Nye normeringstal viser fremgang: Men kommunale spareplaner truer udviklingen

Normeringerne i landets daginstitutioner er blevet bedre, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Den gode udvikling trues dog af udsigten til store besparelser i mere end halvdelen af landets kommuner, advarer både forældre og BUPL.
Børn leger

Folketingets milliardinvestering i at styrke normeringerne i landets daginstitutioner begynder at have effekt, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Tallene viser, at der i 2021 var 2,9 vuggestuebørn pr. ansat og 5,7 børnehavebørn pr. ansat i landets kommunale og selvejende daginstitutioner.

Det er en fremgang sammenlignet med tidligere år, og forbedringen skyldes blandt andet, at antallet af fuldtidsansatte i institutionerne er steget med 1.800 på et år.

”Det er virkelig godt, at vi nu endelig kan se, at puljepengene til minimumsnormeringer begynder at virke. Det er en lang sej kamp fra forældre, pædagoger og politikere, der nu omsider begynder at bære frugt,” siger Elisa Rimpler, formand for BUPL, om de nye tal.

Truer normerings-fremgang: Flertal af kommuner vil spare på børn 

Elisa Rimpler understreger dog, at der for mange pædagoger og børn stadig er lang vej til mærkbare forbedringer.

”Pædagoger oplever dagligt at stå alene med store børnegrupper og langt størstedelen er sjældent eller aldrig én voksen til tre børn i vuggestue og én til seks i børnehaven,” siger hun.

Samtidig trues udsigterne til yderligere normeringsfremgang af, at mere end halvdelen af landets kommuner planlægger at spare på daginstitutions- og fritidsområdet i næste års budgetter.

”De mange besparelser på børneområdet i kommunernes budgetter for 2023 kan gøre det svært for dem at leve op til loven i 2024. Lige nu er der grund til at frygte, at det bliver to skridt frem og et tilbage. Det er vigtigt, at kommunerne ikke skruer ned for ambitionerne nu, selvom økonomien er presset,” advarer Elisa Rimpler.

Danmarks Statistik: Nye tal viser ikke minimumsnormeringer

I forbindelse med offentliggørelsen af de nye tal, understreger Danmarks Statistik, at tallene ikke kan anvendes til at sige, i hvilket omfang kommunerne lever op til aftalen om minimumsnormeringer fra 2020.

Det skyldes, at Danmarks Statistik tæller de pædagogiske ledere med i normeringerne 100 procent af deres arbejdstid, undlader at fraregne sociale normeringer og ikke tager højde for antallet af børnehavebørn under tre år. 

Kommuner, som på baggrund af de nye tal, påstår, at de har minimumsnormeringer, gør altså regning uden vært.
 

Forældre glæder sig: Snart er det forbudt at spare på normeringer

I lyset af de årelange kommunale besparelser understreger Danmarks Statistiks nye tal nødvendigheden af loven om minimumsnormeringer, påpeger BUPL-formand Elisa Rimpler.

”Der er ingen tvivl om, at vi ville se yderligere forringelser i normeringerne i de kommunale budgetter, hvis vi ikke havde fået loven,” siger hun.

Også Signe Nielsen, formand for Forældrenes Landsorganisation (FOLA) ser frem mod, at loven om minimumsnormeringerne sætter en stopper for besparelserne:

”Der spares stadigvæk ret uhæmmet på vores børn. Lov om minimumsnormeringer er ikke trådt i kraft endnu, så det virker lidt som om, de lige vrider området en sidste gang, før fælden klapper. Det er faktisk ubegribeligt. Om lidt er det ikke lovligt mere, det glæder jeg mig virkelig til,” siger hun i en pressemeddelelse.

BUPL om faldende pædagogandel: Kvalitet kræver faglighed

Danmarks Statistik viser samtidig, at kun 400 af de ekstra ansatte i landets daginstitutioner er pædagoger. De resterende er ufaglærte eller pædagogiske assistenter.

Samtidig fortæller næsten  hver fjerde pædagog i BUPL’s nye vilkårsundersøgelse, at de arbejder på en stue, hvor de er den eneste pædagog.

”Det har store konsekvenser for den faglige kvalitet – og dermed kvaliteten i børnenes hverdag. Derfor er det afgørende vigtigt, at vi får en national handleplan for rekruttering, så vi kan få vendt udviklingen,” siger BUPL-formand Elisa Rimpler. 

Læs BUPL's udspil til rekruttering af flere pædagoger.


 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.