Stigende mistrivsel blandt de yngste: Så slemt er det i din kommune

Hver anden daginstitutionspædagog oplever et stigende antal børn, som ikke trives. Udviklingen skader både børnelivet og pædagogernes arbejdsmiljø, viser ny undersøgelse.
hver anden daginstitutionspædagog oplever, at et stigende antal børn ikke trives

Både pædagoger og forskere har gennem længere tid advaret om stigende mistrivsel blandt skolebørn. Men er langt fra kun skolebørnene, som i stigende grad ikke trives: I BUPL’s vilkårsundersøgelse fra september 2022 vurderer 51 procent af landets daginstitutionspædagoger, at et stigende antal børn i deres institution ikke trives. 

”Vi ser helt klart flere børn, som ikke trives – både på grund af sproglige vanskeligheder, sociale-, adfærds- og følelsesmæssige vanskeligheder” skriver en pædagog i undersøgelsen.

”Vi oplever flere, som har behov for særlig indsats i hverdagen, er mere voksensøgende og har svært ved generelle sociale spilleregler i relation til andre både børn i forskellige aldre og til de voksne,” fortæller en anden.

Pædagoger: Indsatser mod mistrivsel kræver ressourcer, vi ikke har

Et flertal af pædagogerne fortæller i undersøgelsen, at de mangler tid og ressourcer til at tage hånd om det stigende antal børn i mistrivsel. Eksempelvis oplever 68 procent  at der ikke er ressourcer nok til at understøtte børn med behov for en særlig specialpædagogiske indsats.

”Der er ikke tid til at give de børn, der har brug for det, den ekstra omsorg eller det ekstra pædagogiske arbejde, som de kræver, og dagligdagens travlhed går ud over børnene. Størstedelen af arbejdet handler mere om pasning,” skriver en af pædagogerne.

91 procent oplever desuden, at indsatser for børn med særlige behov tager så mange ressourcer, at det går ud over arbejdet med de øvrige børn.

Nye tal: Stigende mistrivsel presser arbejdsmiljøet

Der er stor forskel fra kommune til kommune på, hvor stor en del af daginstitutionspædagogerne, som oplever stigende mistrivsel blandt børnene (se kort nederst).

Undersøgelsen viser samtidig, at manglen på ressourcer til at gøre noget ved mistrivslen går ud over pædagogernes arbejdsmiljø.

77 procent af pædagogerne i institutioner, som har tilstrækkeligt med ressourcer til særlige specialpædagogiske indsatser, har et ’godt’ eller ’meget godt’ arbejdsmiljø.

Det gælder kun 49 procent af pædagogerne i institutioner, som ikke har ressourcer nok.

”Vi kan ikke søge ekstra ressourcer til børn med udadreagerende adfærd, og det skaber et rigtigt dårligt arbejdsmiljø både for børnene og for personalet, som står i en magtesløs situation,” fortæller en pædagog, der beskriver sit eget arbejdsmiljø som dårligt og vurderer, at institutionen aldrig lever op til minimumsnormeringer.

BUPL om ’skræmmende' tal: Rammerne skal være bedre

Elisa Rimpler, formand for BUPL, kalder vilkårsundersøgelsens resultater ’skræmmende’ og påpeger, at vilkårsundersøgelsen tydeligt viser, at pædagogerne ved, hvad der skal til for at styrke trivslen, men at rammerne for indsatserne er for ringe.

”Vi har børn mellem vores hænder, som ikke får den indsats, de har brug for, fordi der mangler ressourcer. Vi ved fra forskning, at det giver en afmægtighed og øger risikoen for stress og udbrændthed blandt pædagogerne,” siger hun.

Hvis udviklingen for alvor skal vendes, kræver det både bedre normeringer og en højere pædagogandel, påpeger Elisa Rimpler: 

”Det er en rigtig farlig kombination, at pædagoger i institutioner med øget mistrivsel, har dårligere rammer for indsatserne og dårligere arbejdsmiljø. Institutioner med mange børn med udfordringer bør netop have flere ressourcer, stærk faglighed og et godt arbejdsmiljø, så pædagogerne kan bruge deres faglighed optimalt og skabe rum, hvor børn med udfordringer kan trives. Det er noget, politikere både lokalt og nationalt bør have øje for,” siger hun. 

Især kommunale institutioner mærker stigende mistrivsel

En række pædagoger i selvejende og private institutioner skriver, at de i stigende grad opsøges af forældre til børn med særlige behov:

”Vi er en lille institution, som modtager mange børn med særlige behov. Både inklusionsbørn og børn med sproglige udfordringer. Forældre foretrækker mindre institutioner, når deres børn har særlige udfordringer, men ressourcerne følger desværre ikke med, og det skaber mistrivsel i hele børnegruppen,” fortæller pædagog fra selvejende daginstitution.

Ser man på tallene, mærker de private og selvejende institutioner dog ikke den stigende mistrivsel i samme grad som de kommunale daginstitutioner: 

Mens 53 procent af de kommunalt ansatte pædagoger oplever flere børn, som ikke trives, gælder det kun 46 procent af pædagogerne i selvejende institutioner og 38 procent af pædagogerne i private daginstitutioner.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.