Ny viden: Derfor bør I tale åbent om stress og angst

Pædagogjobbets høje følelsesmæssige krav giver risiko for stress, depression og angst. Nu viser ny forskning, at indsatser for at mindske skam og stigmatisering på jobbet er vigtige for at komme psykisk mistrivsel til livs.
Evalueringssamtale under prøvetid

Pædagoger har et af Danmarks følelsesmæssigt hårdeste job, og hvert år koster stress, depression og angst flere hundrede pædagoger jobbet, viser tal fra BUPL. 

Og der er risiko for, at pædagoger i psykisk mistrivsel først alt for sent får hjælp. Frygt for stigmatisering og manglende viden om psykisk mistrivsel øger nemlig risikoen for, at ansatte, som oplever psykiske helbredsproblemer, ikke får den nødvendige støtte i tide. 

Det problem kan der dog gøres noget ved, viser et nyt forskningsstudie fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (se boks nederst).

Indsatser for at nedbryde fordomme og barrierer i forhold til mentale helbredsproblemer på arbejdspladsen har nemlig god effekt.

Pædagoger er ikke alene med dårlig samvittighed

Ofte fortæller pædagoger, som sygemeldes eller mister jobbet på grund af stress, depression eller angst, om dårlig samvittighed og følelse af skyld og skam.

Og det er de ikke alene med, lyder det fra Birgit Aust, seniorforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), som er blandt forfatterne til det nye studie:

”Forskning fra en række lande viser, at skyld, skam og frygt for stigmatisering er udbredt, og at det kan medføre, at folk går længere tid med tunge, psykiske helbredsproblemer, før de søger professionel hjælp,” siger hun.

Læs også: Følelsesmæssig kødhakker koster hundredvis af pædagoger jobbet

Derfor spiller arbejdspladsen vigtig rolle for psykisk mistrivsel

Depression eller angst, som hæmmer en persons mulighed for at udføre sit job, behøver ikke udspringe af dårligt arbejdsmiljø. Det kan have mange årsager, påpeger Birgit Aust.

”Men en aktiv indsats fra arbejdspladsen har positiv effekt uanset årsag til den psykiske mistrivsel,” siger hun.

Blandt andet kan handleplaner for forebyggelse og håndtering af psykisk mistrivsel sikre, at ledere og medarbejdere føler sig klædt på til – med respekt – at række ud til kolleger, der oplever psykisk mistrivsel. Det styrker muligheden for, at der kan sættes tiltag i gang i tide, påpeger NFA-forskeren.

Læs også: Store kommunale udsving: Her har flest pædagoger et godt arbejdsmiljø

Svær balancegang – her er der hjælp og råd at hente

En god dialog om psykisk mistrivsel stiller krav til både ledere og medarbejdere, da mange er usikre på, om og hvordan man kan komme i gang med at tale om emnet, påpeger Birgit Aust. 

Hun anbefaler at søge råd og vejledning på NFA’s internetportal Job&Sind.

Her er der gode råd til både medarbejdere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, samt ledere og ledere af ledere. 

Der er blandt andet vejledninger om, hvordan man generelt forebygger psykisk mistrivsel og styrker dialogen om psykiske helbredsproblemer, og om, hvordan man kan tage hånd om konkrete udfordringer.

Ny forskning: Aktive indsatser mindsker stigmatisering af psykisk mistrivsel

Undersøgelsen, som seniorforsker i NFA Birgit Aust har været med til at lave, er et såkaldt oversigtsstudie (et review). Studiet samler viden fra undersøgelser af 22 indsatser på arbejdspladser, som alle havde til formål at reducere stigmatiserende holdninger om mental helbred.

Studierne blev gennemført i Canada, Australien, Japan og en række europæiske lande, og blandt de omfattede jobgrupper er sundhedspersonale, offentligt ansatte og ledere. Der blev søgt efter studier, som blev offentliggjort mellem 2010 og 2022.

Birgit Aust fortæller, at det er helt normalt, at oversigtsstudier trækker på undersøgelser fra andre lande og arbejdskulturer.

”I nogle tilfælde kan forskelle i arbejdskultur godt spille ind i forhold til at omsætte erfaringerne til en dansk kontekst. Men i dette studie indikerer de forskellige undersøgelser – uafhængigt af hvor de blev gennemført – ret stærkt, at aktive indsatser på arbejdspladserne er med til at mindske stigmatiserende holdninger, som eksempelvis kan medvirke til, at ansatte i psykisk mistrivsel ikke får hjælp i tide,” siger hun.

Studiet undersøger dog kun indsatsernes effekt på ansattes holdninger til psykiske helbredsproblemer og ikke eventuelle handlinger, som er blevet sat i gang i forlængelse af indsatserne.

Studiet er en del af og økonomisk støttet af EU-projektet MENTUPP, der har til formål at forbedre, forebygge og håndtere mentale sundhedsproblemer i små og mellemstore virksomheder.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.