At udvikle normkritisk evalueringskultur i dagtilbud

Rapporten præsenterer en tematisk analyse af, hvad normkritisk evalueringskultur i dagtilbud bliver til, når den møder den pædagogiske virkelighed. I rapporten finder du også forskernes overvejelser over at tilrettelægge og gennemføre et forsknings- og udviklingssamarbejde med pædagoger og institutionsledere, som har deltaget i projektet som medforskere. Rapporten retter sig til bl.a. dagtilbudsledere, pædagogiske udviklingskonsulenter, pædagoger og studerende med interesse for normkritik, evalueringskultur og forskning og udvikling med praksis.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.