Langt flere ukrainske flygtninge i daginstitution: Stor ros til pædagogerne

Antallet af ukrainske flygtningebørn i daginstitutionerne er mangedoblet på få uger. Flere kommuner oplever øget pres på pladsanvisningen, men pædagogerne løfter opgaven flot, lyder det fra børnechefer.
lille barn på pædagogs arm

Mens antallet af nyankomne flygtninge fra Ukraine er stilnet af, ser kommunerne nu en stor stigning i antallet af ukrainske børn, som bliver indskrevet i daginstitution.

Ved udgangen af april var kun omkring hvert fjerde ukrainske flygtningebarn i daginstitutionsalderen indskrevet i daginstitution. Nu er det næsten hver anden, viser en rundspørge lavet af Børn&Unge blandt en række af de kommuner, som har modtaget flest ukrainske flygtninge (se boks nederst).

I samme periode er antallet af ukrainske flygtninge, som har fået opholdstilladelse efter særloven steget fra 11.000 til over 23.000 – heriblandt mere end 2.600 børn i 0-5-årsalderen.

Samlet set er antallet af ukrainske flygtningebørn i landets daginstitutioner mangedoblet på kun få uger.

Børnechefer: Her mærker vi øget pres

Den store stigning har blandt andet øget presset på pladsanvisningen i flere kommuner, fortæller Merete Villsen, formand for Børne- og Kulturchefforeningens dagtilbudsnetværk.

”De ukrainske flygtninge er begyndt at falde til her efter det, der i mange tilfælde har været en hård flugt. Og samtidig er flere kommuner gået i gang med de integrations- og jobrettede indsatser. Det mærker vi nu i form af en stor stigning i antallet af ukrainske flygtningebørn, som indskrives i dagtilbuddene,” siger hun.

Merete Villsen peger desuden på, at særlovens retningslinjer, som giver mulighed for at sætte ukrainske flygtningebørn på venteliste til en daginstitutionsplads fremfor at give ret til en plads med det samme, har gjort det lettere at løse opgaven for kommunerne.

”Det har været en hjælp blandt andet for nogle af de østjyske tilflytterkommuner, som i forvejen havde stort pres på anvisningen til pladser i deres daginstitutioner,” siger Merete Villsen, der til daglig er dagtilbudschef i Ikast-Brande Kommune, hvor 24 ukrainske flygtningebørn i øjeblikket går i daginstitution.

30 gange flere børn: Institutioner har gjort kæmpe indsats

Aarhus er en af de kommuner, som har oplevet øget pres på pladsanvisningen. Mens kun to ukrainske flygtningebørn i slutningen af april var indskrevet i en aarhusiansk daginstitution, gælder det i dag 61. Det er omkring halvdelen af det samlede antal ukrainske flygtningebørn i daginstitutionsalderen, som kommunen har fået visiteret.

”Vores dagtilbud har med kort varsel gjort en kæmpe indsats for at hjælpe ukrainske familier med en plads hurtigst muligt,” fortæller Ann Olivia Keblovszki, kontorchef for pladsanvisningen ved Aarhus Kommunes Børn Og Unge-afdeling.

Med hjælp fra daginstitutionerne har Aarhus Kommune kunnet anvise de ukrainske børn til pladser, som ikke var blevet besat.

”Dermed har indskrivningen af de ukrainske børn ikke aktuelt haft den helt store indflydelse på vores ventelister,” siger Ann Olivia Keblovszki.

Ros: Løser opgaven med ro og værdighed

Merete Villsen understreger, at der er store forskelle på, hvilke udfordringer, det stigende antal indskrevne flygtningebørn giver i de forskellige kommuner.

”Her i Ikast-Brande Kommune mærker vi eksempelvis ikke det store pres. Vi er en kommune med et stort landbrug, hvor over 400 ukrainere bor i forvejen og har deres børn i daginstitution, og vi har ledige institutionspladser og boliger. Til gengæld er eksempelvis Frederiksberg udfordret i forhold til at finde ledige boliger, selvom de indtil videre har den nødvendige daginstitutionskapacitet,” siger hun.

Merete Villsen har faste ugentlige møder med sine pædagogiske ledere, hvor forhold vedrørende de ukrainske flygtningebørn er et fast punkt på dagsordenen. Hun har endnu ikke hørt om udfordringer, daginstitutionslederne ikke selv mente, de kunne løse. 

”Pædagogerne går til det her med den tilgang, at børn er børn, og at det her skal vi nok klare. Og jeg hører det samme fra andre kommuner. Den her opgave bliver løst med ro og værdighed i institutioner og kommuner,” siger hun.

Børn&Unge har talt med flere af BUPL’s fællestillidsrepræsentanter, som peger på, at opgaven naturligt tager nogle ressourcer, men derudover ikke har hørt om store udfordringer i forbindelse med det stigende antal ukrainske flygtninge.

Læs også: Store lokale udsving: Så mange ukrainske børn er kommet i daginstitution

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.