid på.
2.000 pædagogiske ledere fortæller om, hvilke administrative opgaver og tidsrøvere, de mener andre ville kunne udføre i stedet for dem

En stor del af pædagogfaglige lederes hverdag går med en række – ofte frustrerende – administrative opgaver, som tager tid fra den pædagogfaglige ledelse.

IT-relaterede opgaver er den største tidsrøver, men der en lang række andre opgaver, som også stjæler tid fra ledelsen af det pædagogiske arbejde (se boks nederst). Det viser BUPL’s nye vilkårsundersøgelse, hvor omkring 2.000 pædagogfaglige ledere har deltaget.

I vilkårsundersøgelsen bliver lederne bedt om at pege på, hvilke af deres tekniske, administrative og praktiske opgaver, som kunne uddelegeres til andre og derved give lederne mere tid til pædagogfaglig ledelse.

IT-bøvl, håndværkere og AULA-opdateringer

Næsten to ud af tre ledere - 65 procent - peger på IT-relaterede opgaver som største unødvendige tidsrøver.

”Kompleksiteten og kravene til indrapportering i mange forskellige IT-systemer tager rigtig meget tid.  Systemerne er udviklet med fokus på at kunne trække rapporter og ikke så meget som et praktisk redskab til at styre driften,” skriver en SFO-leder i undersøgelsen.

Næstflest ledere - 46 procent - peger på, at opgaver med udendørs vedligehold og koordinering med håndværkere kunne fjernes for at give dem mere tid til pædagogfaglig ledelse.

”Ofte er der praktiske opgaver såsom reparationer og vedligeholdelse af inventar og udendørs, som jeg skal tage mig af, da vi ikke har en pedel,” skriver en kommunal daginstitutionsleder.

Endelig peger 33 procent af lederne på vedligehold af oplysninger i AULA som en opgave, der med fordel kunne fjernes fra deres bord.

Lederes svar skal bruges til at skaffe mere tid

Tidligere har en undersøgelse blandt pædagogfaglige ledere i Aarhus Kommune også vist, hvilke tidsrøvere, der presser mest.

Med svarene fra de omkring 2.000 ledere i vilkårsundersøgelsen, har BUPL’s Lederforening nu nationale tal, der kan bruges som udgangspunkt for en dialog med arbejdsgiverne om, hvordan man kan frigøre mere tid til de pædagogfaglige lederes kerneopgave. 

Det vil eksempelvis ske på et møde med Kommunernes Landsforening (KL) i december. Desuden vil lederforeningens formand, Eva Munck Immertreu, sætte emnet på dagsordenen i Fagbevægelsens Hovedorganisations Lederforum.

”Jeg er sikker på, at vi ikke er den eneste faggruppe, hvor lederne bruger masser af tid på opgaver, som ikke har noget at gøre med den faglighed, vi er rundet af,” siger Eva Munck Immertreu, som desuden understreger, at ledernes psykiske arbejdsmiljø er et af lederforeningens satsningsområder.

Derfor vil den viden, som lederforeningen har fået fra Aarhus-undersøgelsen samt fra BUPL’s egen vilkårsundersøgelse, indgå i foreningens fremtidige arbejde for at styrke de pædagogfaglige lederes vilkår.

2.000 pædagogfaglige ledere: Disse opgaver behøver vi ikke at lave

I BUPL’s vilkårsundersøgelse fra september 2022 har omkring 2.000 pædagogfaglige ledere i daginstitutioner og på skole-fritidsområdet svaret på spørgsmålet:
’Hvis du skal have mere tid til pædagogfaglig ledelse, hvilke af følgende tekniske, administrative og praktiske opgaver vil da kunne løses af andre? (Sæt maks. 3 krydser)’.

Her kan du se, hvor flest har sat kryds: 

 • IT-relaterede opgaver (hjemmeside, programmer og lignende):
  65 procent
 • Koordinering og samarbejde med håndværkere, tekniske servicemedarbejdere/ledere:
  46 procent
 • Vedligehold af oplysninger i AULA:
  33 procent
 • Krav til indrapportering af oplysninger til forvaltning, KL eller dagtilbudslederen:
  30 procent
 • Opgaver i forbindelse med arbejdstidsregistrering:
  30 procent
 • Lettere praktiske opgaver (rengøring, vask, reparationer mv.):
  27 procent
 • Lokalt tilsyn med rengøring og dialog med udbyder, dagtilbudsleder og forvaltningen herom: 21 procent

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.