Klar opfordring til ledere med elendigt psykisk arbejdsmiljø: I skal ikke stå alene 

Hver 10. pædagogfaglige leder giver deres psykiske arbejdsmiljø bundkarakter i ny undersøgelse. De ledere skal ikke stå alene med problemerne, understreger Lederforeningen i BUPL, som opfordrer lederne til at tage kontakt.
Pædagog

Hvis du som leder oplever, at du har et hårdt presset psykisk arbejdsmiljø, er du ikke alene. Hver 10. pædagogfaglige leder giver i BUPL’s seneste vilkårs undersøgelse deres psykiske arbejdsmiljø bundkarakter: 0-3 på en skala fra 0-10.

Nu opfordrer Lederforeningen i BUPL til, at ledere med et hårdt presset psykisk arbejdsmiljø søger hjælp og støtte hos BUPL.

”De ledere skal vide, at vi er der for dem, og at de ikke bør stå alene med deres udfordringer,” siger Eva Munck Immertreu, formand for Lederforeningen i BUPL.

Hun foreslår ledere med et dårligt arbejdsmiljø, at de kontakter lederkonsulenterne i deres lokale fagforening.

”Den lokale fagforening har stort kendskab og indgående kontakt til kommunerne. Samtidig ser vi ofte, at det psykiske arbejdsmiljø bliver presset af strukturelle problemer, så ved at kontakte BUPL lokalt, kan man både hjælpe sig selv og sine lederkolleger. Derudover kan man med fordel søge vejledning hos vores Karriererådgivning.” siger Eva Munck Immertreu.

Læs også: Halter for hver fjerde leder: Sådan kan I styrke vores psykiske arbejdsmiljø

Karriererådgiver: Vi har stor erfaring med presset arbejdsmiljø

I vilkårsundersøgesen siger ledere med dårligt psykisk arbejdsmiljø blandt andet:

”Der er for lidt tid til fagfaglig ledelse. Ansvarsområderne er for mange og svære at løse kreativt da vi er bundet økonomisk. Presset er stort og kompetente medarbejdere er svære at finde og holde på.” 

”Oplever en stor ensomhed i jobbet som leder. Står alene i hverdagen med alle mulige opgaver - små som store; driftsopgaver, forældresamarbejde, personaleledelse, konflikthåndtering mellem medarbejdere, administration med mere. Savner en tættere sparringspartner i huset.”

Og det er oplagt at søge sparring hos Karriererådgivningen, hvis man som leder har dårligt psykisk arbejdsmiljø mener Nadia Halkjær Jensen, certificeret coach og karriererådgiver i Lederforeningen.

”Omkring en tredjedel af de henvendelser, vi får, bunder i et presset arbejdsmiljø,” fortæller hun.

Ikke alene: Mange ledere har vanskelige vilkår

Når en leder henvender sig til Karriererådgivningen, tager Nadia Halkjær Jensen sig god tid til at lytte og spørge grundigt ind til de ofte komplekse problemstillinger, som lederen står med.

”Lederne kan ofte være fokuserede på, om det er dem selv, der fejler, og det fokus vil jeg gerne væk fra. For som udgangspunkt handler det i langt højere grad om vilkår og rammer, der kan være vanskelige at lykkedes i,” siger Nadia Halkjær Jensen, der indtil videre har haft omkring 800 samtaler med pædagogfaglige ledere, som har søgt karriererådgivning.

Derfor arbejder hun i samtalerne med konkrete metoder til at styrke lederne og finde deres kompetencer frem. Netop det aspekt kvitterer en lang række ledere, som har fået karriererådgivning, for med rosende ord (se boks).

Sparring kan give nye handlemuligheder

I samtalerne udforsker Nadia Halkjær Jensen og lederne i fællesskab, om der kan foretages ændringer, der kan øge trivslen.

”Det er svært, og det findes ingen quick fix, men måske kan man ændre noget i sin egen ledelsesform eller inddrage en overordnet leder, så man ikke står alene med vanskelige beslutninger eller prioriteringer,” siger hun.

Hvis lederen finder frem til, at der ikke er nogle handlemuligheder, kan samtalen gå over i egentlig karrierådgivning om jobskifte og muligheder. Men det er langt fra altid, at det går den vej.

”Karriererådgivning handler ikke bare om, hvordan man bedst finder et nyt job, som passer godt til ens kompetencer. Det er et refleksionsrum og en hjælp til en strategi for, om der er muligheder for at skabe en udvikling i det job, man er i nu,” siger Nadia Halkjær Jensen.

Læs mere om BUPL's karriererådgivning for pædagogfaglige ledere. 

Som ledermedlem kan du også få hjælp hos din lokale fagforening. Find den her. 

Ledere om Karriererådgivning: Konkret, givende og motiverende

Som et led i evalueringen af Lederforeningens Karriererådgivning har en række ledere, som har modtaget sparring, givet tilbagemeldinger om deres oplevelse af sparringen. Ved den seneste evaluering har ledere efter samtaler med Karriererådgivningen blandt andet sagt:

”Det er en meget tydelig rådgivning, hvor jeg har fået refleksion omkring min lederrolle og ledelsesrum, som jeg kan bruge til at ændre nogle ting, så jeg bedre kan se mig selv i mit job.”

”Rådgivningen har gjort mine tanker mere konkrete, så jeg har kunne handle på dem i forhold til dialoger med min skoleleder og få skabt en bane for, at jeg kan arbejde mere med det, der motiverer mig.” 

”Meget givende at få ord på mine ledelseskompetencer. Se hvor meget jeg kan, jeg har gået i en anden virkelighed  af utilstrækkelighed. Føler mig løftet og føler mig energifyldt.”

”Den måde, der spørges på, gør, at det bliver meget tydeligt, hvad jeg kan ledelsesmæssigt. Det var meget uklart inden. Det er rigtig brugbart.”
 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.