Store lokale udsving: Så mange ukrainske børn er kommet i daginstitution

Andelen af ukrainske flygtningebørn, som er kommet i daginstitution, varierer kraftigt fra kommune til kommune. Flere kommuner begynder at tvivle på, om det massive indryk af flygtningebørn overhovedet kommer. ‘Vi er godt rustet, men opgaven tager tid,’ understreger pædagog, som modtager de ukrainske børn.
Barn leger med klodser
Samlet er omkring hvert fjerde ukrainske flygtningebarn i daginstitutionsalderen blevet indskrevet i daginstitution i de kommuner, Børn&Unge har adspurgt. Men der er store lokale forskelle.

Godt 40.000 ukrainere er flygtet til Danmark siden Ruslands invasion, og lidt over 11.000 har fået opholdstilladelse.

Men det store antal flygtninge ser indtil videre ikke ud til at lægge et stort pres på de daginstitutioner, som skal tage imod de yngste flygtningebørn:

Indtil nu er det nemlig kun omkring hvert fjerde ukrainske flygtningebarn i daginstitutionsalderen, som er blevet indskrevet i en kommunal daginstitution. Det viser en rundspørge foretaget af Børn&Unge blandt 10 af de kommuner, som har fået anvist flest ukrainske flygtninge (se boks).

Rundspørgen viser dog store forskelle fra kommune til kommune. Mens mere end halvdelen af børnene i Viborg og Roskilde allerede nu er kommet i daginstitution, har eksempelvis Vejle Kommune i øjeblikket ikke et eneste ukrainsk flygtningebarn i dagtilbud.

0 børn indskrevet: Det har været ’ulven kommer’

På trods af, at Vejle Kommune har fået anvist flere end 250 ukrainske flygtninge, og at 19 af dem er børn i daginstitutionsalderen, er ikke et eneste barn kommet i daginstitution endnu.

”Vi har forberedt os på, at der kunne komme en del børn. Men indtil videre har det været lidt ’ulven kommer’,” fortæller Rune Asmund Sørensen, dagtilbudschef i Vejle Kommune.

På baggrund af erfaringer fra modtagelsen af syriske flygtningebørn, har kommunen besluttet, at ukrainske flygtningebørn, som bliver indskrevet, skal i en af kommunens almene daginstitutioner:

”Så længe, antallet af indskrevne børn ser ud til at blive så lavt, holder vi fast i den strategi. Vi er kommet i tvivl om, hvorvidt det her store indryk af ukrainske flygtningebørn i daginstitutionerne rent faktisk kommer,” siger Rune Asmund Sørensen.

Har flest flygtningebørn: Vi holder på pædagogerne

Viborg er klart den af de adspurgte kommuner, hvor flest ukrainske børn i øjeblikket går i daginstitution. Kommunen har 20 indskrevne børn med opholdstilladelse, og det er væsentligt flere end både København og Aarhus, som ellers har modtaget langt flere ukrainske flygtninge.

Det ventede pres på kommunens daginstitutioner er dog udeblevet indtil videre, fortæller Trine Verner Jensen, dagtilbudschef i Viborg Kommune:

”Vi har ikke pludselig været nødt til at ansætte en masse ekstra folk. Vi har gavn af, at vi har ledig kapacitet i kommunen, og så har vi valgt at fastholde nogle pædagoger i nogle stillinger, som ellers skulle udløbe,” siger hun.

Godt rustet: Men det tager ressourcer

18 af Viborgs 43 daginstitutioner er blevet udvalgt til at tage imod ukrainske flygtningebørn. En af dem er Dalens Børnehuse.

Her arbejder pædagogerne i øjeblikket på at gøre fem nyankomne børn og deres mødre trygge, fortæller sprog- og inklusionspædagog Birgitte Olesen:

”Vi har en stor andel af tosprogede børn, og vi har personale med særlige pædagogfaglige kompetencer og erfaring med at modtage flygtningebørn. Så vi er godt rustet til opgaven. Men det kræver selvfølgelig ressourcer, når vi modtager nye børn i vores institution, da vi prioriterer tryghed og en god opstart. Og det kan det gøre i noget tid endnu, hvis flere af de ukrainske børn kommer i daginstitution,” siger hun.

Bruger app mod sprogbarrierer

For at overkomme sprogbarrierer i forældresamarbejdet, bruger pædagogerne blandt andet oversætnings-apps, fagter og billeder.

”Der er tolke, når vi har forældresamtaler, møder og så videre. Men der går jo ikke en tolk rundt med os hele dagen hver dag, og så finder vi andre løsninger,” siger Birgitte Olesen.

Viborgs dagtilbudschef, Trine Verner Jensen, forventer også, at opgaven med de ukrainske børn kan tage tid fremover:

”Vi forventer noget ekstra arbejde med sprogindsats og i forhold til, at nogle af børnene har ubehagelige oplevelser med sig. Men det oplever jeg, at daginstitutionerne er opmærksomme og godt forberedt på,” siger hun.

Kun få børn i kommuner med pædagogmangel

En af bekymringerne har været, at et stort antal flygtningebørn kunne presse de kommuner, som i øjeblikket oplever pædagogmangel.

I øjeblikket er det dog kun en mindre del af de ukrainske flygtningebørn i eksempelvis Aarhus og København – områder plaget af pædagogmangel – som er kommet i daginstitution.

Henning Bach Christensen, formand for Børne- og Kulturchefforeningen, har da heller ikke indtryk af, at de pågældende kommuner er yderligere presset i øjeblikket:

”Jeg har ikke hørt fra kommuner med pædagogmangel og mange ukrainske flygtninge, at de skulle være blevet ekstra presset. De udfordringer, jeg hører om, er helt forventelige, når mange børn, som taler et andet sprog, skal i dagtilbud på samme tid,” siger børnechef-formanden, der til daglig er direktør i Rudersdal Kommune.

Kommune advarer: Kan stadig få problemer

I Vejle Kommune mærker man dog også manglen på pædagoger. Og hvis antallet af ukrainske børn, som skal i daginstitution, stiger væsentligt, kan det stadig nå at give problemer, vurderer dagtilbudschef, Rune Asmund Sørensen:

”Lige nu ser det ud til, at vi får 15-20 ukrainske børn oven i de 5-6000 daginstitutionsbørn, vi har i forvejen. Det vælter ikke noget. Men hvis vi kommer op på 50 eller 100 ekstra børn, så vil det presse os både i forhold til pædagog-hænder og fysiske rammer,” siger han.

 

Kommuner: Så mange ukrainske børn er indskrevet i daginstitution

 • Børn&Unge har foretaget en rundspørge blandt 10 af de kommuner, som har fået anvist flest ukrainske flygtninge med opholdstilladelse.

  Børn&Unge har spurgt kommunerne om, hvor mange børn i daginstitutionsalderen, der er blevet visiteret til kommunen, og hvor mange af dem, som i øjeblikket er indskrevet i en af kommunens daginstitutioner.

  Tallene er øjebliksbilleder, som bygger på kommunernes egne optællinger foretaget i uge 17, altså sidste uge af april.

  København:
  Antal ukrainske flygtningebørn i daginstitutionsalder: 42
  Antal indskrevet i daginstitution: 14
  Andel indskrevet: 33 procent

  Aarhus:
  Antal ukrainske flygtningebørn i daginstitutionsalder: 41
  Antal indskrevet i daginstitution: 2
  Andel indskrevet: 5 procent

  Odense:
  Antal ukrainske flygtningebørn i daginstitutionsalder: 39
  Antal indskrevet i daginstitution: 3
  Andel indskrevet: 8 procent

  Viborg:
  Antal ukrainske flygtningebørn i daginstitutionsalder: 38
  Antal indskrevet i daginstitution: 20
  Andel indskrevet: 53 procent

  Aalborg:
  Antal ukrainske flygtningebørn i daginstitutionsalder: 32
  Antal indskrevet i daginstitution: 7
  Andel indskrevet: 22 procent

  Silkeborg:
  Antal ukrainske flygtningebørn i daginstitutionsalder: 27
  Antal indskrevet i daginstitution: 0 (Et enkelt barn indskrevet med start til august)
  Andel indskrevet: 0 procent (4 procent indskrevet med start til august)

  Roskilde
  Antal ukrainske flygtningebørn i daginstitutionsalder: 22
  Antal indskrevet i daginstitution: 12
  Andel indskrevet: 55 procent

  Vejle:
  Antal ukrainske flygtningebørn i daginstitutionsalder: 19
  Antal indskrevet i daginstitution: 0
  Andel indskrevet: 0 procent

  Herning:
  Antal ukrainske flygtningebørn i daginstitutionsalder: 14
  Antal indskrevet i daginstitution: 4
  Andel indskrevet: 29 procent

  Kolding
  Antal ukrainske flygtningebørn i daginstitutionsalder: 11
  Antal indskrevet i daginstitution: 5
  Andel indskrevet: 45 procent

  Samlet for de 10 kommuner:
  Antal ukrainske flygtningebørn i daginstitutionsalder: 285
  Antal indskrevet i daginstitution: 67
  Andel indskrevet: 24 procent

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.