Guide: Sådan spiller I børnene gode med en fodbold

Den norske tidligere professionelle fodboldspiller Anders Jacobsen har skrevet en bog til alle, der vil træne eller bare spille fodbold med børn. Pædagoger har fordele, mener han, og giver her 8 gode råd om at gøre fodbold sjovt og udviklende for alle børn. Få også 5 fodboldlege fra DBU.
Læs, lyt og se film om stærkt samspil mellem pædagogik og fodbold
Med leg, tryghed og stærk pædagogik kan alle børn sejre i fodbold. Få konkrete tip til hvordan i artiklen og guiden nedenfor.

Da den norske tidligere professionelle fodboldspiller Anders Jacobsen blev træner i sine børns fodboldklub, var det ikke hans erfaringer fra fodboldverdenen, han fik mest brug for. Det var derimod hans kendskab til pædagogik, såsom Vygotskys teori om zonen for nærmeste udvikling, Bronfenbrenners udviklingsøkologiske model og Banduras social-kognitive læringsteori. 

"Jeg læste et års pædagogik i forbindelse med min uddannelse til gymnasielærer, og det var den viden, jeg fik brug for, da jeg som børnefodboldtræner stod over for en stor gruppe børn, som jeg skulle hjælpe til at trives og udvikle sig under træningen. Meget mere end mit kendskab til professionel fodbold og fodboldspillet," fortæller Anders Jacobsen, der sidste år udgav bogen 'Hjælp, jeg er blevet fodboldtræner', som nu også er udkommet på dansk.

Hjælp, jeg er blevet frivillig fodboldtræner, bogforside
Forfatter Anders Jacobsen var professionel fodboldspiller i Norge og England. Var træner i norske Skeid og Strømsgodset. Arbejder i dag som gymnasielærer. Fik ideen til bogen ’Hjælp, jeg er blevet fodboldtræner’, da han blev børnetræner i sine børns klub. Bogen er udgivet på dansk af Forlaget Turbine.

Pædagoger er godt hjulpet

Han savnede selv sådan en bog, da han blev træner, og den er skrevet til alle, der interesserer sig for børnefodbold, og som vil være frivillig træner i en klub. Men pædagoger kan også bruge bogens råd på SFO’ens eller børnehavens boldbane. 

"Som børnefodboldtræner er du allerede godt hjulpet, alene fordi du er pædagog," fastslår Anders Jacobsen, der generelt efterlyser mere pædagogik og også leg i børnefodbold. 

”Som børnefodboldtræner må du vide lidt om, hvordan du skaber tryghed, trivsel og udvikling for børn. At træningen foregår i et trygt miljø og er baseret på leg, venskaber og fodboldglæde, er det vigtigste," siger han.

Det vigtigste må være at bevare alle fodboldglade børns lyst til at spille fodbold.

Anders Jacobsen, forfatter og børnefodboldtræner

Efterlyser fokus på legen

Med bogen vil Anders Jacobsen også gerne påvirke til en mere legende tilgang til børnefodbold. I både Norge og Danmark ser han en tendens til at professionalisere børnefodbolden for tidligt, at selektere og lave meget omkostningstunge fodboldakademier for elitespillere, som også skaber en social slagside i fodbold.

"Alle skal have lige muligheder for at spille fodbold, så det er direkte kontraproduktivt. Børn skal heller ikke spille fodbold for at opnå et fremtidigt mål om at blive professionel eller sikre landsholdet en højere FIFA-ranking. Man bliver dygtig af at lege og være kreativ med bolden og øve sig i mange timer. Derfor må børnetræningen være så god, at den stimulerer børns lyst til at gå hjem og spille endnu mere fodbold," siger han.

Han har kritiseret eliteklubber, der meget tidligt scouter dygtige spillere og med ambitiøse forældres samtykke hiver dem ud af breddeklubberne og væk fra de vante rammer og holdkammerater.

"Især betyder venner og tilhør noget for børns udvikling. Kun ganske få bliver professionelle, så det vigtigste må være at bevare alle fodboldglade børns lyst til at spille fodbold,” siger Anders Jacobsen.


Alle børn kan få succes med en bold

 

8 gode råd: Sådan sejrer alle børn i fodbold

1

Skab lige deltagelsesmuligheder

Når pædagoger lader fodbold få plads i daginstitutioner og skoler, er de med til at skabe lige muligheder for, at alle børn kan komme på banen. Her er det ikke forældres sociale overskud eller økonomiske grundlag, der afgør, om børn kan gå til fodbold. Sørg for faciliteter og frirum til at spille fodbold. Støt op om, at fodbold i idrætstimen eller på boldbanen i frikvarteret ikke kun er for drenge.

2

Spil i små grupper på små baner

Hvis alle børn skal have lige chancer for at blive set for det, de er gode til, og få berøring med bolden, er det en fordel at spille i små niveauinddelte grupper og på små baner. Det giver både en god normering for pædagogen, der rammesætter legen, og en mulighed for at differentiere, sådan at børnene kan spille jævnbyrdigt sammen, og alle kan udvikle sig.

3

Byd velkommen på banen

Tag værtskab, og hils på hver spiller. Sig gerne en positiv ting om alle børn, der er kommet for at spille med, så de føler sig inkluderet på holdet. For at alle kan få god plads, bør I maksimalt være 10 børn i gruppen og færre, hvis det er børn under 6 år. Velkomsten giver den tryghed, der er grundlaget for barnets trivsel og læring.

4

Brug positiv forstærkning

Foruden at sige en positiv ting om barnet, for eksempel ’godt, du kom, du er sådan en god ven’ eller ’jeg er glad for at se dig’, så sig også en god ting om hver spillers fodboldevner, da I jo er samlet om fodbold: Det kan være: ’Du har sådan et godt højrebensspark. Jeg håber, at jeg ser det i dag’. At barnet mærker, du kan lide det og er opmærksom på dets evner, styrker jeres relation.

5

Arbejd med udviklingszoner

Start med at lave øvelser med bolden en mod en, så to mod to og så tre mod tre. Sværhedsgrad og kompleksitet i boldspillet bør øges langsomt, så alle kan følge med. Har barnet fået styr på sit højrebensspark, kan du udfordre det ved at sige: ’Jeg tror, du kan blive lige så god med dit venstre ben’. Men vær tålmodig. Alle pædagoger ved, at læring tager tid.

6

Sæt ord på det gode spil

Frem for at give instrukser, så leg med, eller observér blot børnenes leg med bolden. Når der sker noget positivt – uanset om det handler om spillestil eller fairplay – kan du spørge barnet, hvad vedkommende gjorde, så barnet selv sætter ord på sin gode handling. Eller få medspillerne til at sige det. Det styrker den enkeltes selvværd og holdets kammeratskab.

7

Giv børnene ansvar

Lad børnene hjælpe med at pumpe luft i boldene, sætte banen op og rydde op. Det lærer barnet at tage ansvar for sin egen træning. Når du har sat rammen for spillet eller en kamp, kan du under opsyn lade børnene dømme selv. Det øver børnene i konflikthåndtering og selvregulering at skulle styre adfærden på banen og mellem spillerne.

8

Ha' det sjovt

Lad børnene være kreative og lege, at de er en spiller, de har set på YouTube. Lad dem fejle og øve sig. Undgå øvelser, hvor man står i kø, og hold både børn og bolde i bevægelse. Undgå skældud. Og drop svært fodboldsprog, men vis øvelserne, som børnene så kan efterligne. Uanset hvor langt fodbolddrømme rækker, skal de være drevet af lyst til bare at spille bold.

Find inspiration til fodboldlege her

Dansk Boldspil-Union har lanceret en børnestrategi og et børnesyn, der sætter fokus på leg, nysgerrighed og gode børnemiljøer i dansk børnefodbold. Her et lille pluk fra DBU's hjemmeside, der er spækket med gode fodboldlege og tilbud til både skoler og daginstitutioner.

  1. På sit skolesite tilbyder DBU fodboldtemaer, du kan arbejde med i skolen, fodboldkurser til for eksempel pædagoger og længere læringsforløb.
  2. Hent DBU-quizzen ’Tip 13 rigtige’, hvor du kan teste jeres viden om fodboldregler.
  3. Hvis du savner streetcred fra meget fodboldglade børn, så lær udtryk som ’dybdeløb’ og ’genpres’ i DBU’s ordbog.
  4. Mangler du en fodboldleg med eller uden bold, kan du finde den i oversigten over mange forskellige lege.
  5. Find trivselsskabende træner- og legetips i særindsatsen ’Antibulli Fodbold’, som DBU har udarbejdet sammen med Mary Fonden.

Her kan du læse om DBU's stategi for dansk børnefodbold.

Læs mere om fodbold i fagbladet Børn&Unge nr 5/2024

Børn&Unge forside 5/2024

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.