Store udsving skævvrider indsatsmuligheder: Så mange børn er der pr. pædagog i din kommune 

Selvom normeringerne støt bliver forbedret, er der store kommunale forskelle på, hvor mange daginstitutionsbørn hver pædagog står med ansvar for. Det skævvrider rammerne for at sikre høj pædagogfaglig kvalitet, advarer BUPL.
børnehave spiser

Mens indfasningen af minimumsnormeringer skal sikre en ensartet normeringsbund, som kommunerne ikke kan gå under, er der store udsving i, hvor mange pædagoger, der er til daginstitutionsbørnene i hver kommune. Det viser en optælling fra BUPL på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Lolland Kommune topper listen med flest uddannede pædagoger i forhold til antallet af daginstitutionsbørn: Her er der 7,9 børnehavebørn og 4,0 vuggestuebørn for hver pædagog.

I den anden ende af listen er der i Dragør Kommune hele 17,3 børnehavebørn og 8,6 vuggestuebørn pr. pædagog (se Danmarkskort nederst).

Store udsving: Alarmerende i tid med stigende mistrivsel

I gennemsnit for hele landet er der 11,2 børnehavebørn og 5,6 vuggestuebørn pr. pædagog. Resten af det pædagogiske personale, som er med til at forbedre normeringerne rundt om i daginstitutionerne, har ikke en pædagoguddannelse.

De store lokale udsving giver vidt forskellige muligheder for at igangsætte og sparre om pædagogfaglige indsatser for eksempelvis børn med særlige behov, og BUPL-formand Elisa Rimpler kalder udviklingen alarmerende i en tid med stigende mistrivsel blandt børnene.

”Det siger sig selv, at høj faglighed er afgørende for den måde, vi møder børn, unge og forældre på. At høj faglighed er afgørende, når det kommer til at støtte børnene i deres udvikling og trivsel, understøtte de gode børnefællesskaber, arbejde med børn i udsatte positioner – og alle de andre ting, som pædagoger er eksperter i. Og det er en samfundsmæssig falliterklæring og en urimelig belastning, når uuddannede og løse vikarer skal stå alene med et så vigtigt ansvar rigtigt meget af tiden,” siger hun.

Læs også: Stigende mistrivsel blandt de yngste

Flere står alene: Presser arbejdsmiljø og faglighed

Ifølge BUPL’s vilkårsundersøgelse fra september 2022 er 35 procent af pædagogerne i Dragør Kommune ene pædagog på stuen, hvilket er væsentligt flere end på landsplan, hvor det gælder 23 procent. Lignende billeder tegner sig i de andre kommuner, hvor der er mange børn pr. pædagog.

”Pædagoger, som er alene på stuen, har ingen at sparre med og er alene om ansvaret for planlægning af pædagogiske aktiviteter, forældresamarbejde, sprogvurderinger, underretninger og meget mere. Det presser den enkelte pædagog på arbejdsmiljøet og gør det sværere at sætte fagligheden i spil,” siger Elisa Rimpler.

Læs også: Markante forskelle: Så meget bedre er hverdagen med minimumsnormeringer

Voksende pædagogmangel kan forværre tendens

Elisa Rimpler advarer om risiko for en selvforstærkende effekt, hvor de kommuner og institutioner, som allerede nu har langt mellem pædagogerne, kan få endnu sværere ved at rekruttere i takt med at pædagogmanglen stiger.

”Vi kan havne i en ond spiral, som bliver rigtig svær at bryde ud af, hvis ikke politikerne får taget de nødvendige skridt for at dæmme op for rekrutteringskrisen. Det handler både om at gøre pædagoguddannelsen mere attraktiv for flere og ikke mindst om at forbedre pædagogernes løn- og arbejdsvilkår, så flere har lyst til at blive i faget,” siger Elisa Rimpler.

Læs også: Frygter for kvaliteten: 4 ud af 10 daginstitutioner kan ikke finde en pædagog

Top-kommune sænker ambitionen: Kan miste rekrutterings-fordel 

Rekrutteringskrisen mærker flere kommuner i Storkøbenhavn allerede nu. Her stikker Brøndby Kommune, som i en årrække at har haft en målsætning om 80 procent pædagoger, positivt ud på BUPL’s nye oversigt: Vestegnskommunen har i øjeblikket henholdsvis 8,9 børnehavebørn og 4,4 vuggestuebørn pr. pædagog – væsentligt bedre end nabokommunerne.

”Vi ser, at især de institutioner i kommunen, som har højest pædagogandel, stadig har forholdsvist let ved at rekruttere pædagoger, selvom der er stor pædagogmangel i Storkøbenhavn,” fortæller Rikke Kristensen, fællestillidsrepræsentant for pædagogerne i Brøndby Kommune.

Netop på den baggrund er hun bekymret over, at kommunen for nylig har vedtaget at sænke deres målsætning for pædagogandel til 72 procent.

”Det kan betyde, at vi mister noget af den fordel, vi har haft i forhold til rekruttering i et område med stor pædagogmangel,” siger hun.

Læs også BUPL' s Udspil til rekruttering af pædagoger

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.