pædagogers omsorg for børn

Veje til flere pædagoger: Udspil til rekruttering af pædagoger

Det skal blive mere attraktivt at blive og være pædagog. Læs BUPL's udspil fra oktober 2022 med bud på, hvordan vi kan få flere pædagoger og give grundlag for et godt børneliv i daginstitutioner, fritidsinstitutioner og skoler.

De næste 10 år kommer der 55.000 flere små børn i Danmark. BUPL's udspil 'Veje til flere pædagoger' giver konkrete bud på, hvordan vi kan rekruttere og fastholde flere pædagoger.

BUPL foreslår blandt andet:

  • Giv en løn til pædagoger, der matcher pædagogers uddannelsesniveau og gør det attraktivt at blive pædagog.
  • Skab bedre normeringer og vilkår, så pædagoger på deltid ønsker at gå op i tid. 
  • Fasthold pædagoger gennem faglig udvikling, bl.a. tid til forberedelse og fordybelse og systematisk efter- og videreuddannelse.
  • Styrk pædagoguddannelsen økonomisk. så kvaliteten løftes, og de studerende får flere timer, bedre undervisning og mere feedback. 
  • Sats på systematisk merituddannelse af  pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter, der allerede opfylder krav til merituddannelse. 
  • Skab økonomiske incitamenter for, at ledige med relevante kvalifikationer tager en (merit)pædagoguddannelse.
  • Etablér seniorordninger og attraktive vilkår for erfarne pædagoger, så de bliver på arbejdsmarkedet.
  • Væk gymnasieelevers interesse for pædagogfaget.

Læs hele BUPL's udspil til at rekruttere og fastholde flere pædagoger

 

Fandt du, hvad du søgte?

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.